tisdag 14 december 2010

Fp och c kritiserade sd i riksdagsdebatt om genusteorier.

När riksdagen igår, 13 december, debatterade Integration och jämställdhet handlade det främst om invandrares situation. Ingen nämnde bidragen till RFSL och andra HBT-föreningar. Varken sd (som vill avskaffa de bidragen) eller övriga riksdagspartier (som vill behålla bidragen som de är).

Däremot blev det en tydlig konflikt om genusteorier. Två av debattörerna kritiserade Sverigedemokraterna negativa attityd till genusvetenskap.

Hans Backman (fp).
Alliansen noterar att Sverigedemokraterna i sitt förslag till jämställdhetspolitik ställer sig kritiska till genusteori och andra, som de uttrycker det, verklighetsfrånvända politiska teorier. Men vi vill understryka att genusteori är en vetenskapligt grundad kunskap som representerar ett eget kunskapsfält. Vid de svenska universiteten och högskolorna finns genusperspektivet företrätt på ett stort antal kurser inom de flesta ämnesområden. Genusforskning bedrivs dels som ett eget ämne, dels integrerat i andra ämnen.

Därtill kan nämnas att det internationella intresset för såväl svensk genusforskning som svensk jämställdhetspolitik är stort. Det som har åstadkommits hittills har gett Sverige en stark position inom jämställdhetsområdet. Intresset för och efterfrågan på våra kunskaper och lösningar är stort. Sverige har ett förtroendekapital internationellt att förvalta men också att utveckla. Dessa positiva signaler får många av företrädarna från vårt eget utskott, arbetsmarknadsutskottet, höra när de är ute på internationella möten som tar upp just området jämställdhet. Det är många som är intresserade av Sverige och positiva till det vi gör. Samtidigt finns det förstås mycket mer att göra även i Sverige, för detta är ett långsiktigt arbete.
Intressant nog hade Sven Olof Sällström (sd) först bara följande diffusa svar på kritiken.
När det gäller genusforskningen är detta ett ämnesområde i Sverige i dag som genomsyras av politisk retorik mer än adekvata forskningsresultat och adekvat forskningsmetodik.
I en senare kommentar i riksdagsdebatten försökte han precisera sin kritik.
Vad gäller genusforskning använder man den forskning som passar. Hjärnforskaren Annica Dahlström är världsledande på området, men hennes forskning göms undan i Sverige i dag eftersom den inte passar in i den genusteoretiska mallen. Det är ett faktum.

Jag har ett exempel på en man i mitt hemlän Jämtland som fick sparken. Han ledde pappagrupper inom landstinget och skulle tala om genusforskning. Han begärde fram adekvata forskningsresultat för att backa upp budskapet, men det fanns inte. I stället fick han fick sluta. Där har vi ett problem.
Hans Backman (fp) kontrade.
Det sista exemplet tyder på hur viktigt det är att vi har ett aktivt arbete mot diskriminering, för det lät som ett tydligt fall av diskriminering. Det är upprörande om man inte får föra fram sina åsikter på sin arbetsplats.

Som med all forskning är det viktigt att man tar till sig det som är bra och relevant. Ambitionen hos inte minst vår jämställdhetsminister är att utvärdera vilken forskning som är viktig för oss inom politiken att gå vidare med. Det får vi bedöma så småningom.
Det är fascinerande att sd-politiker är så okunniga om det här området och utan problem blandar ihop saker. Tydligen har någon ansvarig chef på en arbetsplats i Jämtland betett sig fel när man skulle inhämta information om genusforskning men det betyder givetvis inte att forskningen i sig generellt skulle vara oseriös. Det är ungefär som att säga att om någon på ekonomiavdelningen i Kiruna blir avskedad efter att frågat efter den senaste ekonomiforskningen måste ekonomisk vetenskap vara oseriös.

Även Annika Qarlsson (c) var kritisk emot sd.
Självklart bedrivs forskningen runt om i Sverige utifrån adekvat forskningsteori. Det Sven-Olof Sällström påstår här är att all den forskning som har någon form av genusbakgrund inte bedrivs på samma sätt som annan forskning. I så fall hade ju Annica Dahlström inte existerat och inte kommit med någon forskning över huvud taget....

Det här är ingen forskning som på något sätt bedrivs under andra regler än övrig forskning i Sverige....

Ni tar bort Diskrimineringsombudsmannen och tycker tydligen inte att det är något bekymmer om det diskrimineras i Sverige.
Den tyska HBT-föreningen LSVD berättar på sin hemsida att delstaten Sachsen-Ahnhalt har beslutat jämställa de regionala lagarna för samkönade par i partnerskap och olikkönade par i äktenskap.

Det betyder att 13 av Tysklands 16 delstater antingen har jämställt reglerna eller planerar att göra det inom de närmaste åren. Thüringen har startat en utredning om att möjligen jämställa reglerna. Sachsen och Baden-Württemberg har ännu inte jämställt några regionala regler och planerar inte heller göra det de närmaste åren.

På nationell nivå har samkönade par i partnerskap idag i princip samma juridiska rättigheter som olikkönade par i äktenskap. Förutom tre delar.

1. Adoptioner (samkönade par har bara möjlighet att närståendeadoptera)
2. Inseminationer vid kliniker (inte tillåtet för lesbiska par)
3. Inkomstskatteregler (förmånligare för olikkönade par i äktenskap än samkönade par i partnerskap)

Det ena regeringspartiet, liberala FDP, vill likställa de tre delarna så att samkönade och olikkönade par får samma juridiska rättigheter. De har stöd för det av oppositionspartierna socialdemokratiska SDP, De gröna, och vänstersocialistiska Linke.

Det andra regeringspartiet, kristdemokratiska CDU, är emot ett jämställande av reglerna men har i regeringsförklaringen med FDP sagt sig vara för att samma skatteregler ska gälla och det är nu förhandlingar om inkomstskattereglerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar