måndag 11 juli 2011

Kd, Kina och nazistiska koncentrationsläger.


Kd:s politik om adoptioner för samkönade par.

Först vill jag återigen rekommendera bloggbesökare att lämna tips hur ni tycker man ska tolka kd:s nya policy om homoadoptioner. Som jag tidigare avslöjat här på bloggen vägrar partiansvariga själva att kommentera om de tvekar eller är emot homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner som kd är för) och om de vill avskaffa reformen om de är emot den.

Partiets kommunikationschef Mia Widell lämnade följande kommentar som gällde både för ensamståendes och samkönade pars adoptioner.
Rikstinget har beslutat att frågan om adoption ska ses över. Rikstinget fattade beslut enligt ps förslag till beslut med ett tillägg, se nedan.

att bifalla partistyrelsens förslag till beslut att anse motion 3:2 besvarad med tilläggsyrkandet eftersom kunskapsläget om adopterade barns situation och utveckling är ofullständig bör försiktighetsprincipen tillämpas. Inriktningen på partistyrelsens arbete med frågan bör därför vara att barn som adopteras i första hand bör erbjudas en familj bestående av en mamma och en pappa.
Daniel Sturesson hade lämnat en motion till rikstinget om att partiet skulle ompröva sin politik när det gäller homoadoptioner. Partistyrelsen hade rekommenderat att motionen skulle betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentar.
Kunskapsläget kring adoptioner utvecklas i takt med att allt fler som adopterats växer upp och blir äldre. Därför finns det skäl att ta till sig denna nya kunskap och utifrån den se över partiets politik på området såväl internationella adoptioner, nationella adoptioner och närståendeadoptioner. Frågan om de olika kriterierna som ligger till grund för prövningen som adoptivförälder bör också ses över. Den principiella utgångspunkten för översynen ska vara barnets rättigheter och behov av en trygg uppväxt och hemmiljö.
Någon lämnade här på bloggen en kommentar om att man ska tolka det här som att kd ännu är emot homoadoptioner och jag är nog benägen att hålla med efter att först tolkat det som att partiet tvekar. Men vill kd avskaffa reformen? Kul om fler kan tipsa om hur ni resonerar. Det är viktigt eftersom jag måste ha med ett tydligt alternativ för partiet i den HBT-rapport jag ska publicera inför Stockholm Pride. Har alltid haft svarsalternativen "ja", "möjligen" och "nej" och det ska jag ha även i år. Partierna får sedan poäng efter sina svar och de partier som vill avskaffa en reform får minuspoäng.

Vill du inte kommentera här kan du maila mig heldbengt @ hotmail.com

Svår situation för homosexuella i Kina.

Svenska Dagbladet har idag en artikel om den svåra situationen för homosexuella i kommunistdiktaturen Kina. Där stigmatiseringen är vanlig, i synnerhet för hiv-positiva bögar.
Mer än 80 procent av homosexuella män i Kina pressas att gifta sig av sina familjer. De lever ett liv i garderoben. Men dubbelspelet kan bli dödligt om de blir hiv-smittade....

Wen är en 51-årig före detta fabriksarbetare. Sedan han insåg att han var homosexuell som 13-åring har livet varit ett ständigt smusslande med rädsla för att bli avslöjad....

Från myndigheternas sida kom den stora vändpunkten när premiärminister Wen Jiabao 2004 besökte hiv-smittade patienter på ett sjukhus och skakade hand med dem, för att visa att beröring var ofarligt. Idag är hiv-mediciner gratis och myndigheterna har lyckats hålla spridningen till en relativt låg nivå....

–Folk lever med två dolda identiteter, homosexualiteten och hiv-smittan. Det leder till ytterligare risk för smittspridning när homosexuella pressas av sina familjer att gifta sig och inte vågar gå och testa sig, säger Yan Yingchun.
Nytt tillfälligt monument i Wien om homosexuella i nazisternas koncentrationsläger.

I Wien i Österrike har det i flera år varit ett sökande efter en lämplig plats för ett minnesmonument över de homosexuella som dog i nazisternas koncentrationsläger på 1940-talet. Siten GGG avslöjar att det nu blivit ett tillfälligt monument (bilden) i form av 20 meter av bokstäverna "Zu spät" på en gräsmatta i Morzinplatz. Materialen är hårda växter och metall. "Zu spät" betyder "För sent" och syftar på att de som blev förföljda av nazistregimen för att de var homosexuella först de senaste decennierna fått publicitet. I Hotel Metropol vid Morzinplats hade Gestapo i Wien sitt högkvarter där de samlade in många fångar, varav en del arresterades för att de var bögar. Österrike var som bekant en del av Tyskland 1938-1945.

Det var faktiskt en man från Österrike som först gjorde den hemska situationen för homosexuella i nazisternas koncentrationsläger känd genom sin bok Fångarna i rosa triangel somkom ut 1972 och i svensk översättning 1984. En bok som jag rekommenderar. Josef Kohout hette egentligen författaren men han använde Heinz Heger som pseudonym.

Flera andra länder bl.a. Tyskland, Nederländerna och Israel har redan monument om de som hamnade i nazisternas koncentrationsläger för att de var homosexuella.


Uppdatering 1.

Först gissade jag att det här måste vara typ ett aprilskämt som hamnat fel i Svenska Dagbaldet. Som skulle varit på någon del om hur man gör satir och inte på nyhetsplats. Men tyvärr är det tydligen sant.
Enligt Patriotiska studentförbundet, som sköter den kommunala flaggningen när kommunens personal är ledig, skulle inga regnbågsflaggor ha hissats på något annat ställe än Avenyn under HBTQ-festivalen som ägde rum i juni.

Att flaggorna också hissades på kommunala inrättningar är inte i sin ordning, tycker Patriotiska studentförbundets kansler Torsten Persson enligt Göteborgs-Posten.

Han är märkbart irriterad över att kommen allt oftare frångått den gamla praxis som säger att bara nationsflaggor ska hissas utanför området där evenemanget hålls.

– Tidigare i år tillät man samerna att flagga på Gustav Adolfs torg och sedan fick zigenarna flagga. Vad blir nästa steg, att handikappsrörelsen hissar sin? De har väl ingen flagga, men de kan ju kanske skapa en med en rullstol och två korslagda kryckor undertill, säger Torsten Persson till GP....

Patriotiska Studentförbundet har anlitas av kommunen sedan 1977. Deras uppgifter innefattar bland annat flaggning av svenska flaggan på skolor och offentliga byggnader runt om i Göteborg, skriver GP. De har också i uppdrag att främja intresset för och värna om svensk kultur, tradition och historia....

– Jag har inget emot homosexfestivalen, det här handlar om ett ogenomtänkt beslut om flaggning på alla kommunala inrättningar. Det är också pedagogiskt misslyckat. Hur ska man förklara som förskollärare för små barn vad det är för flagga och vad den symboliserar och vad det är för människor. Barnen kan ju få mardrömmar om förskoleläraren berättar om vad homosexualitet handlar om, säger Torsten Persson till GP.

4 kommentarer:

 1. Ja vi får hoppas att de undviker att hissa prideflaggorna på andra ställen är där jippot organiseras.

  Förstår inte riktigt invändningen om att barn skulle få mardrömmar men från den förståelsen till att man ska klä samtliga kommunala inrättningar med diverse flaggor annan än den svenska är ju mycket anmärkningsvärt.

  mvh Pietos

  SvaraRadera
 2. Pietos!

  Jag tycker det är positivt att Göteborgs kommun tydligt vill visa att de är en HBT-vänliga stad. Däremot är det givetvis inte någon självklarhet i sig att flaggande måste ske överallt. Men då får man vara konsekvent. Flaggar man för samer och romer på alla kommunala inrättningar finns inga argument för att man inte skulle göra detsamma för HBT-personer.

  Sedan kan man ha invändningar emot ditt användande av "jippo". HBT-festivaler handlar om att förtydliga att HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. I 75 länder är ännu homorelationer förbjudna, i några av dem med dödsstraff. Även i Sverige är hatbrott och diskriminering ännu allvarliga problem. Transsexuella tvingas till skilsmässor och sterilisering - om de vill byta kön juridiskt.

  Det är inte något jippo. Det är allvar.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Pride är jippo men inte frågorna.

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Jag håller inte med.

  Bengt

  SvaraRadera