tisdag 5 januari 2010

67 % bland ungdomar i Mexico city för homoäktenskap.

Ska du resa till Mexico city på semester? Där är det väl nästan bara homofober? Man vet ju hur inskränkta latinos är. Konservativa katoliker.

Resonerar du så har du en fördom. Och jag klandrar egentligen inte dig. Latinamerika har oftast varit tydligt homofientligt och heteronormativt fram till 1990-talet. Men de senaste 10 åren har det hänt mycket.

En opinionsmätning från november 2009 i tidningen El Universal visar att det är fler i Mexico city som är för än emot homoäktenskap. Det var då debatt om reformen bland politikerna i landets huvudstad.

I december röstade en majoritet i det lokala parlamentet ja till att stadens äktenskapslag ska vara könsneutral, något som betyder att ja även till homoadoptioner. Lagen börjar gälla från och med mars 2010. I Mexico så är det som i USA, det är delstaterna som avgör hur lagarna ska vara när det gäller äktenskap.

Till opinionsmätningen. 50 % i Mexico city är för en könsneutral äktenskapslag medan 38 % är emot. Det är siffror som t.o.m. är mer positiva än i New York och Kalifornien där det brukar vara ungefär lika många som är för homoäktenskap som är emot. I

Intressant nog så är andelen bland män i Mexico city som är för en könsneutral äktenskapslag något högre (51 %) än bland kvinnor (49 %). I de flesta andra länders opinionsmätningar brukar det tvärtom vara vanligast bland män att vara emot homoäktenskap. Bland unga (18-29 år) i Mexico city är 67 % för reformen medan bara 24 % är emot.

Mexico city blir den första delen av Latinamerika som inför en könsneutral äktenskapslag. Sedan tidigare har Uruguay och några delstater i Mexico, Argentina och Brasilien partnerskapslagar. Även Bolivia planerar en sådan lag efter att det var en del av ett förslag som majoriteten i landet sa ja till i en folkomröstning häromåret. I Mexico har huvudstaden en partnerskapslag sedan 2006 och delstaten Coahuila (granne med Texas i USA) sedan 2007.

Sedan 2003 har Mexico nationella lagar som förbjuder både diskriminering av och hets mot homosexuella och bisexuella. Lagen om diskriminering gäller inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc.

Nu är ju annars situationen i landet komplicerad. Våld mot bögar och lesbiska är vanligt och det är sällan någon blir åtalad och dömd för det. Många menar att polisen har en del ansvar för det senare, att de är ointresserade av att jobba emot den typen av hatbrott.

I en opinionsmätning från 2006 var bara 17 % i hela Mexico för en könsneutral äktenskapslag medan 61 % var emot. Det är vanligt med homofientliga attityder utanför de största städerna. I delstaten Yucatan röstade förra året det regionala parlamentet med siffrorna 24-1 ja till att i delstatskonstitutionen förbjuda homoäktenskap. I Mexico city var det för övrigt 39 som röstade ja till en könsneutral äktenskapslag medan 20 röstade nej.

Kristdemokratiska PAN är landets största parti och fick ca 33 % av rösterna i senaste parlamentsvalet 2006. Partiet är i princip emot varje juridiskt erkännande av samkönade relationer och har även anmält beslutet om homoäktenskap i Mexico city till domstol för att vara olagligt "eftersom det är emot familjen".

De två andra stora partierna i landet är båda socialdemokratiska, PRD och PRI. De fick tillsammans med sina allianspartners ca 29 % respektive ca 28 % i senaste valet.

PRD är vänstersossar. Partiet är HBT-vänligt bl.a. har de jobbat för att landet ska få en lag som möjliggör juridiska könsbyten, något som det nationella parlamentet röstade ja till för något år sedan. Det var även PRD som lämnade förslaget till homoäktenskapslag i Mexico city. De är på nationell nivå i allians med några andra vänsterpartier som också är HBT-vänliga.

PRI är högersossar. Bland dem är det betydande oenighet inom HBT-politiken. I de flesta regioner är partiets politiker emot homoäktenskap och partnerskapslagar medan man i några delar av landet är för den typen av reformer. Många av dess politiker menar att man inte ska skaffa några åsikter om HBT-reformer eftersom partiet är oenigt. PRI är i allians med det gröna partiet PVEM som ofta varit ganska negativa till homorättigheter även om de inte är så tydligt HBT-fientliga som kristdemokraterna.

Sedan har landet även ett liberalt parti, PNA. De är ideologiskt för bögar och lesbiskas rättigheter men har ofta varit oeniga när man röstat regionalt om homorättigheter.

För övrigt så har samkönade par i New Hampshire, delstat i USA, sedan 1 januari i år möjlighet att ingå äktenskap. Därmed så är det fem delstater i landet som har en könsneutral äktenskapslag. Senare i vår blir det möjligt även i landets huvudstad Washington DC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar