fredag 1 januari 2010

Charlie Weimers (kdu) börjar argumentera som RFSL om äktenskap.

När det nu är 2010 och attityderna de senaste åren förändrats mycket åt det HBT-vänliga hållet så är det dags att granska Charlie Weimers retorik om äktenskapet.

Charlie Weimers är ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund. Kd har dåliga opinionsiffror generellt och ännu sämre bland ungdomar. Hans och kdu:s situation blir inte bättre av att de har föråldrade värderingar när det gäller äktenskap och familj. Något som dessbättre de allra flesta ungdomar i Sverige vänder sig emot.


22 februari 2008 skrev Weimers följande på sin blogg. Rubriken var Äktenskapet reglerar inte kärlek.

Äktenskapet tillkom för 1000-tals år sedan just för att det kan bli barn och att det därför behövs ett ramverk kring detta. Makthavare har aldrig kunnat kontrollera om de som ingår äktenskap tycker om varandra eller inte. Därför handlar äktenskapslagstiftningen inte om någon gradering av kärlek utan just om en relation kan leda till barn eller inte. Det kan ju också finnas alla möjliga alternativa rättskydd för de individer som vill leva ihop. Och för homosexuella par finns ju idag det i form av partnerskapslagstiftningen, vilket ger samma juridiska rättigheter som äktenskapslagstiftningen.

Men i en artikel i tidningen Kristdemokraten 15 december 2009, mindre än två år senare, så lämnar samme Weimers ett helt annat budskap om kopplingen kärlek och äktenskap. Som en kommentar till debatten om Tiger Woods otrohetsaffärer så skriver han bl.a. följande i artikeln.

Tvåsamheten hade aldrig överlevt i årtusenden om det inte varit för att det är vad människor vill ha. Det är polygamin som har fått ge vika för människors krav på tvåsamhet. Genom att vi inte köpt argumentet om att allt är lika bra så har månggifte raderats bort från samhällslivet i västvärlden. Månggifte finns på andra håll i världen och där är inte kärlek det centrala för ett äktenskap. Här är kärleken utgångspunkten, istället för ekonomiska kalkyler eller lojalitet med klanen. Monogami fungerar som norm, det är polyamorösa relationer som visat sig vara problematiska.


Weimers kollektivistiska attityd mot folk är problematisk. Eftersom de flesta gillar tvåsamhet så måste det vara normen för alla menar han. För Weimers är förmynderi acceptabelt om det är konservativt, men inte om det är socialistiskt. Konsekvent är det inte.

Men det som är avslöjande och egentligen positivt är att han skriver att "kärlek är det centrala för ett äktenskap" i bl.a. Sverige. Det var det argument som RFSL och många andra använde för homoäktenskap våren 2009 när riksdagen skulle rösta om en könsneutral äktenskapsslag. Men ett argument som hånades av de flesta konservativa.

Weimers borde väl då egentligen vara glad att ett samkönat par som älskar varann får möjlighet att ingå äktenskap.

Kanske 2010 blir året då en del konservativa lämnar garderoben. Och kommer ut som positiva till homoäktenskap.


Uppdatering 1

I den senaste opinionsmätningen från Skop, som presenteras idag i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagen minskar kd från 5,0 % till 3,4 %. Det betyder att partiet är kvar på samma dåliga opinionssiffror som för ett år sedan. Det visade sig vara en felbedömning av dem när de försökte vinna sympatisörer genom att krångla och försöka stoppa en könsneutral äktenskapslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar