onsdag 20 januari 2010

Halvsanning om homoadoptioner från Moderaterna.

I min förra bloggpost avslöjade jag att Miljöpartiet på sin hemsida sprider felaktig information om att partiet skulle jobbat för en könsneutral äktenskapslag sedan 1988. Trots att mp då varken var för homoäktenskap eller någon partnerskapslag. Först 1998 sa partiet ja till en könsneutral äktenskapslag.

Jag ska här publicera resultatet av granskningen av övriga riksdagspartiernas hemsidor.

Även Moderaterna har ett allvarligt sakfel på sin hemsida. Eller man kanske ska kalla det för halvsanning

En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi stod bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar.

Det är sant att Moderaterna som parti var för att lesbiska kvinnor ska få möjlighet att bli inseminerade vid kliniker när riksdagen sa ja till den reformen 2005. Vid riksdagsomröstningen 2002 var m för närståendeadoptioner för samkönade par. Men partiet var emot övriga homoadoptioner.

Visserligen så accepterade de reformen efteråt och röstade nej när Kristdemokraterna 2003 föreslog ett avskaffande av reformen. Men Fredrik Reinfeldt argumenterade emot internationella homoadoptioner när han blev tillfrågad 2004 varför han som var talare vid Stockholm Prides invigning röstat nej i riksdagen 2002.

Först vid sin stämma 2007 sa partiet ja till internationella homoadoptioner. Det var ingen omröstning så formellt var stämman enig. Att då skriva att partiet "stod bakom lagarna som möjliggjorde för....homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar" är inte sant. Visst var partiet för närståendeadoptioner men inte övriga homoadoptioner.

En annan aspekt av det Moderaterna skriver om HBT-rättigheter är att det i princip bara handlar om situationen för homo- och bisexuella, inte något om transpersoner.

Varken m eller mp har någon separat del om familjepolitik på sina hemsidor. Det har dock Folkpartiet. Tyvärr är resonemanget där som om familj är detsamma som kärnfamilj trots att partiet annars ideologiskt är emot heteronormativitet. Den del på hemsidan som handlar om HBT-rättigheter förtjänar dock en eloge för att vara tydlig.

Centerpartiet har med en könsneutral äktenskapslag på sin hemsida när det gäller familjepolitik. Det är positivt. Men formuleringen är något tveksam.

Äktenskapet är positivt inte minst för barnen och borde därmed omfatta homosexuella såväl som heterosexuella.

Nog borde väl ett riksdagsparti uppdatera informationen på sin hemsida när Sverige nu haft en könsneutral äktenskapslag i drygt 8 månader.

Samma fel kan man hitta på hemsidan för Socialdemokraterna.

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för sexuellt likaberättigande. Det gör vi bland annat genom arbetet för en könsneutral äktenskapslagstiftning som ger alla par samma möjligheter att ingå äktenskap.

Kanske det är ännu värre för s eftersom de har många anställda. Därmed så är det inte någon ursäkt för dem att de inte hinner kolla sin hemsida för att ändra sådan info som är gammal.

Vänsterpartiet ska ha en eloge för att de skriver följande om familjepolitik på sin hemsida.

Familjepolitik handlar ofta om två personer av olika kön som ska vara gifta och ha ett eller flera barn ihop. Vi ifrågasätter detta värnande om kärnfamiljen och vill istället forma en politik som utgår från barnets behov och som respekterar olika samlevnadsformer. Istället för en familjepolitik vill vi föra en barnpolitik som utgår från barnets bästa.

Dock är det udda att den del som handlar om HBT-rättigheter kallar de för "Homosexuella och bisexuella". Trots att de sedan skriver något om könsidentitet även om det i och för nästan bara handlar om homo- och bisexuella.

Och som s och c så har v ännu inte på sin hemsida noterat att Sverige sedan 1 maj 2009 har en könsneutral äktenskapslag.

Idag kan homosexuella par i Sverige ingå registrerat partnerskap men inte äktenskap. Vi anser att detta är diskriminerande. Det finns inga skäl att ha två olika system. Sedan år 2003 gäller en könsneutral sambo­lagstiftning. Vi vill att även äktenskapslag­stiftningen ska vara könsneutral.

Kanske någon invänder att en del av det här är bagatellartade fel. Visst, men i en situation där internet blir allt viktigare vid sökande om ett partis politik så borde partierna intressera sig mer för att det som de skriver är sant och aktuellt. Få av dem hade nog varit så nonchalanta om de skulle delat ut skriftligt material på ett torgmöte.

Ett parti är kvar, Kristdemokraterna. De skriver inte något om HBT-rättigheter. Men eftersom delar av deras politik är negativ för bögar och lesbiska så är det positivt att de inte prioriterar att argumentera emot samkönade pars möjlighet till äktenskap och adoptioner. Men å andra sidan så avslöjar det att partiet inte fokuserar på att förbättra HBT-rättigheter.


Uppdatering 1

Idag är det partiledardebatt i riksdagen, något som Svenska Dagbladet skriver om. Om någon av partiledarna kommenterar HBT-rättigheter så avslöjar jag det här senare.

Uppdatering 2

Förtydligande.

Moderaterna var som parti emot internationella homoadoptioner vid omröstningen i riksdagen 2002. 6 moderata riksdagsledamöter röstade dock ja. En av dem var nuvarande gruppledaren för m i riksdagen, Lars Lindblad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar