måndag 9 oktober 2017

L får konkurrens av m om HBTQ-motioner i riksdagen.

Moderaterna har blivit mer konservativa senaste åren är en vanlig kommentar i media. Och det stämmer ibland. Men definitivt inte inom HBTQ-politiken. Tvärtom har partiet aldrig varit lika liberalt där som det är nu.

M har i riksdagen lämnat sin hittills mest genomarbetade motion om HBTQ-rättigheter, Reformer för en bättre HBTQ-politik. Senaste åren har Liberalerna varit bäst där, deras senaste motion är Liberal politik för HBT-personer. Nu får de konkurrens av m.

Sd och Robert Hannah vill avskaffa DO.

Mest oväntade motionen är att öppet homosexuelle Robert Hannah (l) vill avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO). Något som Sverigedemokraterna som ensamt riksdagsparti drivit i flera år. Jag vill förtydliga att det inte handlar om någon "guilt by association". Hannah har givetvis en annan trovärdighet än sd i den här debatten.
.... Diskrimineringsombudsmannen (DO) är idag en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndighetens uppgifter kan grovt delas upp i två delar, dels företräda enskilda som anser sig själva ha blivit diskriminerande, dels bedriva ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering. Målet för DOs arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppdraget är gott, men tyvärr lyckas inte DO med sina uppgifter. Ytterst få enskilda ärenden leder till någon förändring. Därutöver kommer deras främjande roll att ha spelat ut sin funktion i och med MR-institutionen som ska startas i Sverige. För att få ett bättre system för skydd mot diskriminering anser jag att vi ska lägga ner DO och istället föra över DO:s främjande uppgifter till den kommande MR-institutionen. Vad gäller enskilda diskrimineringsärenden bör uppdraget att bedriva ärenden istället ges till diskrimineringsjurister och fallen drivas på domstolsnivå. DO är inte en domstol enligt Europakonventionens mening. Medlen som går till DO för att driva enskilda ärenden bör kunna överföras till en ny form av rättshjälp som personer som anser sig ha blivit diskriminerade kan ansöka om tillsammans med en jurist som är villig att driva ett mål....
L ensamt oppositionsparti att stödja regeringens förslag om ökning av anslaget till DO.

Paradoxalt nog är Liberalerna enda oppositionspartiet som i sin alternativbudget stödjer s-mp-regeringens förslag (förhandlat med v) om att öka budgeten till DO med ca 10 %.

Visst finns det befogad kritik emot DO. Myndigheten har försämrat sitt förtroende bland många svenskar genom att driva ärenden för ultra-konservativa muslimer. Trots att de kunnat gjort en annan tolkning av lagen emot diskriminering. DO har också haft interna problem med arbetsmiljön. Och det är tveksamt om nuvarande organisationsmodell är den ultimata.

DO är ett medel och inget mål.

Det finns en risk i att det startas nya myndigheter utan att andra avvecklas. Trots att de delvis ägnar sig åt samma saker. Det blir kostsamt för svenska skattebetalare. Men att föreslå en avveckling av DO är för närvarande fel. Först måste MR-institutionen komma på plats. Förslaget att inrätta någon typ av fond för rättshjälp till individuella ärenden om diskriminering är intressant.  December 2016 lämnade för övrigt en utredning förslag om hur arbetet emot diskriminering ska kunna bli mer effektivt.

DO är bara ett medel, inget mål i sig. Där håller jag med Robert Hannah.


Uppdatering 1.

Om DO ska avskaffas som myndighet krävs det en ny utredning.


Diskrimineringsutredningens förslag har skickats ut på remiss fram till 18 september 2017. Nu "bereder" s-mp-regeringen ärendet. Om det lämnas en proposition före valet 2018 är dock oklart. Det måste först behandlas.

Utredningen har inte behandlat om DO ska vara kvar eller inte. För det krävs det en ny utredning. Mitt tips är att myndigheten finns kvar närmaste åren. Inte ens sd lär driva i valrörelsen 2018 att DO ska avskaffas. Däremot blir det möjligen på sikt en sådan debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar