onsdag 29 december 2010

Broderskapsrörelsens näsor snart längre än Pinnochios.

Igår skrev jag här på bloggen om att Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson, med rätta, kritiserat hyckleriet från Broderskapsrörelsen (förening för religiösa socialdemokrater).

Idag har Gudmundsson en ny artikel på samma tema.
Broderskaps ordförande Peter Weiderud försöker förklara förbundsstyrelsens resonemang på bloggen Kristen vänster. Han menar att en formulering om att sträva efter lika rättigheter oavsett sexuell läggning vore samma sak som att ”röka ut” muslimska medlemmar ur föreningen.

”Människor måste få en möjlighet att växa med frågor och uttrycka sig på ett sätt som gör att de inte marginaliserar sig i sitt eget sammanhang.”....

Inte ens en långsiktig strävan klarar denna muslimska massa (paragrafen handlar just om en strävan, inte om att framtvinga homovigslar i Stockholmsmoskén). Det är ett resonemang som bortser från de tusentals homosexuella som flytt hit från sexualförtryck i muslimska länder, ett resonemang som tvärtom ansluter till de patriarkala prästerskap som fördrivit och förskjutit de sexuella minoriteterna: ”ni är inga riktiga muslimer.
Även Jon Voss från Qx kommenterar på sin blogg Broderskapsrörelsens inkonsekvens.
Det är genant att ingen inom den svenska hbt-rörelsen, eller inom Socialdemokratin uppmärksammat denna höjd av dubbelmoral tidigare. Ännu ett tecken på behovet av att bredda det politiska arbetet och kompetens på lokal nivå, såväl geografiskt som socialt.

Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud säger till QX att man måste ge den muslimska gruppen inom hans organisation tid att anpassa sig till den politik som rörelsen står för. En politik där hbt-personers mänskliga rättigheter idag är politiskt formulerat.

Resonemanget kan bära någon slags logik förutsatt att man betraktar muslimer som grupp som politiskt underutvecklade och per definition homofoba. Det vill säga med en omvänd rasism och ett von oben-perspektiv från de kristna majoriteten riktad mot den muslimska minoriteten. "De vet inte bättre".

Kampen för jämställdhet såväl vad gäller kön som sexuell läggning är inte en unik västerländsk strid. Striden förs och har förts över hela världen av såväl troende kristna som muslimer som för all del icke troende.
Jag och Jon Voss är ense i sak. Dock har han fel att ingen i HBT-rörelsen skrivit om det här före Per Gudmundsson. Jag gjorde det här på bloggen redan i juni i år.

Kan det nu bli ännu värre för Broderskapsrörelsen? Är det möjligt de kan bli mer pinsamma för sig själva? Svaret är faktiskt ja. I Dagens opinion intervjuas Lars G Linder, förbundssekreterare för Broderskapsrörelsen. Alltså en av de mest centrala människorna i föreningen vid sidan av deras ordförande Peter Weiderud.
- Han (Per Gudmundson) har jämfört olika dokument. Det är irrelevant, säger Broderskapsrörelsens förbundssekreterare Lars G Linder.

Det kan ju framstå som inte den muslimska versionen följer rörelsens manifest?
- Båda två följer huvudversionen. Vi har ett dokument för Kristen vänster som har fastslagits av förbundskongressen. Våra muslimska kamrater har blivit inspirerade av vårt manifest ville ha ett parallellt som vi kan fatta beslut om i förbundsstyrelse. Men de ville ha ett kortare. Huvuddokumentet är 4-5 gånger längre.

Så muslimska socialdemokraterna följer Broderskapsrörelsens värderingar?
- Ja, det är klart de gör det. Men man prioriterar olika saker när man har ont om plats. Det betyder inte att man byter uppfattning utan lyfter fram olika saker.

Uttrycket om ”sexuell läggning” har inte tagits bort för att det är opassande?
- Det har jag svårt att tänka mig. De har haft sina överväganden och diskussioner om vilka frågor som är aktuella för en minoritet bestående av muslimer och socialdemokrater.
Linders första argument är så absurt att det nästan inte förtjänar att kommenteras. För hur ska man kunna jämföra något om det inte är två olika dokument?

Men roligast är argumentet "ont om plats". Man kan nästan se framför sig några vilsna människor som bekymrat konstaterar att de där två orden "sexuell läggning" tyvärr inte får plats.

Låt oss då granska de relevanta delarna i Manifest för kristen vänster.
Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.
Sedan Manifest för muslimska socialdemokrater.
Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.
Någon radikal förkortning är det inte i det senare dokumentet, 37 ord jämfört med 39 ord i det förra. Och som av en händelse fick de inte plats med de två extra orden "sexuell läggning" Däremot hade de plats att skriva "alla behövs, "alla får plats", "alla har samma rätt och värde" trots att det utan förändringar av innehållet enkelt hade kunnat kortas.

Broderskapsrörelsen ska vara glada att de inte som Pinnochio får längre näsa varje gång någon av dem ljuger (hur kristet är det förresten att ljuga?). Då hade de snabbt inte fått plats med sina näsor i föreningens lokal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar