lördag 2 januari 2010

Helds 10 lobbingtips.

Jag har ju skrivit en del om att fler HBT-engagerade borde kontakta politiker för att påverka dem. Därför ska jag här lämna några tips hur ni effektivast påverkar riksdagsledamöter.

Jag har själv i många år skrivit mail till riksdagsledamöter om ett antal HBT-reformer, en könsneutral äktenskapslag, lagar mot diskriminering av HBT-personer etc. De flesta av mina rekommenderationer är tillämpbara även vid mail till folk inom regeringskansliet.

1. Börja med att resonera med dig själv vad du vill med mailet. Är ditt mål att riksdagsledamoten ska säga ja till ett visst förslag? Eller försöka få regeringen att starta en utredning? Eller kanske stoppa ett dåligt förslag? Etc. Om du inte själv tydligt vet vad som är ditt mål lär du inte heller påverka någon riksdagsledamot.

2. Ha realistiska mål. Om du förväntar dig att du ska få igenom alla dina krav inom något år därför att du har så bra sakargument så blir du besviken. Risken är också att du stressar riksdagsledamöter. Bättre är att fokusera på vissa delmål.

3. Det hindrar inte att du i ditt mail skriver hur din vision är. Fördelen med det är också att ditt kortsiktiga förslag verkar vara "pragmatiskt". Givetvis kan ditt mål vara att starta en debatt om din vision. Men förvänta dig då inte något konkret resultat de närmaste åren.

4. Ta reda på vilka ledamöter som är ansvariga för det du lobbar för. Riksdagen är indelad i utskott, utrikesutskottet, socialutskottet etc. Oftast är det lämpligast att bara skicka till dem. Men ibland kan en kopia till andra ledamöter som du vet är intresserade av reformen vara lämpligt. I vissa principiellt mycket viktiga ärenden kan det vara acceptabelt att skicka mail till ett partis hela riksdagsgrupp men det bör användas restriktivt.

5. Börja alltid med att presentera dig själv, helst med fullständigt namn. Undantaget är givetvis om du av någon orsak vill vara anonym, om den info du lämnar är känslig för dig själv etc. Men att ha med både förnamn och efternamn förbättrar trovärdigheten.

6. Har du något gemensamt med de ledamöter som du mailar till så är det ofta positivt att berätta det. Är du borgerlig själv så skriv det om du mailar till borgerliga riksdagsledamöter. Eller om du är sosse och skickar till socialdemokratiska ledamöter etc. Då har ni något gemensamt, ni delar vissa värderingar vilket gör att chansen ökar att ledamoten välvilligt resonerar om det du vill.

7. Det viktigaste förslaget, det du vill, ska alltid vara med i början. Riksdagsledamöter får ofta hundratals mail om dagen, är de stressade läser de bara de första raderna. När du lämnat ditt förslag kan du därefter förtydliga vilka argument du har och fakta.

8. Vanligen är det bäst att skriva ett vänligt mail, då är chansen större att du påverkar ledamoten. Har de inte svarat inom någon vecka så skriv igen. Återigen, ledamöter får många mail, det måste inte vara nonchalans om de inte svarar efter någon dag. Men om du igen och igen har mailat dem så kan det vara acceptabelt att skriva tuffare. Det gäller även om du haft kontakt med någon ledamot i kanske flera år och det inte blivit några resultat trots att ledamoten tidigare låtsats det skulle bli det.

9. Det är tillåtet att inte berätta hela sanningen. Om du vill kan du fokusera på det som talar för din reform, du har ingen skyldighet att redovisa motargumenten om du lobbar mot någon. Men det kan förbättra din trovärdighet om du har med motargument som du i sin tur bemöter. Däremot ska du aldrig ljuga. Dels för att det är oetiskt givetvis, men även för att det kan avslöjas, vilket gör att du därefter får mycket svårare att påverka ledamoten.

10. Skaffa dig kunskap om ditt område men du måste inte vara expert. Chansen är bättre att påverka om du vet något om det du skriver.

Nu är det bara att börja skriva. Lycka till med lobbingen. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar