lördag 21 oktober 2017

Vi liberaler har ibland varit för tvärsäkra i abortdebatten.


Ni känner säkert till de få svenskar som är emot möjligheten att göra abort. Tokiga högerkristna. Själva är vi en del av det moderna samhället. En abort är inget problem.

Vi som är progressiva kan förvisso håna de konservativa. Ofta med rätta. Men debatten är inte enkel.

För flera år sedan skrev en kvinnlig ledarskribent i moderata Svenska dagbladet en krönika om att nuvarande abortlag bör behålla men den avslutades med.
.... Varje abort är faktiskt något oehört sorgligt....
Abortdebatten är komplicerad.

Abortdebatten är annorlunda. Den handlar inte bara om vad vuxna ska få göra i ett västerländskt samhälle. Därför att det finns någon annan där - ett foster. Vi liberaler har ibland inte tagit en del kvinnors oro på allvar. "Gör en abort - det är din kropp". Som om det vore så enkelt. Som att en kvinna inte fattar att genom ett abortbeslut dödas ett foster. Inte mördas. Men dödas.

Det offentliga bör erbjuda varje ung kvinna (och juridiskt gravid man) socialt och ekonomiskt  stöd för att behålla sitt barn. Men om hen inte vill det måste det till sist var hens beslut. Allt annat vore absurt. En abort blir inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den.

Vi liberaler håller på att förlora debatten om sena aborter.

Vi liberaler bör konstatera att vi håller på att förlora debatten om att det ska ges dispens till vecka 22. Den bör sänkas så snabbt som möjligt av Socialstyrelsen till vecka 20. Att tvinga vårdpersonal att hantera aborterade foster som kämpar för att leva är fruktansvärt. Tyvärr exploaterar sd den debatten för att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Trots att inget foster klarat sig vid vecka 18. 

Journalister har konfronterat liberalen f.d. presidenten Barack Obama (bilden) om varför han är för fri abort. När han ska förklara det tar det typ 15 minuter. Han tar abortmotståndarnas argument på allvar och bemöter dem. Det borde vi svenska liberaler också göra. Andelen som vill förbjuda aborter i USA är högre (sic!) än på 1970-talet medan attityder i övrigt blivit betydligt liberalare. Andelen som är emot abort är på samma nivå bland kvinnor som män i USA. Samma nivå bland unga som äldre. 

Och USA:s president Donald Trump kollar sådana opinionsmätningar. Jag lovar.

Uppdatering 1.

Problem att Sverige har ovanligt många aborter.

Vad är som gjort att många av oss liberaler har undvikit att problematisera aborter? Delvis därför att abortmotståndare inte sällan är rabiata. Jag har själv blivit anklagad för att "stödja mord". Hur resonerar man sakligt med en sådan människa? Man känner bara förakt och lämnar dialogen. Om vi offentligt skulle hävda att de delvis har rätt, att aborter är komplext, har risken funnits att fri abort till vecka 18 så småningom skulle försämras. Därför har många liberaler utåt låtsats som att aborter är oproblematiskt.

Det finns ett uttryck som heter "det krävs två för att dansa tango". Mitt tips till folk som är kritiska emot nuvarande abortlag är inte kalla oss liberaler för "mördare". Där försvinner möjligheten till dialog. Men visst har vi liberaler ibland också bidragit till polariseringen.

Sverige har ovanligt många (tidiga) aborter. Och det är faktiskt ett problem för många kvinnor.När vi liberaler inte tar det på allvar spelar vi sd rakt i händerna.


Uppdatering 2.

Jag stödjer Sverige nuvarande abortlag och är emot "samvetsfrihet".

Sverige har Europas mest generösa lag när det gäller fri abort, till vecka 18. Jag vill den lag som infördes på 1970-talet ska behållas (sedan bör Socialstyrelsen inskränka rätten till dispens från vecka 22 till vecka 20 men det är inte något riksdagen ska blanda sig i). Jag är även emot "samvetsfrihet" när det gäller aborter. Det där kan dock ofta lösas på arbetsplatser. Om någon barnmorska tycker sena aborter är jobbiga kan hen vänligt be en kollega om att göra det istället, lämpligen genom att kontakta sin chef om byten av arbetsuppgifter. Men det ska inte vara någon rättighet.

Sd vill att det ska vara en generell rättighet för barnmorskor att slippa utföra aborter. Kd att landsting-regioner som arbetsgivare ska få lov att besluta om att införa rätten för sina anställda. Jag är emot båda förslagen. Men det här borde kunna lösas praktiskt på många arbetsplatser.

Till sist bör dock varje avdelningschef ha befogenhet att beordra en barnmorska att delta vid aborter inom lagens ramar om det inte kan lösas praktiskt i övrigt. Det är vad debatten ytterst handlar om.

Samvetsfriheten har urholkat möjligheten till abort i flera länder. I Italien måste en kvinna som vill få en abort utförd ibland åka 20 mil. Det är oacceptabelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar