söndag 10 januari 2010

Amnestys HBT-grupp i Malmö.

Du känner nog till Amnesty, de flesta svenskar gör det. Sedan 1960-talet har föreningen jobbat för mänskliga rättigheter. Arbetet i Amnesty fungerar ofta så att man är med i någon lokal grupp, som antingen fokuserar på ett eller flera länder eller ett visst tema.

De senaste åren har det i flera länder startats grupper som fokuserar på HBT-rättigheter, alltså rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. I Malmö startades det en sådan våren 2008. Jag har varit med nästan från början och det är i gruppen en härlig blandning av folk av olika kön och sexuella läggningar.

Den senaste nyheten är att vi fixat en grupp på Facebook. Den är givetvis öppen för alla som delar våra värderingar om att HBT-rättigheter är viktiga mänskliga rättighter. Bli med där om du vill.

Givetvis är det möjligt för dig att själv engagera dig inom Amnesty. Har man inte någon HBT-grupp på den ort där du bor så är det bara att själv starta en sådan. Föreningens kansli i Stockholm kan ge tips hur det fungerar och givetvis får du även maila mig eller någon annan från HBT-gruppen i Malmö.

Så här skriver Amnesty på sin hemsida.


Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fängslas, torteras och mördas.

Amnesty anser att rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Amnesty anser att de som fängslats enbart på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller för att ha försvarat sexuellt likaberättigande är samvetsfångar och kräver att de ska friges omedelbart och villkorslöst. Amnesty anser även att lagstiftning rörande sexuella brott ska vara lika oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.Givetvis jobbar Amnesty även med mycket annat än HBT-rättigheter. Så här skriver föreningen på sin hemsida.


Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

Exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

- rätten till åsikts- och yttrandefrihet
- ett avskaffande av tortyr och dödsstraff
- rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning
- att stoppa våld mot kvinnor
- flyktingars och migranters rättigheter
- rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodoseddaBli en människorättskämpe du också. Du inte bara påverkar samhället till det bättre. Du får också möjlighet till trevliga fikamöten med andra engagerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar