lördag 10 februari 2018

Utanför större städer är motståndet närmast kompakt emot surrogatmödraskap.


Öppna moderater har en bra artikel hos HBTQ-siten Qx om att Sverige bör införa altruistiskt surrogatmödraskap. De kritiserar, med rätta, s-mp-regeringen för att den inte vill införa reformen.

Jag kollade igenom alla kommentarer från remissinstanserna. Just m var det parti som oftast hade reserverat sig (anmält att de inte höll med) emot att röd-gröna i olika kommuner och landsting hade argumenterat emot att införa altruistiskt surrogatmödraskap. Följt av l och c. Alla tre partierna är för reformen.

Tendensen tydlig i remisskommentarer.

Har följt remisskommenterar om HBTQ-reformer i decennier. Aldrig har konflikten större städer-landsbygd blivit så tydlig som när det gäller altruistiskt surrogatmödraskap. Debatten förs i Stockholm, Göteborg, Malmö, till viss del även i Uppsala och Linköping. Jag bor själv i Malmö city men har ursprung från skånska landsbygden. Utanför större städer är motståndet nästan kompakt från remissinstanserna.

Vi kan tycka vad vi vill om det. Men så är det. Strategin bör inte vara att raljera om folk på landsbygden. Utan att nå ut till fler med argumenten för att införa altruistiskt surrogatmödraskap.

Där kan Centerpartiet spela en nyckelroll. Folk kan kritisera partiet för mycket men landsbygdsfientligt är det inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar