tisdag 12 juli 2011

Sverige är inte "perfekt" för HBT-personer.


Jämställdhetsministern folkpartisten Nyamko Sabuni (bilden) avslöjar i en debattartikel i Dagens Nyheter att den borgerliga regeringen satsar 10 miljoner på fortbildnings av lärare i sex och samlevnad.
Det är oerhört viktigt att alla ungdomar får närma sig frågor om kön, relationer och sex på ett naturligt sätt i skolmiljön. Det är ­oacceptabelt när det i skolkorridoren hörs mer av kränkande tillmäten som ”hora” eller ”bögjävel” än förtroendefulla samtal mellan elever och lärare.

Regeringen kommer under mandatperioden att fokusera på jämställdhet i skolan. Vi börjar direkt med en satsning på tio miljoner kronor på lärarfortbildning nu under hösten....

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv och för att motverka sexuellt våld, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Det blir snävt att endast behandla sex och samlevnad som en del i biologiämnet. Frågor som rör kön och sexualitet bör diskuteras i en rad andra ämnen i skolan. Därför är ämnesintegrerad sex- och samlevnadsundervisning en viktig del i den jämställdhetssatsning på skolan som genomförs under hösten.

Insatser ska göras för att utveckla och integrera innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen i relevanta ämnen såsom samhällskunskap, historia och religion, utöver biologi. Detta ska bland annat ge lärarna verktyg för dialog och reflektion. Frågor som rör HBTQ ska uppmärksammas....

Skolan har även en nyckelroll för att förebygga, upptäcka och hantera hedersförtyck. Ofta handlar det om att släkten med övervakning, hot eller våld inskränker en flicka eller pojkes frihet. I Sverige har barn och ungdomar långtgående rättigheter som inte får kompromissas bort med hänvisning till religion eller tradition.

Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap utreds och med den nya skollagen upphör den tidigare möjligheten till dispens av religiösa och kulturella skäl. Vidare får Skolverket i uppdrag att erbjuda fortbildning i hur skolan kan arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive äktenskap mot en parts vilja. Fortbildningen vänder sig till skolledare i grund-, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, samt vuxenutbildning.

Med dessa åtgärder fortsätter vi arbetet med att säkra alla flickors och pojkars lika tillgång till kunskapsutveckling och lärande – från förskolan till högre utbildning – och skapa möjligheter att frångå de könsbundna utbildningsvalen. Både tjejer och killar har rätt till en trygg och bra utbildning där lärandet är i fokus. I skolan ska eleverna mötas av förståelse, uppmuntran och förväntningar.
Viktiga och bra åtgärder.

Stockholm Pride har konsertkväll för internationell solidaritet.

Svenska Dagbladet kommenterar Stockholm Pride som ska ha en "konsertkväll för internationell solidartiet".
Om några veckor kommer Miles Tanhira att delta på sitt första europeiska Pridefirande. Stockholm Pride har tillsammans med RFSL och en rad svenska ambassader bjudit in ett dussintal aktivister från länder där homosexualitet är kriminaliserat. Här kommer de att träffa politiker, delta i panelsamtal och nätverka.

Chan Mubanga, transrättighetsaktivist från Zambia, är en annan av dem som kommer hit.

–Det innebär ett fönster för att se vad som finns där utanför, med avkriminalisering, samkönade äktenskap och kulturell tolerans. Jag hoppas också få lära mig från andra aktivister hur de utmanat sina regeringar, och jag ska lobba mot det internationella samfundet att sätta tryck på afrikanska ledare att skydda sexuella minoriteter, säger han i en chatt när SvD får kontakt med honom på Facebook.

Den internationella närvaron blir i år större än någonsin på Stockholms Pridefestival. På fredagskvällen ägnas för första gången hela konsertprogrammet på stora scenen på Prideområdet åt en solidaritetsgala. Från och med i år sitter också en internationell samordnare med i festivalens operativa ledning, Andrea Bergström.
Även det här är givetvis viktigt. HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. Både i Sverige och i andra länder. Men journalistens fråga om att bara fokusera på internationell politik är något naiv.
Med tanke på alla rättigheter som vunnits här och hur illa det ser ut i resten av världen, borde inte hela Stockholm Prides fokus ligga på internationell solidaritet?

–Jag tycker att det är den absolut viktigaste frågan och att vi borde fokusera mycket mer på den. Men transpersoners och asylsökandes rättigheter finns kvar att jobba för i Sverige. Och man får inte glömma att Pride fyller ett syfte som mötesplats, säger Andrea Bergström.
Som om Sverige vore någon idyll för HBT-personer. Visst har vi kommit långt främst när det gäller juridiska rättigheter. Men ännu är tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar en del av könstillhörighetslagen (juridiska byten av kön). Ännu har HBT-personer sämre skydd än bl.a. invandrare när det gäller arbetsgivares ansvar att förebygga diskriminering. Ännu har inte lesbiska kvinnor samma rätt till föräldraskapspresumtion efter insemination som heteropar. Ännu saknar transpersoner juridiskt skydd mot hets. Ännu blir en del asylsökande HBT-personer avvisade efter udda resonemang från Migrationsverket.

Men främst är den sociala situationen svår för många HBT-personer. Det finns en verklighet utanför Södermalm i Stockholm. I förorter, industrisamhällen, i byar i Småland etc. Där är homosexuell eller transperson ofta inte det mest "trendiga" någon kan vara.

1 kommentar: