måndag 18 januari 2010

Mp sprider desinformation på sin hemsida.

Jag har de senaste dagarna kollat partiernas hemsidor. Vad de skriver om sin HBT-politik. Tyvärr hittar man både felaktigheter och sådant som är gammalt och inte är relevant januari 2010.

Värst är givetvis felaktigheterna. Så här skriver Miljöpartiet på sin hemsida när man klickar på bokstaven H och sedan HBT-politik.

År 2009 fick Sverige äntligen en könsneutral äktenskapslagstiftning där även samkönade par tillåts ingå äktenskap. Detta har miljöpartiet arbetat för sedan vi kom in i riksdagen 1988.Det senare är inte sant. Det är en gåta att partiet har så dålig koll på sin egen historia när de enkelt hade kunnat kontakta någon som var med i partiets riksdagsgrupp 1988. Eftersom hemsideansvarig tydligen själv inte vet något utan möjligen gissar.

Alternativet är att man ljuger men jag hoppas det inte är så. Problemet är nog istället att många som är engagerade i politiken idag inte vet om hur dålig deras egen HBT-politik varit för några decennier sedan.

Jag har själv granskat alla riksdagsprotokoll med koppling till homorättigheter från 1971 och framåt. Även granskat partiernas partiprogram. Nu är det ju en hel del inom politiken som inte avslöjas i de officiella dokumenten. Därför har jag även följt de politiska artiklarna i gaymedia från mitten av 1980-talet och framåt.

Jag skriver inte det här för att skryta utan för att förtydliga att jag har en viss koll. När det gäller årtal så vill jag lämna reservationen att det inte alltid är möjligt att avgöra när ett parti officiellt sagt ja till något. Men infon är i sin helhet riktig. Och det är enkelt att konstatera när det är fel som i Miljöpartiets artikel på sin hemsida.

Här är fakta om Miljöpartiets historia.

Partiet bildades 1981. De första åren var homorättigheter (på 1980-talet var det ingen politisk debatt om transrättigheter) i princip helt frånvarande bland mp-politiker som bland de flesta andra partier då. Ca 1987 så skriver dock mp i ett socialpolitiskt program att man vill möjliggöra för homosexuella par att registrera sin samlevnad.

När gaytidningen Reporter har en intervju 1987 med ledande mp-politiker så säger en av dem att "homosexualitet är biologiskt onaturligt men socialt naturligt". Det skulle kallas för homofobt idag men då fick de beröm av Reporter för att de var så progressiva. Det avslöjar hur mycket attityderna förändrats sedan dess.

1988 så blir då mp ett riksdagsparti. Till en början så bryr man sig inte alls om homorättigheter. Man lämnar inte någon motion (förslag) varken om partnerskapslag eller äktenskapslag. När riksdagen 1989 ska behandla en motion från en socialdemokratisk ledamot om en partnerskapslag (som Danmark då höll på att förbereda) så är Miljöpartiet ett av de partier som säger nej med motiveringen att man från och med 1988 har en sambolag för homosexuella par i Sverige och att man vill vänta tills det blivit tydligt vilka konsekvenser den lagen fått innan man börja resonera om en partnerskapslag.

Men januari 1990 har Miljöpartiet ändrat sig. Då har det skrivits mycket i media om Danmarks partnerskapslag och de första ceremonierna där hösten 1989. Partiet är oenigt, en minoritet vill ha en könsneutral äktenskapslag men majoriteten är för en partnerskapslag där homosexuella par inte har möjlighet till adoptioner och lesbiska kvinnor inte har möjlighet till inseminationer vid kliniker. Det blir också partiets politik till 1997.

Till partiets fördel ska dock sägas att de tillsammans med Vpk (nu v) engagerar sig för att avskaffa några diskriminerande delar av sambolagen för homopar, en lag som gav betydligt färre rättigheter än sambolagen för heteropar. Mp är också engagerat tillsammans med Folkpartiet och Vpk för att de som är förföljda pga sin homosexualitet ska få asyl. I övrigt så är mp ganska frånvarande i debatten och lämnar nästan inga frågor om homorättigheter till ministrarna i den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det var många fler ledamöter från Fp och Vpk som engagerade sig.

I mitten av 1990-talet börjar fler och fler debattera barn i homofamiljer. Miljöpartiets partistyrelse lämnar inför kongressen 1997 ett förslag om att lagarna bör jämställas helt när det gäller både adoptioner och inseminationer. Något som är kontroversiellt även i mp men en tydlig majoritet av ombuden röstar ja.

När riksdagens lagutskott våren 1998 behandlar en motion från Vänsterpartiet om en könsneutral äktenskapslag så är mp som parti för homoäktenskap. Övriga riksdagspartier är ännu emot men även bland en del av dem startar sedan äktenskapsdebatten. Hösten 1998 lämnar mp sin första partimotion om en könsneutral äktenskapslag.

Flera partier försöker nog förtiga hur relativt dåliga de varit tidigare inom homopolitiken Även om mp aldrig varit bland de sämsta.

Givetvis vore det fel att attackera partiansvariga idag för politiken på 1980-talet. Attityderna är ju dramatiskt annorlunda än då, men man ska kräva att partier inte försöker skriva om sin historia.

Till sist redovisar jag när partierna officiellt sa ja till några homoreformer. Som ni kan konstatera har mp ofta varit bland de första partierna men notera också att det är från 1996 och framåt som de flesta partier börjar engagera sig tydligare för homorättigheter.

Könsneutral sambolag
(Sverige fick en sambolag för homopar redan 1988 men den gav betydligt färre rättigheter än sambolagen för heteropar, först 2003 blev det en gemensam könsneutral sambolag)

V 1996
Mp 1996
Fp 1997
C 1998
S 1998
M 2002
Kd 2002
Sd 2006

Partnerskapslag för samkönade par

V 1989 (partiet hade dock redan 1973 lämnat förslag om en könsneutral samlevnadslag)
Mp 1990
Fp 1990
S 1990
C 1994
M 2000
Kd 2003
Sd 2006

Könsneutral äktenskapslag

V 1997
Mp 1998
C 2003
Fp 2003
S 2005
M 2007
Kd Ännu emot
Sd Ännu emot

Närståendeadoptioner för samkönade par

V 1996
Mp 1997
Fp 1999
C 2000
S 2001
M 2001
Sd 2003
Kd Ännu emot

Internationella homoadoptioner

V 1996
Mp 1997
C 2000
Fp 2001
S 2001
M 2007
Kd Ännu emot
Sd Ännu emotUppdatering 1

Jag ska senare här på bloggen kommentera övriga riksdagspartiers hemsidor om HBT-politiken. Att jag började med mp var för att det som de skrev om äktenskapslagen var den värsta felaktigheten.

Uppdatering 2

Ett parti som av givna skäl inte är med på listorna när partier sa ja till homoreformer är Piratpartiet eftersom det är ett nytt parti. Idag skriver Svenska Dagbladet en artikel om en allvarlig intern konflikt i Piratpartiet. Jag brukar inte kommentera sådant som inte är HBT-politik men det är mycket besynnerligt att politiker som själva är kandidater fått möjlighet att ansvara för ett provval.

Jag hade kontakt med Piratpartiet sommaren 2009 om deras HBT-politik. Först kontaktade jag partiledningen som lämnade detaljerade svar. Men det hade bara varit några få personer som godkänt svaren. Så när jag skickade svaren som info till några lokala ledande piratpartistpolitiker så startade en absurd debatt där folk var oense om vad partiet har för politik. Jag har följt partiernas politik i drygt 10 år och haft kontakt med många politiker. Men varken förr eller senare har det varit sådant strul som det var med Piratpartiet sommaren 2009. T.o.m kd och sd har varit lättare att ha kontakt med.


Uppdatering 3

Jag har kontaktat mp om sakfelet på deras hemsida. Johan Schiff från deras rikspartikansli har svarat följande i ett mail.

Hej Bengt och tack för att du rapporterar detta till oss.

Den formulering du skriver om dök upp när vi uppdaterade våra A-Ö-texter förra året, men jag vet inte vem som står bakom den exakta formuleringen. Jag gör så att jag genast tar bort den från vår hemsida, och ber någon som är mer kunnig på området än mig att kolla upp det du skriver.

Du får gärna citera mig på din blogg om du vill förklara varför texten på hemsidan nu inte är densamma som du citerat. Har vi gjort fel så får vi stå för det och göra vårt bästa för att rätta till felet.

Vänligen, Johan SchiffInga kommentarer:

Skicka en kommentar