fredag 6 oktober 2017

Robert Hannah (l) är svensk HBTQ-politiks egen Duracel-kanin.


Jag vill förtydliga att jag sedan 2007 inte är medlem i Liberalerna. Jag och Robert Hannah har haft en viss konflikt på Facebook för flera år sedan men det har vi lämnat. Vi är dock inte personliga vänner bör det konstateras när jag kommenterar honom här. 

Men jag vill utnämna Hannah till HBTQ-politikens egen Duracel-kanin. Ursprungligen handlade det uttrycket i svensk politik om Maud Olofsson när hon var ordförande i Centerpartiet. Trots kritik från en del till vänster drev hon intensivt sin politik om att främja företagande. Och blev både älskad och ibland hatad för det.

Motion om "omvandlingsterapier"

Robert Hannah (l) var en av få riksdagsledamöter som blev invalda 2014 p.g.a. personkryss. Och jag börjar fatta orsaken till det. Människan lämnar ena initiativet efter det andra om HBTQ-politiska reformer. Tror inte någon ledamot lämnat så många HBTQ-politiska initiativ om året någonsin i svenska riksdagen. Jag håller inte med honom i detalj om allt men ofta är det värt att utreda.

Några veckor om året på hösten får riksdagsledamöter lämna motioner om vad helst. Jag behandlar här i år bara det som är nytt. Robert Hannah vill i en motion förbjuda "omvandlingsterapier" I princip håller jag med om budskapet i motionen som inte är officiell från Liberalerna som parti.

Dra in skattepengar till samfund och organisationer som är för det.

Jag är som bekant närmast yttrandefrihetsfundamentalist. I ett fritt västerländskt samhälle bör folk få framföra motbjudande värderingar om att den här typen av terapier är rätt. Men föreningar som stödjer det bör inte få skattepengar som organisationer. Att införa ett förbud emot "omvandlingsterapi" är principiellt rätt men det bör givetvis göras en ordentlig juridisk utvärdering så att det blir rättssäkert.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar