fredag 10 december 2010

Riksidrottsförbundet sviker HBT-personer. Igen.

Idag, 10 december, är det Mänskliga rättigheters dag. Och till de centrala mänskliga rättigheterna hör att inte bli diskriminerad. Oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder eller någon annan orsak.

Idag redovisar Riksidrottsförbundet sin nya mångfaldssatsning "Öppna dörrarna för fler". 15 lokala föreningar har fått dela på 8 miljoner. Inget av projekten har dock någon koppling till temat HBT.

Från Riksidrottsförbundets hemsida.
Idrotten ska vara öppen för alla. Nu startar femton idrottsföreningar satsningar på att göra sina idrotter ännu mer tillgängliga för att öka mångfalden. Det är Riksidrottsförbundet som inom den pågående barn- och ungdomssatsningen Idrottslyftet avsatt 8 miljoner kronor för föreningar som vill arbeta för att bredda sina verksamheter. Satsningen ska ge ökad kunskap för fortsatt mångfaldsarbete inom hela idrotten.

Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund. Det innebär att alla som vill vara med i en idrottsförening ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön och sexuell läggning. Genom den pågående satsningen på barn- och ungdomsidrott, Idrottslyftet, har tusentals föreningar på olika sätt bredda sin verksamhet.

Nu sätter Riksidrottsförbundet ännu större fokus på att öka mångfalden inom idrotten och har utlyst särskilda medel till föreningar som vill arbeta med detta. Femton projekt över hela landet har fått medel för att jobba med att öppna dörrarna för ännu fler.

- Intresset från föreningarna har varit stort, vi har fått över 100 ansökningar och de flesta uppfyllde våra riktlinjer mer än väl. Det är ett tecken på att engagemanget för att jobba med att öka mångfalden inom svensk idrott är stort, säger Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand.
Jag ska förtydliga att det givetvis är positivt i sig att RF startar mångfaldssatsningen. Det har ofta varit mycket snack och lite verkstad inom föreningen om det här. Och de flesta projekten som beviljats pengar (vanliga teman är kön, etnicitet och funktionshinder) verkar vara vettiga - min kritik riktar sig alltså inte mot dem. Utan mot att man inte tyckt att något projekt som velat jobba för att integrera HBT-personer i idrotten varit värda att få stöd.

Eller det är kanske så att ingen av de drygt 100 föreningar som sökt pengar har varit intresserade av det temat. Jag vet egentligen inte vilket som är värst. Men konstaterar att när det gäller situationen för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner är det ännu främst snack och nästan ingen verkstad i RF. Eller lokalt i föreningen för den delen.

2002 antog föreningen Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuell diskriminering inom idrotten. Man kan i.o.f.s. tycka att det är något besynnerligt att de i ett dokument blandar sexuella trakasserier med "sexuell diskriminering". Men det viktigaste är givetvis att man gjorde något.

Från handlingsplanen.
Riksidrottsförbundet vill förebygga och motverka trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning mot barn, ungdomar och vuxna som är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. Syftet med handlingsplanen är att ge riktlinjer, öka medvetenheten kring frågorna och ge stöd till specialidrottsförbunden att utveckla egna handlingsplaner – för att underlätta för alla idrottsorganisationer att på ett bra sätt kunna hantera konkreta fall av sexuella trakasserier och sexuell diskriminering.
När Västsvenska Idrottsförbundet arrangerade ett seminarium vid HBT-festivalen i Göteborg i år blev det en artikel på RF:s hemsida.
Idrotten är sämst på att erkänna homosexuella
Johan Gadd, distriktsidrottschef för Västsvenska idrottsförbudet kommenterar.
– Man förnekar problemet, det är en ickefråga. Men den finns och måste upp på bordet. Det handlar om utbildning och att vi på djupet förändrar ledarnas attityd. Vi har varit dåliga på detta, men ska bli bättre, erkände Johan Gadd

– Vi kan också lyfta fram och belöna personer som jobbar bra med de här frågorna. Det är inte okej att låtsas som att problemet inte finns, eller att som ledare och publik skrika könsord under matcherna. En förändring måste ske och vi måste börja nu.
Precis. Ni har varit dåliga på det. Men trots löften har ni tydligen inte blivit bättre.

Det duger inte att besöka festival efter festival och lova saker (RF har besökt Stockholm Pride också) och sedan prioritera bort det när det handlar om resurser.

Skärpning RF! Annars får ni rött kort!

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om RF:s mångfaldssatsning.


Uppdatering 1.

För den som är intresserad kan jag tipsa om den nya filmen Aus dem Abseits - Ein Film über Homosexualität im Amateurfußball. (På svenska ungefär Från off-side - en film om homosexualitet i amatörfotboll). Filmen är på tyska (som titeln antyder) och gjord av Niko Schleicher und Dino Bernabeo. Den är 11 minuter lång och innehåller bl.a. scener från när tyska fotbollsförbundets ordförande Theo Zwansiger och den socialdemokratiske öppet homosexuelle borgmästaren Klaus Wowereit är med på en konferens i Berlin om homosexuella och fotboll. Det är också intervjuer med bl.a. en ung kille och en medelålders man som båda är öppet homosexuella som fotbollsspelare respektive domare.

Det intressanta med Zwansiger som är den förste ordföranden i tyska fotbollsförbundet som engagerat sig för homosexuellas situation inom sporten är att han är 65 år och tidigare varit politiker i kristdemokratiska CDU. Inte stereotypen för någon som startar den typen av debatter men kanske just därför kan påverka andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar