fredag 13 oktober 2017

C ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön.


För några dagar sedan avslöjade jag att Centerpartiet var nära att få en bättre HBTQ-politik vid stämman (kongressen). Dock var det otydligt vad partiet egentligen beslutade om när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön. Därför mailade jag bl.a. följande.
....Men ännu är det otydligt vad c i sak nu tycker om införande av möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Vilket stämmer bäst med partiets attityd efter stämman? Att c säger "möjligen" eller "nej" till reformen?...
Inger Fredriksson från partikansliet har mailat bl.a. följande.
.... Partistämman sa nej till ett tredje juridiskt kön....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning.

En nästan enig kommitté vid stämman ville att c skulle bli för reformen men majoriteten av ombuden följde tyvärr partistyrelsen.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Socialdemokraterna är positivt till en utredning av reformen. Någon sådan har dock ännu inte tillsatts av s-mp-regeringen. Trots de båda partierna lovade det 2014 om de skulle bli regeringspartier. Moderaterna är tveksamma medan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och alltså även Centerpartiet är emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar