lördag 10 februari 2018

Sd emot att transpersoner ska inkluderas i lagen om hets emot folkgrupp.


Som jag kommenterat tidigare här på bloggen vill s-mp-regeringen förbättra transpersoners juridiska skydd emot bl.a. hets och diskriminering. Två riksdagspartier har lämnat in s.k. följdmotioner (de oppositionspartier som inte lämnar sådana accepterar regeringens förslag), Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Från v:s motion.
.... Termen könsöverskridande identitet eller uttryck har kritiserats sedan den infördes i diskrimineringslagen, främst på grund av att formuleringen är skriven med ett avvikarperspektiv och utgår från en uppfattning om normen och definierar dem som inte följer denna. Förutom att peka ut vissa som avvikande blir bestämmelsen även normskapande avseende vad som är att betrakta som typiskt manligt respektive kvinnligt.... Vänsterpartiet har tagit del av den kritik som lyfts fram mot att använda begrepp som könsidentitet och könsuttryck, vilket enligt vissa kan riskera att skapa avgränsningssvårigheter, men anser att utredningen argumenterar väl för varför uttrycken könsidentitet och könsuttryck bör väljas framför det kritiserade begrepp – könsöverskridande identitet eller uttryck – som regeringen nu föreslår.... Vänsterpartiet delar därmed remissinstansen Justitiekanslerns uppfattning om att viss oklarhet kan uppstå för den som läser lagtexten utan tillgång till förarbetena men att förslaget inte bör innebära några problem i rättstillämpningen samt att det är svårt att finna ett bättre och tydligare uttryckssätt. Mot bakgrund av detta bör därför begreppen könsidentitet och könsuttryck användas i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. ....
Jag framförde själv samma kritik i en bloggpost för några månader sedan. Från sd:s motion.
.... ställer utomordentligt höga krav på att förarbetet till propositionen är gediget och att föreslagna förändringar är väl förankrade i svensk rättstradition....
Skinheads lämnade sd-möten i Stockholm för att misshandla homosexuella och invandrare.

Retoriken är bra (jag är inte ironisk utan menar det) men det här är alltså från ett parti med ursprung i halvnazistiska rörelser. I början av 1990-talet gick skinheads direkt från sd-möten i Stockholm för att misshandla homosexuella och invandrare. Apropå svensk rättstradition. Det betyder inte att sd och dess ordförande Jimmie Åkesson (bilden) ska vara hindrade att framföra kritik idag men en viss ödmjukhet vore onekligen lämplig.
.... Regeringen för visserligen ett resonemang om huruvida man bör använda de ovetenskapliga begreppen könsidentitet och könsuttryck men backar på detta då man får kritik från bl.a. Lagrådet som menar att begreppet blir för flytande och att det lagtekniskt blir så att bestämmelsen blir betänklig ur legalitetssynpunkt. Regeringen löser detta genom att skriva i propositionen att avgränsningen ska göras så att enbart transpersoner ges det stärkta straffrättsliga skyddet och formulerar sig sedan på det viset att hot, missaktning och olaga diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck förbjuds – en formulering man lånar från diskrimineringslagstiftningen. Den grupp av människor och handlingar som kan komma att omfattas av lagbudet blir med detta i praktiken stor och svår att överblicka. Bestämmelsen strider därmed mot de i straffrätten grundläggande principerna om rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta är anmärkningsvärt då propositionen inskränker yttrandefriheten.....  Regeringsformen innehåller i dag ett antal specifikt angivna förbud mot diskriminering, t.ex. på grund av etnicitet, sexualitet eller religion. Sverigedemokraterna anser att en sådan uppräkning är olycklig, då den lätt leder till ett resonemang som landar i att alla är jämlika men vissa är mer jämlika. För oss är det självklart att ingen ska behöva utsättas för diskriminering och definitivt inte på grundval av några omständigheter som rör den enskilde som person. Vi förordar därför en lagteknisk lösning som i stället för att rikta in sig mot de specifika omständigheterna som rör den enskilde i stället baserar sig på om den som träffats blivit otillbörligt särbehandlad eller inte. Det vill säga på själva gärningen. Detta menar vi dessutom bättre fångar in den svenska rättstraditionen att det är gärningen som är straffbar. Inte att en särskilt utpekad grupp av människor är mer skyddsvärd än andra....
Sd:s attityd om könsidentitet är absurd.

Könsidentitet och könsuttryck är alltså ovetenskapligt? Det enda ovetenskapliga är sd:s okunskap. Sd hävdar att lagförbudet blir svårt att avgränsa. Sedan föreslår de istället att lagen ska innehålla ett förbud för någon som helst att bli diskriminerad. Rödhårig. Nationalist. Sd-politiker. Nazister. Islamister. Etc etc.

Ridå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar