onsdag 14 februari 2018

HBTQ-rättigheter med i s-mp-regeringens senaste utrikesdeklaration.Socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström (bilden) har idag presenterat regeringens nya utrikesdeklaration.
.... Sverige står upp mot alla former av rasism och hat. I vårt arbete världen över stödjer vi MR-försvarare, hbtq-aktivister, journalister och andra som är utsatta. Vi accepterar aldrig attacker på grund av etnicitet eller religion.....
Jag har granskat regeringarnas utrikesdeklarationer sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning och könsidentitet = HBT-rättigheter.

Homorättigheter har varit med i varje utrikesdeklaration sedan 2012.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter
2016-2018  S-mp-regering HBT-rättigheter

Det är positivt att homo- och birättigheter varit med i varje svensk utrikesdeklaration sedan 2012 och oftast även transrättigheter. Oavsett om Sverige haft borgerliga eller röd-gröna regeringar senaste 10 åren har vårt land varit bland de främsta internationellt inom området. Det har verkligen inte alltid varit populärt. Men bra kan bli bättre.

Regelverket för vapenexport skärps.

Ett problem är att Sverige exporterar vapen och övervakningsutrustning till en del HBTQ-fientliga diktaturer. Där planeras dessbättre att regelverket från 15 april 2018 ska skärpas.

Vi ska dock inte vara naiva. Även svenska regeringar vet hur känsligt HBTQ-rättigheter är i många länder. Ministrar blir ibland tysta om det annars riskerar försvåra handelsavtal. Svenska jobb prioriteras före att vara tydlig emot förtryck. Därför krävs det att aktivister fortsätter engagera sig för mänskliga rättigheter, inklusive HBTQ-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar