söndag 10 januari 2010

Ingen "demokratisk rättighet" gifta sig i Svenska kyrkan.

En del av er kanske blir provocerade av rubriken. Har jag som här på bloggen igen och igen argumenterat för homoäktenskap gjort en helomvändning? Nej, definitivt inte. Jag ska förtydliga vad jag menar senare i den här bloggposten.

Tidningen Dagen har en artikel om att inga samkönade par har gift sig i Svenska kyrkan i Kronobergs län sedan det blev tillåtet 1 november 2009. Det är först viktigt att konstatera att näst efter Jönköpings län är Kronoberg nog den mest konservativa delen av Sverige, homofientlighet är vanligt även inom Svenska kyrkan. Efter en hätsk debatt kanske många homosexuella inte är så intresserade av att kontakta sitt lokala samfund för att gifta sig.

Men betyder det att reformen var meningslös för Kronobergs bögar och lesbiska? Nej, givetvis inte. Det var en principiell förbättring av homosexuellas situation i Svenska kyrkan. Hade Svenska kyrkan haft ett förbud emot "blandrasäktenskap" som man avskaffat så hade det nog i många delar av landet inte blivit några sådana vigslar de närmaste månaderna efter att det blev tillåtet. Men det betyder inte att avskaffandet av förbudet varit meninglöst.

Till det där med demokratiska rätttigheter. Från artikeln i Dagen.


Joacim Benes, som är ordförande för RFSL i Kronoberg, tror att den hårda debatt som föregick beslutet i kyrkomötet kan ha påverkat viljan att gifta sig i kyrkan.

- Det har ju varit en ganska hetsig debatt både inom kyrkan och ute i samhället och jag tror att man väntar till det här har lugnat ner sig, säger han. Kan det vara så att det inte finns något stort intresse bland homosexuella att gifta sig i kyrkan?

- Det får stå för var och en att man väljer bort det. Men man har möjligheten, något som är en demokratisk rättighet, säger RFSL-ordföranden i Kronoberg.


Benes menar nog väl, i sak håller jag med honom om att det var mycket positivt att Svenska kyrkan förra hösten sa ja till homoäktenskap. Men när han börjar snacka om det som en "demokratisk rättighet" blir det problematiskt. Tyvärr är han inte ensam. Det har varit tydligt att många i HBT-rörelsen inte riktigt vet vad ett samfund är. De gissar att det är ungefär som ett politiskt parti. Att kyrkor fungerar typ som något Folkets hus. Alla ska ha rätt till service.

Men ett samfund är annorlunda än ett parti. I ett samfund är de teologiska argumenten avgörande. Inte politiska argument som demokrati etc. Sedan är det många som tolkar den kristna teologin som demokratisk och för allas lika värde. Men teologin är viktigast.

Kyrkomötet sa hösten 2009 ja till homovigslar. Inte främst för att det är en "demokratisk rättighet" utan för att de konstaterar att homovigslar är en konsekvens av deras tolkning av kristen teologi.

Till sist något om situationen i andra kristna samfund.

Tidningen Dagen avslöjar att påven kritiserar de rasistiska attackerna mot invandrare i södra Italien. Han kräver respekt för invandrare. Det är bra att påven argumenterar emot främlingsfientligheten. Men ännu bättre vore om han även krävde respekt för bögar och lesbiska. Visserligen har katolska kyrkan fixat något dokument om det men trots det så engagerade sig Vatikanstaten emot en resolution i FN som krävde avskaffande av de lagar i drygt 80 länder som har förbud mot homorelationer.

I Italien föreslog förra året mitten-vänsteroppositionen att även homosexuella och bisexuella skulle få skydd av hatbrottslagen i landet. Det efter många våldsamma attacker mot homosexuella och gayställen. Men högermajoriteten röstade nej och förslaget fick inget stöd från påven och katolska kyrkan.

När Missionkyrkan förra hösten sa ja till att tillåta sina församlingar att viga samkönade par var det något som många av oss gillade. Tyvärr blev det sedan så mycket kritik att styrelsen till sist konstaterade att man ska vänta med eventuella homovigslar tills efter samfundets årsmöte 2010.

Från en debattartikel i Dagen av Gunilla Hjelmåker från Missionskyrkan.

Kyrkostyrelsen har inte rivit upp sitt beslut att låta församlingar besluta om man vill erbjuda vigsel av samkönade eller ej. Arbetsutskottet har fattat beslut om är en bredare process, som leder fram till behandling i kyrkokonferensen.

Som väntat är det en del kd-politiker bland de som protesterat. Tuve Skånberg, tidigare riksdagsledamot och ökänd för sin homofientlighet, hotar i en artikel i Dagen med att lämna sin pastorstjänst i samfundet om det blir ett ja till homovigslar. Ja, då får han väl söka sig till ett annat samfund.

Även i Baptistsamfundet, som förra året sa ja till homovigslar, har en del konservativa protesterat och startat en grupp, "Nätverket för klassisk baptism och kristen tro". Och återigen är en kd-politiker bland de ansvariga, riksdagsledamoten Anneli Enochsson från Göteborg.

Från en artikel i Dagen.

Ett nytt nätverk inom Baptistsamfundet har startats i reaktion mot att baptismen har "förvandlats till oigenkännlighet". Nätverket vill lyfta fram det klassiskt baptistiska väckelsearvet och vänder sig mot rörelsens ledning i Sverige.I Svenska kyrkan var kd-riksdagsledamoten Lennart Sacredeus en av de som var mest engagerade emot homovigslar när det var debatt om det förra året. Givetvis har kd-politiker rätt att som andra engagera sig i samfund. De måste inte representera sitt parti där. Men att så många av partiets politiker i flera samfund varit bland de som är mest negativa till homovigslar avslöjar något som jag konstaterade redan förra våren. Många i kd hade "dolda argument" som de inte använde offentligt i debatten, Bibelargument. Istället började de snacka om barns situation trots att en könsneutral äktenskapslag inte påverkat familjerätten.

Men att det är en positiv utveckling i flera kristna samfund är enkelt att konstatera.
Uppdatering 1

Svenska Dagbladet rapporterar att påven kritiserar att fler och fler länder säger ja till homoäktenskap.

Friheten kan inte vara absolut, sade påven och framhöll den biologiska skillnaden mellan könen som inte kan utplånas "under förevändning av att bekämpa diskriminering".


För att kalla sig kristen så är påven ovanligt fixerad vid människors könsroller och könsorgan. Vem har talat om att utplåna biologiska skillnader? De allra flesta bögar följer ju mansrollen betydligt mer än påven som rantar runt i en klänningsdräkt och röd handväska. Och sedan kritiserar transpersoner efter det. (sic!)

Även Dagen har en artikel om nyheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar