torsdag 9 december 2010

Mail om bättre juridiskt skydd mot hatbrott för transpersoner.

Jag har de senaste dagarna skickat mail till borgerliga riksdagsledamöter i Justitieutskottet och Konstitutionsutskottet och till Justitiedepartementet om att det är viktigt att transpersoner får samma juridiska skydd mot hatbrott som homosexuella, judar, svarta, muslimer etc. redan har. Som info har jag även skickat mail till riksdagsledamöter för s, mp och v i Justitieutskottet.

Den här debatten är aktuell eftersom Justitieutskottet på tisdag ska behandla Straffrättsliga frågor där lagar mot hatbrott är en del. Du som är bloggbesökare kan givetvis också maila dem.

De som är politiskt anställda på Justitiedepartementet tillhör Moderaterna.

Jag bifogar här det mail jag skickat till en del riksdagsledamöter för Moderaterna.
I det här mailet föreslår jag.

Att Moderaterna precis som de flesta andra riksdagspartier säger ja till att transpersoner ska få samma juridiska skydd mot hets och hatbrott som homosexuella, judar, svarta, muslimer etc redan har.

Den borgerliga regeringen har genomfört en del viktiga reformer för att förbättra tryggheten mot brott. Bl.a. har som bekant antalet poliser ökat med ca 3000. Men än är det mycket som är kvar att göra. Bl.a. i kampen mot hatbrott.

Enligt riksdagens hemsida ska Justitieutskottet på tisdag, 14 december, behandla betänkandet Straffrättsliga frågor JuU8. Det justeras 18 januari. En del av betänkandet handlar om motioner om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och explicit bli omnämnda i straffskärpningsparagrafen vid hatbrott. När det gäller den del som handlar om hetslagen behandlas det också senare av Konstitutionsutskottet som 1 mars justerar sitt betänkande Tryck- och yttrandefrihet KU22.

Jag vet att policyn i riksdagen tyvärr är sådan att i princip alla motioner blir avslagna. Men förhoppningsvis blir det trots det en positiv skrivning från Alliansens sida om transpersoners skydd mot hets och hatbrott.

Folkpartiet och Centerpartiet är (precis som s, mp och v) för båda reformerna. Kristdemokraterna är för att transpersoner ska bli explicit omnämnda i straffskärpningsparagrafen. I Yttrandefrihetskommittén har alla där representerade partier (även m och kd) sagt sig vara intresserade av att utreda om transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.

Moderaterna bör som parti nu tydligt säga ja till de två reformerna. Transpersoner förtjänar samma tydliga juridiska skydd mot hets och hatbrott som homosexuella, judar, svarta, muslimer etc. Något annat är inte acceptabelt.

Är ni i Moderaterna beredda att nu säga ja till de två reformerna?

Vänstern får inte ha monopol på kampen för allas lika värde och emot diskriminering. Det har ni ett ansvar att tydliggöra.

Sist i det här mailet har jag med en del fakta som avslöjar hur svår situationen är för många transpersoner.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila.

Mvh

Bengt Held
Malmö


Enligt RFSL så är andelen transpersoner som varit med om hatbrott högre än motsvarande andel bland homosexuella och bisexuella.

Information om bl.a. transpersoners ofta svåra situation när det gäller hot och våld är även med i en rapport från Folkhälsoinstitutet.

"Homosexualitet, bisexualitet och transpersoners hälsosituation". Rapport 2005:19.
Den visar att situationen generellt är värre för transpersoner än för homosexuella och bisexuella.

Från rapporten

"Webbenkäten visade att bisexuella personer (28 procent) hade avstått från att gå ut ensamma av rädsla för överfall, rån eller annat ofredande i större utsträckning än homosexuella personer (21 procent). Det var framförallt bland bisexuella män i åldrarna 45-64 år och kvinnor i åldrarna 16-44 år som detta var vanligt. Det var vanligare bland transpersoner (29 procent) än bland homosexuella personer (21 procent) att ha avstått från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad....


Det var vanligare att transpersoner (59 procent) var rädda för att utsättas för våld och trakasserier på grund av sin transsexualism, transvestism, transgenderism etc. än det var bland homo- och bisexuella personer (45 respektive 39 procent) att utsättas för detta på grund av sin sexuella läggning....


Det var mycket vanligare bland transpersoner (41 procent) än bland homosexuella (30 procent) personer att ha upplevt kränkandebehandling/bemötande en eller flera gånger under de senaste tre månaderna....


Muntliga trakasserier var vanligast bland transpersoner men även sexuella trakasserier och hot om våld var vanligt.".


Det är viktigt att förtydliga att lagen mot diskriminering från 2009 inte ger ett skydd mot hatbrott t.ex. vid våld mot transpersoner utanför krogar.

Uppdatering 1.

Dagens Nyheter och Dagen skriver att Lennart Sjögren slutar i förtid som partisekreterare i Kristdemokraterna. Eftersom partiet planerar att näste person på den posten ska syssla mer med politik och mindre med administration kan det ha viss betydelse för partiets HBT-politik vem det blir. Även om en partisekreterare formellt bara ska föra ut den politik ett parti är för har vederbörande givetvis ett visst informellt inflytande med nära kontakter till partiledningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar