fredag 1 juli 2011

Sdu och Sveriges unga muslimer i samma säng.


Jag har ikväll kontaktat pressavdelningen inom Kristdemokraterna om vad de efter rikstingets beslut om HBT-relaterade motioner verkligen tycker. Jag avvaktar därför med kommentarer innan det blir förtydligat. Att kd vill behålla sterilitetskravet i könstillhörighetslagen är inget att tveka om men jag vill att de förtydligar hur de förhåller sig till andra delar av lagen som reglerar juridiska könsbyten. Och givetvis även hur man ska tolka deras beslut om homoadoptioner idag. Blir nog mer info i helgen.

Tills dess har jag en del intressanta kommentarer om debatten om LSU som är en paraplyförening för ungdomsorganisationer.

RFSL-Ungdom genom dess ordförande och vice ordförande mailade följande.
Hej Bengt

Det är beklagligt att du använder dig av en retorik som ställer religion mot hbtq-rättigheter. RFSL Ungdoms starka övertygelse och hållning är att den som bekänner sig till en viss tro inte per automatik är fientligt inställd mot hbtq-personer. I din blogg har du ett exempel från i januari i år kring en föreläsare som bjudits in av en medlemsorganisation i LSU. Att ifrågasätta ett enskilt beslut som SUM tagit är inte detsamma som att kritisera hela organisationens värdegrund. En organisation kan göra mer eller mindre väl avvägda beslut. Men grunden: att organisationens medlemmar följer en viss tro, är i detta fall inget som RFSL Ungdom ser som problematiskt.


Sverigedemokraternas principprogram från 2005 har däremot ett tydligt rasistiskt perspektiv, om än undvikande formulerat. Att deras ungdomsorganisation skulle ha någon annan värdegrund är högst osannolikt. De har inget eget principdokument, varför vi utgår från att de följer SDs principer. RFSL Ungdom tar starkt avstånd från rasism och förbundet stödjer därför LSUs agerande.


Hälsningar


Emelie Mire Åsell

Förbundsordförande RFSL Ungdom

Vio Szabo

Vice förbundsordförande RFSL Ungdom
Mitt svar till dem blev följande (i hastigheten noterade jag bara att deras ordförande var ansvarig för mailet från RFSL-Ungdom). Jag utelämnar de delar av mitt svar som jag redan publicerat här på bloggen tidigare bl.a. kritik mot RFSL när de inte offentligt argumenterade emot när den muslimska föreningen Tuff i Göteborg bjöd in en homohatande människa som argumenterat för att avrätta homosexuella.
Hej Emelie!

Först vill jag förtydliga att det är bra du argumenterar i sak. Däremot har du fel och det är förvånande att folk från RFSL-Ungdom har en retorik som annars kommer från konservativa kristdemokrater.

Jag ställer inte HBTQ-rättigheter mot religion. Var har du fått det ifrån? Kanske du ska börja följa min blogg där jag ofta berömmer de kristna och judiska samfund som är homovänliga. Och jag kritiserade inte Svenska kyrkans ungdomsförening som är medlem i LSU. Tyvärr är ännu alla muslimska samfund i alla länder HBT-fientliga. Eller känner du Emelie till något muslimskt samfund i något land som accepterar samkönade relationer bland sina medlemmar?

RFSL-Ungdom har tydligen helt kapitulerat inför homofientliga samfund. Ni devalverar er roll till att bli undfallande mot religiös homofobi. Sveriges unga muslimer har förtydligat att de är emot samkönade relationer. Känner du inte till det? Varför länkar du annars inte till något kommentar från Sveriges unga muslimer där de argumenterar för att muslimska samfund ska respektera samkönade relationer och där de rekommenderar muslimska samfund att välsigna och viga samkönade par.

"RFSL Ungdoms starka övertygelse och hållning är att den som bekänner sig till en viss tro inte per automatik är fientligt inställd mot hbtq-personer."

Hallå? Vem har framfört det? Det blir en något desperat argumentation. Jag konstaterar faktum, tre av era medlemsföreningar är homofientliga. Sedan finns det många andra samfund och ungdomsföreningar som är homovänliga.

Nej, sd:s principprogram från 2005 är inte rasistiskt. Men du och många andra har devalverat ordet rasism till att betyda nästan vad som helst. Ni är duktiga på att sprida floskler. Du tycks inte veta skillnaden mellan rasism och främlingsfientlighet. Det betyder inte att jag gillar sd, tvärtom jag ogillar deras främlingsfientlighet. Det är illa nog att de är det, men de är inte rasistiska idag och låter folks etnicitet avgöra några rättigheter.

Att RFSL Ungdom deltar i det här hyckleriet gör inte saken bättre. Tvärtom det visar att ni är undfallande mot religiös homofientlighet från tre medlemsföreningar.

Jag lämnade följande kommentar i min bloggpost och mitt mail till dig och andra.

Skulle någon av er kunna länka till att Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-Ortodoxa Kyrkan ungdomsförbund faktiskt respekterar samkönade relationer bland sina medlemmar och rekommenderar muslimska respektive kristna samfund att viga och välsigna samkönade par vore det synnerligen positivt och något jag definitivt ska publicera.

Du kan inte lämna någon sådan länk vilket visar att jag har rätt. Du kan inte lämna någon länk till att någon av de tre religiösa ungdomsföreningarna skulle vara homovänliga.

Fakta är att alla muslimska samfund i alla länder är homofientliga. Det har islamologer från Lunds universitet avslöjat. Jag har kontaktat folk från RFSL om de känner till något homovänligt muslimskt samfund men hittills har ingen mailat om något.

Och att Västeuropa definitivt kommit betydligt längre än muslimska länder när det gäller jämställdhet, HBT-rättigheter, sekularisering, yttrandefrihet och flera andra saker. Det är patetiskt när delar av vänstern är så korkade att de börjar gasta om islamofobi och rasism. Jag tar den debatten när som helst. Inte blir saken bättre av att även en del liberaler också är förvirrade i debatten.

Närhelst någon kallar dig eller antyder att du är islamofob ska du antyda eller kalla vederbörande för att vara antisemit eftersom vederbörande är kritisk mot delar av Israels politik.

Både RFSL och RFSL-Ungdom (där König ännu är med i förbundsstyrelsen) förtjänar skarp kritik för sin undfallenhet mot homofientliga muslimska föreningar....

Mitt råd kvarstår till föreningarna inom LSU, lämna föreningen.
Jag mailade alltså sedan Sdu, Sveriges unga muslimer, Sverige unga katoliker och Syrisk-ortodoxa kyrkan ungdomsförbund vad de har för policy när det gäller samkönade relationer. Jag frågade även Sdu om hur förhåller sig till etnicitet och vilka de betraktar som svenskar.

William Hahne från Sdu lämnade följande svar.
Hej Bengt, bra initiativ att belysa LSU:s hyckleri och en del av de religiösa ungdomsförbundens homofientlighet. Jag företräder SDU i egenskap av ordförande för SDU Stockholm och förbundsstyrelseledamot för SDU Riks.

"1. Accepterar ni att samkönade relationer är förenligt med er religiösa tro?"

Vi förbinder oss inte till någon religiös tro och lägger oss inte i folks privata relationer.
"2. Respekterar ni att folk i samkönade sexuella fasta relationer får vara medlemmar och få förtroendeuppdrag hos er?"
Ja, självklart.
"3. Har ni rekommenderat muslimska respektive kristna samfund att välsigna och viga samkönade par? Om ja eller nej, varför eller varför inte?"
Religion och politik bör enligt oss vara helt åtskilda. Det är upp till samfunden själva att besluta om sin verksamhet.
"Men folk från Sdu kan även besvara hur ni definierar vem som är svenskt. Är etniciteten avgörande eller tycker ni att även en svart människa kan bli svens,"
Vi är för en öppen svenskhet där vem som helst kan bli svensk, oavsett religion, etnicitet eller härkomst.
Mitt svar till William Hahne.
Först vill jag förtydliga att jag är mycket kritisk mot både Sd och Sdu men det visste du nog redan. Jag har liberala värderingar och för mig är Sdu och Sveriges unga muslimer (Sum) som pest och kolera. Men som du själv kommenterar är det hyckleriet jag vänder mig emot. Jag hade varit kritisk även om LSU accepterat Sdu men inte Sum.

Du tydliggör att ni är för s.k. öppen svenskhet. När jag granskar er politik menar jag att er politik är främlingsfientlig och islamofobisk (du måste inte hålla med, jag skulle kunna bifoga många exempel men det är inte det den här debatten fokuserar på). Men om ni har en policy om öppen svenskhet är ni inte rasistiska. Det är det som är min poäng. Däremot är det andra föreningar, bl.a. Nationaldemokraterna som är tydligt rasistiska.

"1. Accepterar ni att samkönade relationer är förenligt med er religiösa tro?"
Vi förbinder oss inte till någon religiös tro och lägger oss inte i folks privata relationer.
"3. Har ni rekommenderat muslimska respektive kristna samfund att välsigna och viga samkönade par? Om ja eller nej, varför eller varför inte?"
Religion och politik bör enligt oss vara helt åtskilda. Det är upp till samfunden själva att besluta om sin verksamhet."

Är det här Sdu:s policy? Sverigedemokraterna kandiderar i valen inom Svenska kyrkan som parti (det gör iofs s, m och c också). Men vad värre är, Sverigedemokraterna röstade vid kyrkomötet 2010 för att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet. Tom Kristdemokrater i Svenska kyrkan har accepterat homovigslar inom samfundet, även om kristdemokratiska gruppen ännu principiellt är negativa. Den enda gruppen inom SvK som också vill avskaffa homovigslar är den konservativa partipolitiskt obundna gruppen Frimodig kyrka.

Ska jag tolka ditt svar som att ni är kritiska emot att sd inom Svenska kyrkan vill avskaffa samkönade vigslar där?
Efter att William Hahne svarat pressade jag honom på ytterligare några saker. Här är hans svar.
1. Är Sdu för att Sd som parti kandiderar i val inom Svenska kyrkan?
När vi nu har ett system i dagsläget med kyrkoval etc får man rätta sig efter spelreglerna trots att man kanske är emot utformningen av systemet som sådant. Därför är vi för att SD kandiderar i val inom SvK, men som jag nämnde ovan är SDU av uppfattningen att politik och religion bör vara åtskilda.
2. Om sd ska göra det hur tycker Sdu att Sd ska hantera förslag på kyrkomöten i SvK om avskaffande av samkönade vigslar? Genom att stödja sådana förslag? Rösta emot förslagen? Eller avstå i omröstningarna?
Se kommentaren ovan. SD bör stöda sådana förslag.
3. Delar sdu sd:s åsikt att Svenska kyrkan inte bör förrätta samkönade vigslar?
Återigen tycker vi att det är upp till de religiösa samfunden själva att bestämma över sin verksamhet.
Mitt svar blev följande.
Både jag, RFSL Ungdom, Ssu, Grön ungdom och Cuf är nog eniga om att Sd och Sdu förtjänar allvarlig kritik för den policyn. Men varför ska då inte Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker och Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund få samma allvarliga kritik om även de är emot samkönade vigslar inom muslimska, katolska respektive ortodoxa samfund? Hittills har ingen av dem dementerat att de är emot religiösa homovigslar.

Fakta är ju att Sdu och Svenges unga muslimer utan problem hamnar i samma säng när det gäller attityden till samkönade vigslar inom SvK respektive muslimska samfund.

Dessbättre är det flera kristna och judiska samfund och föreningar som är för homovigslar, bl.a. Svenska kyrkans unga, medlem i LSU för övrigt.
Ännu har ingen som helst från Sveriges unga muslimer, Sveriges unga katoliker eller Syrisk-ortodoxa kyrkan ungdomsförbund kommenterat vilken policy de har när det gäller samkönade relationer.

Om de inte svarar inom de närmaste dagarna betraktar jag ansvariga för RFSL-Ungdom som antingen lögnare om att de tre föreningarna är homovänliga. Eller att de trots flera års kontakter inte brytt sig om att ta reda på vad de har för policy när det gäller samkönade relationer. Det kvittar vilket av alternativen det blir, de förtjänar allvarlig kritik för att inte prioritera att jobba för homosexuellas och bisexuellas rättigheter. Om de inte gör det bör inte bara föreningar lämna LSU, då bör även unga HBT-personer resonera om de ska vara kvar eller inte i RFSL-Ungdom.

10 kommentarer:

 1. Nu kan man ju konstatera att HBT-personer knappast kan förvänta sig något stöd från RFSL ungdom om de drabbas av kränkningar och hets från muslimer. Snarast verkar inställning vara att detta bör detta förtigas eller bagatelliseras för att inte underblåsa ”islamofobi” och ”rasism”. Denna inställning som RFSL ungdom ger uttryck för har bl.a. lett till polisen, av rädsla att anklagas för ”rasism”, försökt mörka när islamister i Storbritannien hotar, misshandlar och hetsar mot homosexuella, judar och andra oliktänkande: Länk

  Sen måste det faktum att man inom ett samfund inte vill välsigna samkönade par, eller inte ens tillåter homosexuella som medlemmar, nödvändigtvis vara ett uttryck för någon fientlighet mot dessa. Lika lite som en förening som enbart godtar homosexuella som medlemmar nödvändigtvis måste vara fientlighet inställt till heterosexuella. Med den här logiken, att en förening/ett samfund är fientlig inställda till de man inte tillåter som medlemmar, skulle man ju på samma sätt kunna hävda att LSU, och ungdomsförbund i allmänhet, måste vara fientligt inställda till ålderspensionärer …

  Problematiskt blir det först när en föreningen eller ett samfundet faktiskt hetsar mot t.ex. personer med annan sexuell läggning och anser att dessa ej hör hemma i samhället. Man kan på intet sätt jämställa personer som anser att en förening/ett samfund inte skall vara öppna för alla sexuella orienteringar med de, t.ex. islamister, som anser att de med vissa sexuella orienteringar inte hör hemma i samhället över huvud taget!

  SvaraRadera
 2. Roger

  Ditt resonemang haltar ordentligt.

  "Sen måste det faktum att man inom ett samfund inte vill välsigna samkönade par, eller inte ens tillåter homosexuella som medlemmar, nödvändigtvis vara ett uttryck för någon fientlighet mot dessa."

  Du tycks inte fatta skillnaden mellan om en minoritet vill organisera sig separat och att en majoritetsgrupp utesluter folk från en minoritet. Det är samma retorik som när vissa argumentera för att om Gay pride och Black pride är något lämpligt bör vi också gilla Straight pride och White pride.

  Och om du nu tycker uteslutande inte är problematiskt har du väl inga problem med att LSU utesluter Sdu eller hur?

  "Med den här logiken, att en förening/ett samfund är fientlig inställda till de man inte tillåter som medlemmar, skulle man ju på samma sätt kunna hävda att LSU, och ungdomsförbund i allmänhet, måste vara fientligt inställda till ålderspensionärer."

  Ditt resonemang haltar igen. Givetvis accepterar inte en förening för ungdomsorganisationer pensionärsföreningar. Men jämförelsen med kristna samfund blir då att de inte måste acceptera ateister eller muslimer som medlemmar.

  Att vara homosexuell och kristen är inte i sig någon motsats. Eller att vara sd-sympatisör och kristen för den delen. Motsatsen till att vara kristen är att vara ateist eller tillhöra någon annan religion.

  Nej, jag jämför inte bl.a. Katolska kyrkan med islamister. Men notera att även Katolska kyrkan har argumenterat för förbud mot samkönade relationer. Och de flesta muslimska samfund i Sverige är inte islamistiska.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. ” Du tycks inte fatta skillnaden mellan om en minoritet vill organisera sig separat och att en majoritetsgrupp utesluter folk från en minoritet.”

  Nu utgör knappast medlemmarna i församlingar som inte tillåter homosexuella medlemmar, eller inte vill välsigna homosexuella par, en majoritet i samhället. Utan de är ju faktiskt också en minoritet som bara valt att ”organisera sig separat”, dessutom antagligen en mindre minoritet än homosexuella!

  ” Det är samma retorik som när vissa argumentera för att om Gay pride och Black pride är något lämpligt bör vi också gilla Straight pride och White pride.”

  Vad menar du? Skall homosexuellas/färgades agerande dömas efter en annan måttstock än heterosexuellas/vitas?

  ” Och om du nu tycker uteslutande inte är problematiskt har du väl inga problem med att LSU utesluter Sdu eller hur?”

  Jag har inga som helst problem med att föreningar, samfund osv. nekar människor medlemskap baserat på vilka kriterier som helst, och om de så önskar rent godtyckligt, utan att ens ge en motivering så länge de är privatfinansierade. Det är absolut ingen mänsklig rättighet att få vara medlem i en förening eller i något samfund! Problemet med LSU är dels att de hycklar, dels att de faktiskt erhåller statsbidrag för sin verksamhet.

  ” Att vara homosexuell och kristen är inte i sig någon motsats. Eller att vara sd-sympatisör och kristen för den delen. Motsatsen till att vara kristen är att vara ateist eller tillhöra någon annan religion.”

  Nu kanske du inte ser någon motsats mellan att vara kristen och homosexuell, men det är ju din högst subjektiva åsikt och det finns ju faktiskt kristna samfund som anser att detta inte går. Poängen var att de inte nödvändigtvis måste vara ”fientliga” mot homosexuella för det, lika lite som kristna samfund i allmänhet måste vara ”fientliga” mot ateister och de som tillhör en annan religion bara för att dessa inte tillåts bli medlemmar.

  ” Nej, jag jämför inte bl.a. Katolska kyrkan med islamister. Men notera att även Katolska kyrkan har argumenterat för förbud mot samkönade relationer. Och de flesta muslimska samfund i Sverige är inte islamistiska.”

  Så länge samfunden bara vill ha förbud för samkönade relationer för sina medlemmar har jag svårt att se detta som ett samhällsproblem. Det är först om de hetsar mot homosexuella och anser att dessa ej hör hemma i samhället över huvud taget som det blir problem.

  SvaraRadera
 4. Roger

  "Nu utgör knappast medlemmarna i församlingar som inte tillåter homosexuella medlemmar, eller inte vill välsigna homosexuella par, en majoritet i samhället. Utan de är ju faktiskt också en minoritet som bara valt att ”organisera sig separat”, dessutom antagligen en mindre minoritet än homosexuella!"

  Vad menar du? Skall homosexuellas/färgades agerande dömas efter en annan måttstock än heterosexuellas/vitas?"

  Nu får du bestämma dig. Ska man bedöma majoritetsgrupper annorlunda än minoritetsgrupper.

  Jag hävdar att det är givet att om jag skulle gå med i White Pride hade det gett en helt annan signal än om någon svart människa gått med i Black Pride. Det ena signalerar en generellt priviligierad grupps överlägsenhet, det andra en minoritetsgrupp krav att bli respekterade i samhället. Samma sak när det gäller Straight Pride respektive Gaypride.

  Din kommentar om att religiösa samfund ofta är minoritetssamfund är rätt (förutom Svenska kyrkan). Men det ditt argument blir ungefär desamma som när kulturrelativister accepterar att invandrare är homofoba. "De är ju själva en minoritet då ska vi inte kritisera dem" är resonemanget. Men även invandrare, muslimer, katoliker etc tillhör majoritetsgruppen heterosexuella. Det är inte i egenskap att vara invandrare utan heterosexuella som "invandrarsamfund" exkluderar homosexuella som har någon partner.

  Av samma orsak kan HBT-föreningar aldrig skylla på att man själva är en minoritet om man skulle vilja hindra svarta eller muslimer från att bli medlemmar i föreningen.

  "Problemet med LSU är dels att de hycklar, dels att de faktiskt erhåller statsbidrag för sin verksamhet."

  De flesta religiösa samfund inklusive muslimska och katolska får också statsbidrag för sin verksamhet. Och en del av dem hycklar eftersom de accepterar heterosexuella som är sambo och har sex utanför äktenskapet medan de nekar homosexuella att få bli medlemmar med argumentet "sex ska bara vara en del av det heterosexuella äktenskapet".

  Om kriterierna för att det är ett "problem" att LSU nekar Sdu medlemskap är att LSU får statsbidrag och att de hycklar bör du även tycka det är ett "problem" att religiösa samfund som får statbidrag (nästan alla samfund av betydelse får det) och har en hycklande policy nekar homosexuella som medlemmar. Eller hur?

  Sedan är det också din högst subjektiva åsikt att man inte ska tolka det som "fientlighet" att religiösa samfund nekar homosexuella medlemskap. Återigen kan vi göra kopplingen till LSU, med ditt resonemang måste det inte vara någon "fientlighet" mot Sdu att de inte får bli medlemmar i LSU. LSU vill ju inte förbjuda Sdu, de vill ju "bara" att de inte ska få bli medlemmar hos LSU.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Fortsättning från förra meddelandet.

  "Så länge samfunden bara vill ha förbud för samkönade relationer för sina medlemmar har jag svårt att se detta som ett samhällsproblem. Det är först om de hetsar mot homosexuella och anser att dessa ej hör hemma i samhället över huvud taget som det blir problem."

  Katolska kyrkan är för totalförbud mot homosexuella relationer, en vidrig policy som ca 75 länder ännu har.

  http://www.zenit.org/rssenglish-32108

  - Here is the address Archbishop Silvano M. Tomasi, permanent representative of the Holy See to the United Nations and Other International Organizations in Geneva, delivered Tuesday at the 16th Session of the Human Rights Council on "sexual orientation....

  Second, for the purposes of human rights law, there is a critical difference between feelings and thoughts, on the one hand, and behavior, on the other. A state should never punish a person, or deprive a person of the enjoyment of any human right, based just on the person's feelings and thoughts, including sexual thoughts and feelings. But states can, and must, regulate behaviors, including various sexual behaviors. Throughout the world, there is a consensus between societies that certain kinds of sexual behaviors must be forbidden by law. Pedophilia and incest are two examples."

  Jag kan inte tolka kommentaren som att homosexuella tankar inte bör vara förbjudna (det är väl så givet att det är absurt att Vatikanen tycker sig vara generösa när de avslöjar att de är emot ett sådant förbud) men att homosexuella relationer ska kunna förbjudas.

  Och jag bedömer att katolska kyrkan faktiskt hetsar mot homosexuella när de återigen kampanjar emot varje juridisk förbättring för homosexuella, typ borgerliga äktenskap, partnerskap, sambolagar, lagar mot hets etc.

  Fördömer du Roger de här attityderna från Vatikanen och katolska kyrkan? Att de är emot juridiska förbättringar för homosexuella och för totalförbud mot homorelationer? Eller är det bara muslimska samfund du vill kritisera?

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Rättelse av min förra kommentar.

  "Jag kan inte tolka kommentaren som ANNAT än att homosexuella tankar inte bör vara förbjudna (det är väl så givet att det är absurt att Vatikanen tycker sig vara generösa när de avslöjar att de är emot ett sådant förbud) men att homosexuella relationer ska kunna förbjudas."

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Vad är en HBT person? Alla människor med en normal förmåga till analys
  och kunskaper i det svenska språket är ganska väl medvetna om att det inte finns några sådana personer.

  Jag som heterosexuell kvinna som en gång för många år sedan genomgått
  ett könsbyte är väldigt väl medveten om att den viktigaste,kunnigaste människan som finns och som står i universums absoluta mittpunkt det är en stolt bög.I de fall man belägger en stolt bög med vetenskapliga,faktabaserade argument som motsäger hans ståndpunkt
  då har man en irrationell rädsla för homosexuella vilket ordet homofob betyder.När jag säger att jag tillhör folkgruppen svenska kvinnor då jag både neurobiologiskt,yttre anatomiskt och även juridiskt är en kvinna helt utan omskrivningar enligt svensk lag då säger den stolta bögen...nej då det gör du inte alls utan du ingår i en folkgrupp som jag och mina bögkompisar har bestämt och det är i folkgruppen transpersoner och i denna folkgrupp så har jag den stolta bögen bestämt att du ingår i den tillsamman med mina bögkompisar när de klär sig i rosa peruk och när jag säger att det gör jag inte alls då tycker du att jag är transfob dvs då har jag en irrationell rädsla för bögar i rosa peruker.

  Ur ditt bögperspektiv så står bokstaven H för homosexuella som är det absolut viktigaste i hela världen och sedan bokstaven B som är bisexuella det är något helt annorlunda och sedan i bokstaven T så ingår jag som gift heterosexuell kvinna tillsamman med dina bögkompisar när de klär sig i rosa peruk.

  Ur mitt heterosexuella perspektiv så ser det ut så här.HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH som alla står för heterosexuella sedan så följer några BB och sedan ett H som står för homosexuella och sedan ett litet t som står för dina bögkompisar när de klär sig i rosa peruk och givetvis en salig blandning av transvestiter.
  När jag säger så här så är jag homofob och transfob.

  Vad jag försöker säga det är för att uttrycka det folkligt när fan skall ni lära er att sluta föra människors talan som inte vill ha med er att göra?

  SvaraRadera
 8. Först när fan ska du lära dig att ha kurage nog att med ditt fullständiga namn istället för att skriva något anonymt.

  Men eftersom du berör några principiellt intressanta debatter ska jag lämna några kommentarer.

  1. HBT-personer är en samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Du avgör själv om du identifierar dig som någon eller flera av de tre grupperna. Ingen tvingar dig eller någon annan att kalla sig HBT, eller att kalla sig transperson för den delen.

  2. Ofta brukar man inte kalla någon som genomfört juridiskt könsbyte och är trygg och "passerar" i sin könsroll för transpersoner. Men vill några i den situationen kalla sig transpersoner är det givetvis möjligt.

  3. Rikta din kritik om att bara fokusera på bögrättigheter åt rätt håll. Jag är kanske den icke-transperson i Sverige som på någon blogg oftast kommenterar transpolitik.

  I den HBT-rapport jag ska publicera i sommar har jag med 10 nya reformer. Sju av reformerna berör transpersoner eller delar av gruppen transpersoner. En reform berör lesbiska kvinnor. Två reformer berör rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

  Bögfokus? Yeah right.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Bengt,

  Nu var det ju som argumenterade för att minoriteter skall bedömas efter en annan måttstock än majoriteten, inte jag! Jag bedömer vad personer säger inte vilka de är, t.ex. gör jag ingen skillnad mellan svarta som propagerar för ”Black Pride” i meningen ”Black Supremacy” (typ Nation of Islam) och vita som propagerar för ”White Pride” i meningen ”White Supremacy” (typ KKK).

  Jag hävdade bara att neka någon kategori medlemskap i en förening eller samfund inte måste innebära att man är fientligt inställd till dem, men naturligtvis kan det vara så! Dvs. det är inte ett tillräckligt villkor att beteckna en förening eller ett samfund som ”fientligt” inställd till en kategori människor enbart på basis av att de nekas medlemskap. Men när det gäller LSU så är det rätt uppenbart att anledning till att de nekande SDU medlemskap är just att de är fientligt inställda till dem.

  När det gäller statsbidrag till föreningar och samfund är jag högst tveksam till att detta skall förekomma över huvud taget och om det nu nödvändigtvis skall förekomma skall detta inte baseras på föreningens värderingar (naturligtvis så länge det inte är tal om föreningar som förespråkar/praktiserar våld eller ägnar sig åt kriminalitet).

  Jag har svårt att se någon som kontroversiellt i det stycke från katolska kyrkan som du citerade. Det enda som hävdas är ju att samhället har rätt att förbjuda människor att ägna sig åt vissa sexuella handingar som t.ex. incest och pedofili. Tycker du verkligen att dessa skall legaliseras och att samhället inte skall ha rätt att förbjuda några sexuella handlingar över huvud taget? Men om katolska kyrkan vill kriminalisera homosexualitet så skall de naturligtvis, i denna fråga, bedömas på samma sätt som muslimska samfund som vill göra det (och nej, det är absolut ingen ståndpunkt jag själv stöder).

  SvaraRadera
 10. Roger

  Jag vidhåller att White Pride alltid ger fel signaler i ett land där majoriteten är vit, även Black Pride kan ge fel signaler (om det används emot vita) men kan vara legitimt. Samma sak med Straight Pride och Gay paride.

  Nej, givetvis tycker jag inte pedofili ska vara tillåtet var har du fått det ifrån. Det jag kritiserade var att katolska kyrkan bara tycker homosexuella tankar ska vara lagligt, inte homosexuella handlingar. Du måste tolka deras kommentar i sitt sammanhang vilket är förvånande att du inte gör. Det handlar om ett resonemang om en resolution som kritiserar bl.a. att många länder har totalförbud mot samkönade relationer.

  Bengt

  SvaraRadera