måndag 30 oktober 2017

Robert Hannah förtjänar kritik om könsneutrala personnummer.Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion B101 föreslås att l "tar initiativ för att skrota de osäkra, otidsenliga och integritetskränkande personnumren och att Sverige i stället inför ”individkoder” som bygger på en och samma individs biometri, DNA m.m., så att alla inom Sveriges gränser kan identifieras på ett rättssäkert sätt".
.... Personnummer enligt den svenska modellen är den mest centrala grundläggande identitetsbärande kod vi har. I sin nuvarande konstruktion så är den inte säker och dessutom integritetskränkande då både ålder och kön avslöjas, vilket i de allra flesta fall saknar relevans....
I motion B102 argumenteras för könsneutrala personnummer.
.... att Liberalerna tar ställning för att personnummer ska vara könlöst....Genom att göra personnummer könlöst så slipper vi en gång för alla den onödiga komplikationen att de som vill byta kön även måste byta personnummer. Det var säkert en smart idé när personnummer infördes, men tiderna förändras....
Partistyrelsen yrkar på att båda motionerna bör betraktas som besvarade.
.... Partistyrelsen är inte beredd att avskaffa systemet med personnummer. Att sekretessbelägga dem skulle allvarligt försvåra insynen i offentlig verksamhet, som ju ofta berör myndighetsutövning mot enskilda.... Även om partistyrelsen förstår att det för den enskilda i vissa fall kan vara omständligt att byta personnummer vid byte av juridiskt kön, är den omständighet att juridiskt kön framgår av numret viktigt bland annat för forskning och kartläggning av exempelvis jämställdheten mellan kvinnor och män....
Centerpartiet höll sin stämma (kongress) i september. Partistyrelsens, av stämman godkända kommentar, var att könsneutrala personnummer bör införas om möjlighet till könsindelad forskning finns kvar, annars inte. Något som är absurt är att öppet homosexuelle partistyrelseledamoten Robert Hannah (bilden) inte reserverat sig i partistyrelsen. Trots att han själv lämnat förslag i riksdagen om att införa könsneutrala personnummer. Det har han däremot gjort när det gäller flera andra ställningstaganden från partistyrelsen. 

Liberalerna kan bättre om könsneutrala personnummer.

Robert Hannah bör som HBTQ-engagerad politiker engagera sig för att ansvarigt förberedande utskott vid landsmötet yrkar bifall till motion 102. I andra hand en kommentar liknande den från c. Norge har redan infört reformen. Det förenklar för en del transpersoner. Givetvis ska det finnas könsindelad forskning när det finns betydande ojämställdhet men det bör utredas om det kan göras genom att varje personnummer kopplas till ett register hos en myndighet och där identifieras med "man", "kvinna" eller "annat (tredje kön)".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar