måndag 9 maj 2011

Tuve Skånbergs logiska problem när det gäller transrättigheter.

Kristdemokraterna har varit omdebatterade senaste dagarna efter att partiets avdelningar i Stockholm och Stockholms län beslutat köpa tältplats vid Stockholm Pride. En del av kritiken har varit orättvis. Sant är att Kristdemokraterna varit emot i princip alla centrala HBT-reformer. Men det är fel att hävda att kd ännu idag är emot alla eller de flesta reformerna.

Men att partiet ännu har en del problem avslöjades i riksdagsdebatten 27 april om Tryck- och yttrandefrihet. Representanter för Socialdemokraterna, Miljöparitet och Vänsterpartiet argumenterade för att även transpersoner ska skyddas av lagen om hets mot folkgrupp.

Bland de borgerliga partierna var det två som kommenterade lagen om hets mot folkgrupp

Karin Granbom (fp)
När det gäller frågan om att utvidga bestämmelsen om hets mot folkgrupp så att den också ska omfatta könsidentitet anser vi i Folkpartiet att det kan vara en god ordning att låta Yttrandefrihetskommittén tänka igenom även denna fråga. Jag och Folkpartiet ser fram emot att följa kommitténs arbete, och vi hoppas få tankematerial som riksdagen kan återkomma till.
Homofientlige Tuve Skånberg representerade Kristdemokraterna i debatten.
De personer som ingår i beteckningen transpersoner är givetvis lika skyddsvärda som alla andra människor. Även om det förekommer hetspropaganda mot transpersoner som grupp är det nu inte visat att sådan hets skulle ha skett på ett sådant sätt och i sådan omfattning att det motiverar ytterligare begränsningar i yttrandefriheten. Förslaget handlar ju om att begränsa yttrandefriheten. Att begränsa yttrandefriheten är en grannlaga uppgift. Skälen måste vara överväldigande för att man ska vilja göra det. Vi har ännu inte kommit så långt att vi ser att det är absolut nödvändigt....

Yttrandefrihetskommitténs arbete pågår. Vi tror och hoppas att det är möjligt att frågan om hets mot transpersoner kan få belysning genom kommitténs arbete. Det är med den motiveringen som det inte är aktuellt att nu tillmötesgå motionens krav.
Helene Petersson (s) framförde i en replik till Skånberg bl.a följande.
Förra året lyftes frågan in i Yttrandefrihetskommittén på initiativ av Ingvar Svensson, som tidigare representerade Kristdemokraterna i utskottet, och mig. Vi tog upp frågan med utredningens ordförande och övriga ledamöter tillsammans med ytterligare frågor – det har här bland annat talats om meddelarskyddet – som vi kände skulle kunna inrymmas inom den utredning som vi höll på med om en ny yttrandefrihetsgrundlag.

Ett år har gått. Vi i utredningen har fram till december i år på oss att bli färdiga. Eventuellt skulle vi kunna tänka oss att få några månaders förlängning. Men de tydliga signaler som vi har fått i detta läge är att det inte finns utrymme för några sidofrågor.
Tuve Skånberg kontrade med.
När det gäller att utvidga hetslagstiftningen vill jag fråga Helene Petersson om hon också tycker att det skulle vara motiverat att titta på sådant som funktionshinder och ålder, och om hon inte tycker det undrar jag varför.
Det är tydligt att Tuve Skånberg i sin retorik är mer negativ till att transpersoner ska få skydd av hetslagen än vad Ingvar Svensson, som tidigare representerade partiet i den här typen av debatter, var. Kanske inte så förvånande i sig. Tuve Skånberg är, tillsammans med bl.a. Anneli Enochson och Lennart Sacrédeus en del av den homofientliga minoriteten i kd.

Men Skånbergs retorik är besynnerlig av flera orsaker.

1. För det första är Tuve Skånberg för en lag som förbjuder hädelse. Han tycker alltså att religiösa människor ska få "dubbelt" skydd och att det ska bli dubbla inskränkningar av yttrandefriheten för den gruppen skull. Dels hetslagen, dels ett återinförande av en lag mot "hädelse" av religioner. (Sverige avskaffade lagen i början av 1970-talet). Däremot ska transpersoner inte ha något alls skydd.

Nu är det visserligen inte kd:s partiåsikt att fixa en lag mot hädelse men det avslöjar hur hycklande det blir när Skånberg argumenterar för hur viktig yttrandefriheten är för honom. Samma resonemang förde han i riksdagen i mitten av 1990-talet då han (för sitt partis del) engagerat argumenterade emot att homosexuella och bisexuella skulle få skydd av hetslagen men även lämnade (egna) motionsförslag om en lag mot "hädelse".

2. Skånberg försöker få det till att unga, gamla och funktionshindrade minsann riskerar samma hets som transpersoner. Men hur ofta är det i debatter om ungdomars situation kommentarer om att unga generellt är vidriga, att de förtjänar att dö, att de är ett hot mot "normala" etc? Och hur ofta är det den typen av retorik mot gamla eller funktionshindrade? Den senare gruppen var visserligen attackerad av nazister på 1930-talet men sällan eller aldrig bedriver högerextrema grupper propaganda mot funktionshindrade idag.

3. Skånberg låtsas inte om att Kristdemokraterna 2009 sa ja till att könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. Och hittills har samma grupper varit omnämnda där som i hetslagen.

4. Skånberg menar att han vill ha "rättvisa" mellan olika grupper. Men låt oss då fokusera på en annan viktig lag, diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Där är alla grupper omnämnda som i den "vanliga" lagen mot diskriminering - förutom transpersoner (könsidentiet). När jag kontaktade Tuve Skånberg om det förra hösten vägrade han kommentera om han tycker att transpersoner ska få ett sånt skydd.

Det är avslöjande. När transpersoner i någon lag kanske får ett bättre juridiskt skydd än en del andra grupper då är det ett problem för Tuve Skånberg. Men när transpersoner faktiskt har ett sämre skydd än de flesta andra grupper i lagen mot diskriminering då är det för honom problemfritt.

Representanterna för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna kommenterade inte i debatten om transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.

I sak är s, mp, fp, c och v för reformen medan m, kd och sd ännu tvekar. Alla riksdagspartier är idag för att homosexuella och bisexuella har skydd av lagen om hets mot folkgrupp.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar