måndag 30 oktober 2017

L-politiker vill tillåta bordeller.

Det här är femte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i mitten av november.

I motion E39 argumenterar Vladan Lausevic, Andreas Froby och Mireya Melander för att avskaffa sexköpslagen och tillåta bordeller.
.... Staten ska motarbeta och ta åtgärder mot slaveri, människohandel och bedrägerier. I övrigt bör inte staten göra det svårt för vuxna människor och deras sätt för hur de vill försörja sig. Fördelarna med att legalisera både sexarbete och köp av sexuella tjänster vore följande: • Människor inkluderas och behandlas värdigt i samhället • Arbete och köp kan beskattas via direkt eller indirekt beskattning • Sexarbetare kan organisera sig fackligt och påverka sina arbetsliv • Kriminella nätverk får det svårare att ägna sig åt människohandel • Staten kan lägga mer energi på att agera mot brott som människohandel Att legalisera sexarbete handlar primärt om att inkludera människor i samhället och på arbetsmarknaden. Sexarbetare får därmed möjligheten till sina ekonomiska och sociala rättigheter som egenföretagare, bordellanställda, fackföreningar, tillgång till vård, bättre bemötande hos myndigheter som Polisen. ....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.
.... Motionären synes beskriva ett tänkt idealscenario som skiljer sig från den reellt existerande sexhandeln. Påståendet att en legalisering av prostitution skulle slå undan benen för den organiserade brottsligheten har inte täckning i erfarenheter från andra länder. I Sverige anser rättsväsendets företrädare tvärtom att förbudet mot köp av sexuella tjänster hjälper dem att arbeta aktivt mot de kriminella som exploaterar de människor, främst kvinnor, som är offer i sexhandeln.... 
Många människor i Sverige som säljer sex är tydligen generellt emot lagen. Det enligt Pye Jakobsson som i föreningen Rose alliance är engagerad för sexsäljares rättigheter. Många tycker den har försämrat deras situation. För övrigt är det få sexsäljare som vill kallas prostituerade, de flesta betraktar den beteckningen som stigmatiserande. Det finns nog inget svenskt politiskt område senaste 20 åren där svenska politiker oftast struntat i föra dialog med de närmast berörda som just när det gäller män, kvinnor och transpersoner som säljer sex. Det är inget annat än förmynderi.

Nederländerna har delvis svängt åt mer restriktivitet.

Principiellt är jag som liberal för motion 39 (som är identisk med policyn från Rose alliance). Men debatten är mer komplicerad än så. Som partistyrelsen kommenterar är ideal en sak, verkligheten en annan. De två länder i Europa som är närmast motionens intentioner är Tyskland och Nederländerna. Majoriteten av Nederländernas parlamentsledamöter har dock efter indikationer om betydande människohandel svängt något. De vill inte avskaffa den sexliberala lagen, men däremot gett möjlighet att stänga många bordeller. Man trodde att legalisering av bordeller skulle slå ut trafficking. Det blev inte så. Tvärtom. Tyskland är sexliberalast. Den enda restriktionen är att lokala politiker har rätt att förbjuda sexsäljare att erbjuda sina tjänster offentligt i vissa delar av en stad.

Det bör startas en utredning om sexköpslagen bör avskaffas.

Jag betraktar det inte som någon mänsklig rättighet att få köpa sex. Många men definitivt inte alla som säljer sex har sociala problem. Min ingång i debatten handlar istället om "harmreduction". Svenska politiker är ofta tvärsäkra att sexköpslagen är lämpligaste metoden. Det bör startas en utredning om det är lämpligt att avskaffa den. Det bör föras en dialog med de närmast berörda, sexsäljare. Att tillåta bordeller är jag däremot synnerligen skeptisk till. Argumentet är att sexsäljare känner sig tryggare där. Å andra sidan är det lättare dölja människohandel också.

Till sist handlar det om de män, kvinnor och transpersoner som finns i branschen. Om vad som är bäst för dem. De flesta borde konstatera att det här inte är en enkel debatt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar