tisdag 3 maj 2011

Mail till Alliansen om HBT-konvention i FN.

Efter några dagars paus startar Helds bloggpostfabrik igen. :-)

Idag har jag mailat borgerliga riksdagsledamöter i Utrikesutskottet i Riksdagen. Om att Sverige bör jobba för att FN på sikt antar en HBT-konvention. Av riksdagens åtta partier är sju för reformen, bara Sverigedemokraterna tvekar ännu. Även du bloggbesökare kan givetvis kontakta de borgerliga ledamöterna i Utrikesutskottet. Eftersom den här bloggposten är lång har jag placerat några rubriker i mitt mail, rubriker som inte var med i det ursprungliga mailet till de borgerliga politikerna.
I det här mailet

Rekommenderar jag att Alliansens partier i betänkandet Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik och i riksdagsdebatten 9 juni tydliggör att ett mål inom svensk utrikespolitik bör vara att jobba för att FN senare antar en HBT-konvention.


Sveriges borgerliga regering har gjort flera bra saker när det gäller HBT-rättigheter inom utrikespolitiken. Regeringen var hösten 2006 först i världen att ha med HBT i en regeringsförklaring, det handlade om situationen för HBT-personer i länder med förföljelse. Flera ministrar har besökt gayparader i andra länder.

Sverige hade socialdemokratisk regering när utrikesdeklarationerna från 1997 till 2006 publicerades. Homosexuellas rättigheter var med i 2 av 10 deklarationer, 20 % av dem. När det sedan varit en borgerlig regering har HBT varit med i en av fem, andelen blir även då 20 %. Även om den borgerliga regeringen statistiskt är lika bra inom det här området som tidigare socialdemokratiska regeringar så har HBT blivit en mycket mer central del av samhällsdebatten. Ribban förväntas alltså ligga högre nu än för 14 år sedan.

Nu bör ambitionen höjas. Glädjande nog är det äntligen borgerlig enighet om att Sverige bör jobba för att FN på sikt antar en konvention mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet precis som FN redan gjort när det gäller diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och, senast för några år sedan, funktionshinder. När det gäller den sistnämnda konventionen var den borgerliga svenska regeringen tydligt engagerad.

Det var Folkpartiet som sommaren 2002 föreslog att Sverige bör jobba för en HBT-konvention i FN. I samband med en rapport som partiet lämnade inför Stockholm Pride. Inom de närmaste åren därefter anslöt sig Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till kravet vilket framfördes i partimotioner. Socialdemokraterna blev för reformen 2008.

Moderaterna blev för reformen maj 2010.

Moderaterna blev för en HBT-konvention i FN 2010 då Pål Jonsson för partiets del lämnade följande svar 17 maj.

"Hej Bengt

Jag förstår att du varit i kontakt med Gustav Blix och Mats Sander beträffande HBT konventionen. De har bett mig att ge dig ett svar.

Moderaterna arbetar liksom resten av alliansregeringen intensivt för att främja HBT-personers rättigheter. Vi är även principiellt sett positiva till en HBT-konvention inom ramen för FN. Men utmaningen ligger som du säkert vet i att vinna internationellt gehör för ett sådant initiativ. Många länder hävdar att skyddet mot diskriminering redan ingår i FN:s befintliga konventioner. Med tanke på detta måste det är det viktigaste arbetet just nu att se till att stater efterlever de åtaganden om icke-diskriminering som de redan gjort. Det första steget i arbetet med en HBT konvention inom FN måste därför rimligen vara att enas om en gemensam EU position i denna fråga för att den ska kunna drivas med kraft i FN systemet.

Slå mig gärna en signal om du har frågor eller om du tycker att jag inte riktigt svarade på den fråga som du ställde.

Mvh
Pål

Pål Jonson
Utrikespolitisk handläggare"

Kristdemokraterna blev för reformen senare. Désirée Pethrus Engström sände följande mail 8 november 2010.

"Jag ser inga hinder för oss att stå bakom det , då vi annars är överens vad gäller att motverka diskriminering av HBT personer. Vi har lagstiftning i Sverige som ska skydda denna grupp som kd ställt sig bakom och jag ser därför inga problem med att denna grupp skyddas även via internationella organ. Vad själva konventionen ska innehålla har jag inte satt mig in i.

Vänliga hälsningar,

Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot(kd)"

Inte möjligt driva kravet direkt i FN.

Därefter mailade jag en del människor på Regeringskansliet.

Från mitt mail.

"Eftersom det nu äntligen är enighet inom Alliansen om en HBT-konvention i FN är det dags att utrikesdepartementet och statsrådsberedningen tillsammans börjar förbereda hur man ska nå målet. En lämplig metod kan vara att börja med att försöka starta debatten på EU-nivå med målet att EU senare ska driva det i FN."

Jag ska förtydliga att jag inte menar att regeringen direkt ska börja lobba i FN för en HBT-konvention. Det är inte politiskt möjligt, de länder som är negativa till det är ännu för många. Istället handlar det om att driva ett långsiktigt arbete, där det är viktigt att först få EU positivt till en sådan konvention och att unionen senare kan driva det i FN.

Att Europarådet (och därmed länder som Ryssland, Ukraina och Turkiet) enats om en "HBT-rekommendation" visar att det är möjligt att förändra attityder. Europarådets ministerkommitté antog tisdagen 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder. Den svenska regeringen skickade tisdagen 31 mars ut ett pressmeddelande där man berättade att man varit pådrivande i arbetet för HBT-rekommendationen.

Rekordmånga länder i FN för HBT-rättigheter.

Rekordmånga länder i FN stödde 22 mars i år ett uttalande emot diskriminering och förföljelse av HBT-personer. Antalet stater som är positiva till den här typen av resolutioner har ökat drastiskt de senaste åren. ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) publicerade ett uttalande från bl.a. människorättsföreningarna Amnesty Internationel och Human Rights Watch.

"This statement was delivered on behalf of a broad grouping of 85 States from all regions of the world. Today’s statement enjoyed the support of the largest group of countries to-date, on the topic of sexual orientation, gender identity and human rights....

It builds on a similar statement delivered by Norway at the Human Rights Council in 2006 (on behalf of 54 States), and a joint statement delivered by Argentina at the General Assembly in 2008 (on behalf of 66 States). It is clear that every time these issues are addressed there is measurable increase in state support."

19 maj justerar Utrikesutskottet sitt betänkande Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik och debatt om betänkandet blir det 9 juni. Det ger Alliansen möjlighet att tydliggöra att man är eniga om att ett långsiktigt mål bör vara en HBT-konvention i FN. Vänstern får inte ha monopol på kampen för allas lika värde och emot diskriminering. Det har ni ett ansvar att tydliggöra i arbetet för HBT-rättigheter inom utrikespolitiken.

Om du vill lämna kommentarer på bloggen är det givetvis möjligt.

Mvh

Bengt Held
MalmöUppdatering 1.

Flera tidningar berättar om att Conservative Party i Kanada fått egen majoritet efter parlamentsvalet där igår. Partiet ökade bara från ca 38 % i senaste parlamentsvalet till ca 40 % men valsystemet gynnar större partier framför mindre. Det vore fel att kalla resultatet katastrof för HBT-rättigheterna i Kanada. De konservativa har accepterat den könsneutrala äktenskapslagen trots att de var emot den när den infördes. Några försämringar lär det inte bli. Men tragiskt nog inte heller några förbättringar. Ett lagförslag om att förbjuda diskriminering och hets och ha med könsidentitet i landets hatbrottslag blir nog chanslöst nu. Alla övriga partier har varit positiva till de reformerna men de hann inte genomföras före valet trots att det blev majoritet i en omröstning i en av parlamentets kamrar december 2010. För att ändra lagarna i Kanada krävs många procedurer i båda av parlamentets kamrar.

Av de tre största partierna är socialdemokratiska NDP tydligast HBT-vänligt, att partiet ökar från ca 18 % till ca 31 % kan göra att HBT-debatten prioriteras mer än hittills i oppositionspolitiken. Liberal Party, som minskar från ca 26 % till ca 19 %, är också HBT-vänligt i sak men har inte lika tydligt fört fram den delen av sin politik i offentliga debatter.

Reformstopp i Kanada flera år framåt när det gäller HBT-rättigheter. Tyvärr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar