söndag 24 januari 2010

86 % i Sverige "accepterar homosexualitet".

Sverige har den homovänligaste befolkningen av 45 länder medan bara 1 % i Egypten är för att homosexulla relationer accepteras.

Det är några intressanta resultat som opinionsinstitutet Pew Research Center avslöjade i en rapport från 2007. Av en slump så kollade jag en tysk artikel som hänvisade till den, annars var det här nytt för mig.

Rapporten som heter The Pew Global Attitudes Project handlar om folks värderingar om flera olika saker, frihandel, invandring, religion, demokrati etc. och jag vill tipsa alla politiskt intresserade om den.

En av frågorna är om homosexualitet ska "accepteras" eller "avvisas". Alternativen var "Society should accept homosexuality" och "Society should reject homosexuality".

Bland de 45 länder där man frågat människor så är faktiskt Sverige det land där flest är för att acceptera homosexualitet. 86 % svarade det medan 9 % var för att avvisa homosexualitet. Det här är oväntat positiva siffror och kanske är andelen som är accepterande ännu högre idag eftersom det är tydligt att äktenskapsdebatten påverkat en del.

Bland människor 39 år eller yngre i Sverige är 91 % för att samhället ska acceptera homosexualitet medan andelen bland 40 år och äldre är 84 %. Av de yngre är det bara 5 % som är för att samhället ska avvisa homosexualitet medan andelen bland äldre är 12 %.

Om Sverige verkligen har den homovänligaste befolkningen i världen är dock inte givet eftersom bl.a. Nederländerna och Danmark inte är med, två länder som vanligen har de homovänligaste attityderna när man gjort motsvarande opinionsmätningar från institut i Europa. Men att Sverige är bland de mest positiva är det möjligt att konstatera.

Här är hela listan. Andel i respektive land som är för att samhället accepterar homosexualitet. Eftersom det varit en del debatt det senaste halvåret om kristendomen, islam och homorelationer har jag markerat de länder där kristendomen är den vanligaste religionen. Då konstaterar man att generellt så är kristna länder homovänligast men att några av de homofobaste, främst i Afrika, också är kristna.

Sverige 86 %
Frankrike 83 %¨
Tjeckien 83 %
Spanien 82 %
Tyskland 81 %
Argentina 72 %

Storbritannien 71 %
Kanada 70 %
Slovakien 66 %
Brasilien 65 %
Italien 65 %
Chile 64 %
Mexico 60 %
Peru 51 %
Japan 49 %
USA 49 %
Venezuela 47 %
Polen 45 %
Bolivia 44 %
Bulgarien 39 %
Israel 38 %
Sydafrika 28 %
Ryssland 20 %
Ukraina 19 %
Libanon 18 %
Sydkorea 18 %
Kina 17 %
Turkiet 14 %
Elfenbenskusten 11 %
Indien 10 %
Palestinskt territorium 9 %
Malaysia 8 %
Jordanien 6 %
Kuwait 6 %
Bangladesh 4 %
Ghana 4 %
Indonesien 3 %
Kenya 3 %
Senegal 3 %
Tanzania 3 %
Uganda 3 %
Etiopien 2 %
Nigeria 2 %
Egypten 1 %
Mali 1 %

Jag vill lämna några kommentarer till. För det första att siffran för USA är så dålig, mindre än hälften är för att samhället ska acceptera homosexualitet. Orsaken är givetvis är det är så många konservativt kristna i landet medan Europa generellt är mer sekulariserat. Faktum är att USA bara har några få procent fler accepterande än Polen och sämre siffra än de flesta av länderna i Latinamerika.

Men trots det så avslöjar opinionsmätningar i USA att när man frågar om homosexuella bör skyddas av landets lagar mot diskriminering och hatbrott så är det vanligen ca 80 % som svarar ja. Tydligen är det många som accepterar att homosexuella ska ha juridiskt skydd men som egentligen är negativa till homorelationer.

Förvånande är också att siffran är så dålig som 38 % i Israel. Trots att landet generellt är homovänligt. Men det är även oväntat positiva siffror för flera länder i Latinamerika. Argentina med 72 % är mer accepterande än både Storbritannien och Kanada. Notera även att det är en fördom att låtsas som att de flesta i Italien är homofientliga. Det är bara en minoritet som är för katolska kyrkans negativa värderingar.Det är också tydligt att det är fler i Libanon som är homovänliga än i de flesta andra arabländer.

I 14 av 45 länder är mer än hälften av befolkningen för att samhället accepterar homosexualitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar