onsdag 1 december 2010

Folkpartiet säger ja till aktiva åtgärder mot HBT-diskriminering.

Då har äntligen även Folkpartiet svarat om de är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att vidta aktiva åtgärder mot alla diskrimineringsgrunderna i lagen.

Fredrik Svensson som är biträdande kanslichef för Folkpartiets riksdagskansli skriver följande i ett mail.
Folkpartiets ståndpunkt är att det i princip är rimligt med mer konsekventa regler för aktiva åtgärder oavsett diskrimineringsgrund. Därför har vi också tagit initiativ till att regeringen 2008 tillsatte en utredning om detta. Utredningens förslag bereds nu i regeringskansliet, och vi vill därför inte binda oss exakt för de lagförslag som utredningen tog fram. Detta återstår för oss att ta ställning till.
Eftersom svar ibland inte är entydiga brukar jag om något är oklart skriva om ett förtydligande.
Tack för ditt svar.

Jag brukar ha tre svarsalternativ i mina partirapport när det gäller HBT-reformer, "Ja", "Möjligen" och "Nej".

Jag tolkar utifrån ditt svar att Folkpartiet svarar "Ja" till reformen, nämligen principen om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla de sju diskrmineringsgrunderna i lagen. Men att ni ännu inte avgjort hur lagtexten ska vara.

Är det rätt tolkat?
Fredrik Svensson svarar följande.
Vi invänder i princip inte mot beskrivningen men vi har som sagt inte satt ner foten när det gäller det konkreta utredningsförslaget.
Man kan tycka det är besynnerligt att Fredrik Svensson inte svarar direkt ja utan indirekt "vi invänder i princip inte emot beskrivningen". Men orsaken till det är att det här är extra känsligt just för Folkpartiet eftersom de är det parti som är politiskt ansvarigt för hanteringen av utredningen om aktiva åtgärder och de ännu inte förhandlat ihop något förslag för hela Alliansen.

Men det här betyder i praktiken att fp säger ja. Hade partiet tvekat hade de svarat annorlunda. Därmed är sex av åtta riksdagspartier för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering. Förutom fp även s, mp, c, v och kd. Det är bara m och sd som ännu tvekar.

Det här betyder också att det nu är fyra riksdagspartier som får maxpoäng i den granskning av partierna som jag gör.

Partierna får 2p för varje "ja" till någon av reformerna, 1p för "möjligen" och 0p för "nej". Varje HBT-reform ett parti vill avskaffa ger -1p.

Poängen blir då följande idag. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet +1p till 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 11p
Sverigedemokraterna 7p

Om det är någon som är frågande till hur jag rangordnar partier som har samma poäng vill jag förtydliga att jag då går efter senaste resultatet i riksdagsvalet. Alltså att det parti som fick flest röster av de partier som får samma poäng hamnar först i tabellen.

Till något annat som inte har direkt koppling till HBT. Men som jag förtydligar handlar min blogg även om mänskliga rättigheter generellt även om jag främst fokuserar på politiken för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner.

Och bland de mänskliga rättigheterna ingår att inte bli diskriminerad p.g.a kön.

Från en artikel i Dagens Nyheter. om att av 258 börsbolag har 251 (sic!) manlig VD.
Handelshögskolan i Stockholm har gjort en undersökning bland studenter som har lämnat skolan. Var fjärde kvinna anser att män och kvinnor har långt ifrån samma förutsättningar att avancera i sitt företag. Få män, 7 procent, uppfattar att det finns en sådan olikhet.

På frågan om man själv har erfarit några problem i karriären som man relaterar till sitt kön svarar mer än varannan kvinna att det har hon gjort i stor utsträckning, men bara var tionde man håller med. Hela 34 procent av männen svarar inte ens på frågan....

Richard Wahlund har till och med fått mejl från män som tyckte undersökningen var ointressant.
Som liberal är jag emot kvotering i börsbolagsstyrelser av två orsaker.

Dels av respekt för den privata äganderätten. Jag vet att anställda har rätt att välja två ledamöter i bolagsstyrelserna, något som jag är för. Men det är en annan sak eftersom det handlar om att anställda ska få insyn i de avgörande besluten på sin arbetsplats.

Men jag är också emot kvotering (även p.g.a. etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet etc) av principiella orsaker, också i den offentliga sektorn. Kvotering reducerar människor till att bara ha en egenskap när vi alla egentligen är komplexa.

Men jag konstaterar att många konservativa män (och ibland konservativa kvinnor) i börsbolagen inte gör det enklare för oss som bekämpar kvotering. Tvärtom gynnar deras nonchalanta attityd de som vill ha fler detaljregleringar.

Skärpning!


Uppdatering 2.

Dagens Nyheter berättar att RFSL får kritik av Håkan Fransson från Öckerö kommun och Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), för att föreningen ger "drogtips" på sin hemsida.
– Med tanke på att organisationen har fått statsbidrag är det märkligt att de sysslar med verksamhet som är emot svensk drogpolitik, säger drogförebyggare Håkan Fransson.

I ett brev till socialdepartementet frågar han huruvida regeringen tycker att RFSL:s arbete är okej. ”Rimmar det med regeringens vision om ett narkotikafritt Sverige?”, undrar Håkan Fransson.

Och han är inte ensam. Per Johansson, generalsekreterare för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), är även han starkt kritisk till RFSL:s narkotikatips. På RNS hemsida skriver han: ”Ser man principiellt på saken är det naturligtvis fullt tillåtet för RFSL att framföra budskap av det här slaget. (…) Men frågan är om det är rätt att skattebetalarnas pengar ska användas till att finansiera information om hur man tar olagliga droger på ett ’säkert’ sätt? Jag tycker inte det.”

Men RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund tar lätt på kritiken och menar att Per Johansson och Håkan Fransson har missat hela poängen med tipsen.

– Det är ju absolut ingen uppmaning till folk att ta droger. Det är ett sätt att minimera riskerna för personer som trots allt gör det, säger hon med eftertryck.
Folk som följer min blogg vet att jag ibland kritiserar RFSL. Här blir dock debatten något löjlig. Men så blir situationen i ett land där "harm reduction" ofta betraktas som något suspekt när det gäller sociala problem. Hellre ska samhället ha "nollvisioner" och fram till att man nått sina mål blunda för att mildra situationen för individer. Jämför med debatten om sexsäljare.

Mitt tips till de som argumenterar att RFSL får statsbidrag är att börja ifrågasätta att religiösa samfund i Sverige får mångdubbelt mer skattepengar än HBT-föreningar inklusive RFSL. Det trots att alla muslimska, de flesta kristna och en del judiska samfund är homofientliga och vägrar accepterar samkönade relationer. Något som är oförenligt med samhällets policy i övrigt. Notera att jag inte kräver att man ska avskaffa alla bidrag till de samfunden, även om man borde tydliggöra sin policy, men det ger perspektiv på den här debatten.

Men något säger mig att de här "anti-knark-arbetarna" aktar sig noga för att solidarisera sig med religiösa HBT-personer och därmed kanske få kritik från en del homofientliga samfund. Många av dem har själva kopplingar till diverse homofientliga samfund. (därmed inte sagt att kritiken mot RFSL skulle vara orsakad av homofobi för det gissar jag att den inte är).

Bevare oss väl för svenska antidrogfundamentalister. Jag träffar ofta f.d. drogmissbrukare och vet vilka problem de varit igenom. Men att tro att man löser situationen för de människorna med ensidiga förbud och onyanserad propaganda är naivt. Det genomskådar även den 13-åring som besöker RFSL:s hemsida.

1 kommentar:

  1. Argumentet med den sexuellt osäkra trettonåringen är verkligen bizarrt! Hade verkligen någon på fullt allvar tagit upp ett sådant exempel om den enda drogen RFSL undervisade om bruk av varit alkohol, som också är en drog oacceptabel att tillhandahålla till minderåriga?

    SvaraRadera