tisdag 12 januari 2010

Homoäktenskap i hela USA om några år?

En rättsprocess har startats i Kalifornien om äktenskapslagen i delstaten. Det kan få dramatiska effekter för USA. Om den nationella Högsta domstolen senare prövar ärendet kan resultatet bli att alla delstater måste tillåta homoäktenskap.

Från en artikel i Dagens Nyheter.

En rättslig prövning om huruvida homoäktenskap ska tillåtas i Kalifornien har startat. Men analytiker menar att det är ett högt spel som bedrivs eftersom det kan sluta med ett beslut som gäller i hela USA.

Två målsägare, Kristin Perry och Sandra Stier, som gifte sig i Kalifornien 2004 men vars äktenskap senare förklarades ogiltigt, hördes när prövningen inleddes i San Francisco i måndags....

Fallet är principiellt viktigt och många tror att det kommer att gå hela vägen till USA:s högsta domstol. Just därför menar analytiker att aktivister som driver målet spelar ett högt spel. Ett eventuellt framtida HD-utslag blir nämligen inte möjligt att överklaga och kommer dessutom att gälla i hela USA.


Men jag vill först dämpa optimismen något. Min bedömning är att det inte blir något sådant krav från Högsta domstolen. Även om domarna ska tolka konstitutionen juridiskt så är de givetvis påverkade av samhället i övrigt. Det skulle vara en skräll om de kräver en könsneutral äktenskapslag i varje delstat. Men omöjligt är det givetvis inte.

Vad händer då om nationella Högsta domstolen prövar ärendet och inte kräver homoäktenskap i hela landet? Artikeln i Dagens Nyheter talar om att det är "riskabelt" för homorättigheter. Det negativa blir att man därefter på delstatsnivå inte kan vända sig till domstol för att den egna delstaten ska säga ja till homoäktenskap. Däremot har även då delstaternas parlament som idag möjlighet att ändra sin äktenskapslag så att den blir könsneutral. Inte heller avskaffas homoäktenskap i de delstater som redan har den typen av lagar.

Debatten är annars viktig i sig eftersom den kan få ännu fler att säga ja till homoäktenskap. Redan är det en majoritet för reformen bland ungdomar i USA medan ca 40 % av hela befolkningen är för en könsneutral äktenskapslag.

Den kristna tidningen Dagen vinklar det till att det är en "moraldebatt". Det perspektivet var vanligt även i Sverige tidigare. Som om det inte handlar om rättigheter utan något som man kan vara för eller emot beroende på vad man har för definition av moral. De flesta skulle inte få för sig att kalla debatter om invandrares rättigheter för något där Sverigedemokraterna ska respekteras för att de har en annan moral än riksdagspartierna.

Tidningen har också en koppling till när Högsta domstolen 1973 förtydligade att alla delstater i USA måste acceptera fri abort. Men den bästa jämförelsen mellan dagens debatt om homoäktenskap och tidigare domar från Högsta domstolen är när den 1967 avgjorde att förbudet mot "rasblandade" äktenskap i 13 sydstater inte var förenligt med konstitutionen och de blev tvungna att tillåta den typen av äktenskap.

Till sist kan jag berätta något om hur partiernas ledamöter röstade i Portugal när en majoritet i landets parlament i fredags sa ja till en könsneutral äktenskapslag.

Förslaget från den socialdemokratiska regeringen var en könsneutral äktenskapslag. Men där samkönade par inte har möjlighet till adoptioner. Alla närvarande ledamöter från socialdemokratiska PS, vänstersocialistiska BE, gröna PEV och kommunistiska PCO röstade ja. Alla från kristdemokratiska CDS-PP och de flesta från högerpartiet PSD röstade nej. 7 ledamöter från PSD avstod i omröstningen.

Vänstersocialisterna och de gröna hade sedan ett förslag om att även tillåta homoadoptioner. Förslaget fick stöd av 8 socialdemokratiska ledamöter och en ledamot från högerpartiet. Övriga från de två senare partiernas röstade nej vilket även alla kristdemokrater gjorde. Kommunistpartiets ledamöter avstod i den omröstningen.

Högern och kristdemokraterna hade ett eget alternativ, en partnerskapslag. De två partierna ville också ha en folkomröstning om homoäktenskapslagen om parlamentet skulle säga ja till reformen. Ledamöterna från vänstermajoriteten röstade nej till båda förslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar