måndag 9 maj 2011

Kalla Fakta om Kristdemokraterna

Sedan Kristdemokraterna avslöjat att de ska vara med vid Stockholm Pride har det varit både positiva och negativa reaktioner. Paradoxalt nog har konservativt kristna och delar av HBT-rörelsen hamnat på samma analys av partiet.

En del homofientliga kristna har argumenterat för "kd:s rätt att behålla det kristna budskapet om att vara emot homosexuella relationer och könsbyten". Vissa "radikala" debattörer inom HBT-rörelsen tycker det är absurt att "ett parti som i praktiken är emot alla HBT-reformer ska vara med vid Stockholm Pride" Båda grupperna har fel. Sant är att Kristdemokraterna fram till 1998 var emot i princip alla reformer för homosexuella och bisexuella (debatten om transreformer startade på allvar 1999 bland en del svenska politiker).

Men i sann Kalla Fakta-stil ska jag här redogöra för vad partiet tycker idag. Jag har inte behövt några dolda mikrofoner utan har haft mailkontakt med diverse politiker i kd.

Kd är för följande 16 HBT-reformer. Årtalet avslöjar när, notera att partiet blivit positivt till 9 av dem de senaste tre åren.

1998 Lag mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

2001 (2006) Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.
Från 2001 var kd för att homosexuella och bisexuella skulle få skydd av hetslagen men med undantag för "predikosituationer". Sedan 2006 är kd positivt till lagen som den är. Kd har aldrig argumenterat för något undantag i "predikosituationer"när det gäller hets mot etniska och religiösa grupper.

2002 Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen (kapitel 1)

2002 Flyktingar som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genèvekonventionen.

2002 Könsneutral sambolag.

2004 Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen (kapitel 2).

2006 Lag mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom arbetsmarknaden.

2008 Gemensamma borgerliga vigselförrättare för samkönade och olikkönade par.
Kd blev för en könsneutral "giftermålslag".

2009 Att Sverige ska jobba för att alla länder i EU ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

2009 Att Sverige ska jobba för att alla länder i EU ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

2009 Straffskärpningslagen mot hatbrott ska explicit även skydda transpersoner.

2009 Könsneutral namnlag

2010 Närståendeadoptioner för samkönade par.

2010 Att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.

2010 Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

2010 Lagen mot diskriminering ska kräva att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska ha skyldighet att förebygga och ägna sig åt aktiva åtgärder emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet

Kd är ännu emot följande HBT-reformer.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

2. Internationella homoadoptioner.

3. Inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker.

4. Föräldrapresumtionslagen, eller lagen om faderskap för gifta män idag, ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.


Kd tvekar ännu om följande HBT-reformer

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

4. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiskt föräldrar.

5. Förbud i regeringsformen mot diskriminering av transpersoner.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Kd är alltså för 16, emot 4 och tvekar om 6 av HBT-reformerna. Det är givetvis betydligt sämre än de flesta andra riksdagspartier, bara sd har ett ännu tydligare negativt resultat. Och allvarligt är att kd ännu är negativa till några av de principiellt viktigaste reformerna, att samkönade par ska ha samma juridiska rättigheter som olikkönade par. Eller att partiet ännu tvekar om att vara för avskaffande av tvångssteriliseringar av transsexuella. Men det är inte sant som vissa debattörer hävdar, att kd är emot de flesta av reformerna och av den orsaken inte borde engagera sig för Stockholm Pride.

På partiets riksting i sommar är det motionsförslag om att kd ska bli för att samkönade par har samma möjligheter som olikkönade par när det gäller adoptioner och att lesbiska kvinnor ska bli inseminerade vid kliniker (motionen om att förenkla för lesbiska kvinnor att bli inseminerade betyder i praktiken det) och att kd ska vara för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella.


Uppdatering 1.

Nya artiklar från den kristna tidningen Dagen om TV4:s granskning av Frälsningsarmén.

Kommentaren från tidningens ledarsida försöker placera ansvaret för att det inte blev någon fungerande dialog i intervjun i programmet på båda parter, en journalist och Frälsningsarméns ordförande Marie Willermark. Men journalisten framförde enkla frågor av samma typ som lämnas till de flesta som blir intervjuade. Ansvaret faller helt på Willmarker som aldrig lämnade något konkret svar på någon fråga. Att skylla på att hon inte är "mediatränad" är en usel ursäkt. En ordförande i ett samfund måste givetvis vara mediatränad (en annan sak är människor i en förenings lokalavdelningar) och Willermark hade sedan flera månader varit förberedd på att det skulle bli en granskning av samfundet.

Hur mycket mediaträning krävs det egentligen för att entydigt kritisera att Frälsningsarmén i Malawi är för förföljelse och fängslanden av homosexuella och bisexuella?

Stefan Swärd, välkänd konservativ kristen, kommenterar saken på sin blogg. Det är de vanliga argumenten från de homofientliga. Men något som förtjänar att granskas är hans kommentar om homosexualitet är något man väljer eller något man är.
Kalla Fakta ger en felaktig bild av att sexuell läggning är samma sak som hudfärg. Enligt min mening stämmer det inte. Många människor brottas med sin sexuella läggning och normbildning m.m. kan påverka ens inriktning. Inte minst gayrörelsen har ofta lyft fram sexualiteten som ett fritt val.
Det är närmast patetiskt att Stefan Swärd lögnaktigt försöker gömma sig bakom "gayrörelsen", som han annars konsekvent är negativ till. Fakta är att gayrörelsen i land efter land i decennier argumenterat för att homosexuell är något man är, inte något man väljer eller väljer bort. Visst är det möjligt att några få marginella debattörer framfört någon annan teori men de är ungefär lika representativa för gayrörelsen som Maranata är för kristna samfund.

Och avslöjande är ju när man frågar heterosexuella om de skulle kunna välja att bli homosexuella. Svaret brukar bli nej. Inkonsekvensen är absurd.


Uppdatering 2.

Stefan Swärd har även en debattartikel i SvD. Dagen avslöjar att Alliansen och Socialdemokraterna i riksdagen enats om skärpa regler för vapenexport till diktaturer. Bra, men otillräckligt. Givetvis borde all export av svenska vapen till diktaturer stoppas direkt. I många av länderna förföljs HBT-personer och andra grupper. Efter att s och kd nu är för ett demokratikriterium precis som mp, fp och v sedan tidigare är det egentligen riksdagsmajoritet för ett stopp av vapenexport till diktaturer. Det är tråkigt att främst Moderaterna stoppat ett sådant förslag men det här är i rätt riktning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar