onsdag 13 juli 2011

HBT-reformer som kd tvekar om har minskat från 9 till 2 senaste året.


Jag har nu avgjort hur jag ska hantera kd:s HBT-politik. Som jag berättade i en bloggpost för några dagar sedan har partiet vägrat svara om de är för, emot eller tvekar när det gäller vissa reformer. Att partiet i praktiken nu är emot att transsexuella ska få spara könsceller menar jag är tydligt. Ett av argumenten för att de vill behålla kravet på tvångssteriliseringar för att få byta kön juridiskt är att barn ska ha "rätt till en pappa och en mamma".

När det gäller homoadoptioner håller jag med Magnus Westerstrand, som tidigare varit politiker i kd men sedan lämnat partiet, som lämnade en kommentar här om att man bör betrakta det som att kd ännu är emot reformen (förutom närståendeadoptioner som de är positiva till). Jag tolkar det även som att partiet ännu är för att avskaffa reformen.

Kd förtjänar inte extrapoäng för homoadoptioner.

Att jag kommit fram till det här är dels sakligt, när man bedömer partistyrelsens tilläggsförslag argumenterar de indirekt emot homoadoptioner. Men det handlar också om att det inte ska löna sig för kd att sprida dubbla budskap. Jag ger poäng efter hur positiva partierna är till diverse reformer och om kd vägrar att "erkänna" att de möjligen tvekar (och inte är emot) om homoadoptioner efter rikstinget förtjänar partiet inte heller det extrapoäng de får genom att flyttas från "nej" till "möjligen".

Det enda positiva man kan framföra om kd:s nya policy är att de äntligen är konsekventa när det gäller ensamståendes och samkönade pars adoptioner. De är emot båda och vill avskaffa båda. Det är min tolkning till dess någon ansvarig kd-politiker framför något annat.

Antalet reformer som kd tvekar om har minskat från 9 till 2.

Det här betyder att kd bytt åsikt om 7 HBT-reformer det senaste året. Sedan jag började göra mina partirapporter 1998 är det bland de största svängningarna från något parti. Det som hänt är att partiet för ett år sedan tvekade om 9 reformer, idag bara 2. Men när det gäller tre av dem har kd bytt policy från "möjligen" till "nej" och för fyra av dem från "möjligen" till "ja". Det betyder att totalt blir det bara +1p för kd.

Förutom att på rikstinget blivit för att avskaffa kraven att någon måste vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt har kd även blivit positiva till att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. (Idag har utbildningsansvariga en sådan skyldighet när det gäller sexuell läggning, arbetsgivare varken för sexuell läggning eller könsidentitet). Kd är nu också för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

De tre HBT-reformer som kd blivit emot senaste året är 4, 5 och 6 i den lista jag sammanställt. 1, 2 och 3 är gamla reformer (årtalet anger när riksdagen röstade ja till reformerna).

Kd är juli 2011 emot 6 HBT-reformer.

1. Könsneutral äktenskapslag, alltså gemensam lag för samkönade och olikkönade par. (2009)
2. Samkönade har möjlighet att adoptera barn internationellt. (2002)
3. Lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker. (2005)
4. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
5. Transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.
6. Föräldraskapsresumtionslagen (vid inseminationer) ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.

Kd tvekar juli 2011 om 2 HBT-reformer.

1. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner.
2. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

6 kommentarer:

 1. Nej Bengt, det här stämmer väl inte helt och hållet.

  1) Kristdemokraterna är för att homosexuella och heterosexuella par ska kunna gifta sig på samma villkor. Partiet röstade emot dagens lag eftersom man ville ha en reglering där kyrkorna fråntogs sin vigselrätt.

  2) Partiet ska gå igenom den nya kunskap som kommit till gällande adoptioner sedan lagen antogs och sedan bestämma om partiets politik ska ändras och hur. Att rikstingets beslut säger att barn i första hand ska erbjudas en mamma och en pappa innebär inte att det är det enda alternativet.

  3) Kristdemokraterna har i och med det medicinskt etiska program som antogs 2009 frångått kravet på att lagen som ger lesbiska par möjlighet att inseminera ska upphävas.

  4 och 5) Rikstingets beslut är samma beslut som partistyrelsen föreslog i de handlingar som skickades ut inför rikstinget, nämligen att partiet vill sätta sig in i remissvaren på socialstyrelsen utredning innan det tar ställning. Partistyrelsen ändrade aldrig sitt yrkande i enlighet med Maria Larssons argumentering för att behålla kravet. Och rikstingets beslut blev sålunda i enlighet med det mer öppna formuleringarna i rikstingshandlingarna. Dessutom frågan om att spara könsceller är ju inte en politisk fråga utan en fråga som följer av praxis och tillämpningen av steriliseringskravet.

  6) Frågan hanteras av justitiedepartementet och Kristdemokraterna har ännu inte tagit ställning. Inte en helt enkel fråga, särskilt när det gäller privatinseminationer.

  SvaraRadera
 2. Hej Magnus!

  Först vill jag beklaga att du ger dig in i den här debatten så sent. För sent eftersom jag nu avgjort hur jag tolkar kd:s HBT-politik juli 2011. Jag har skickat ut det i mitt senaste nyhetsbrev och det skulle ju bli absurt om jag sedan i min HBT-rapport några veckor senare gör andra tolkningar.

  Dessutom med all respekt för dig är du bara en "vanlig" kd-politiker. Jag har kontaktat kd:s ledning och personer i dess närhet och de har mailat om partiets politik (ibland utan att besvara något konkret).

  Men trots det är debatten intressant.

  1. Nej, du borde veta att kd inte sa nej till förslaget för att man bara ville ha civiläktenskap. Partiet var och är emot att ordet äktenskap ska vara med i lagboken det var ju argumentet för att föra fram det man kallade "kompromissförslaget", partiet tycker inte att samkönade par förtjänar att ingå äktenskap.

  2. Jag har pressat kommunikationschefen Mia Widell om vad partiet tycker om homoadoptioner utan resultat. Därför gör jag den tolkning jag gjort att partiet ännu är emot och vill avskaffa homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner). gör du en annan tolkning så får du försöka få din partiledning att acceptera den.

  3. Samma här. Om du hävdar att kd lämnat kravet att avskaffa inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker bör du få din partiledning att acceptera den tolkningen.

  4 och 5. Kd har tydliggjort att det är rätt tolkning att kd som parti nu är för att behålla sterilitetskravet även om partistyrelsens förtydligande formellt inte behandlades av rikstinget. Men skulle man följa din teori skulle kd inte heller nu vara för att avskaffa kraven att vara gift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt.

  6. Kd är emot reformen enligt Mia Widell.

  Jag hoppas du fortsätter försöka påverka ditt parti Magnus så att det om något år kan bli för samma HBT-politik som du själv är för.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. 1) Det är riktigt att Kristdemokraternas förslag innebar en återgång till den terminologi som gällde fram till 1987. Alltså att lagstiftningen använder begreppet giftermål istället för äktenskap. Men giftermål ska kunna ingås av alla par på lika villkor. Begreppet äktenskap blir det sedan upp till var och en att använda som de vill.

  2) Du är självklart fir att tolka partiets ställningstagande som du vill. Propositionsordningen på rikstinget och det beslut som fattades var inte ett under av klarhet. Funderar på att återkomma till detta i en egen bloggpost.

  3) Om inte partiledningen gett dig det beskedet borde de läsa vårt medicinskt etiska program. Där står: "Den etiska fråga som donation av könsceller främst aktualiserar är barnets rätt till sitt biologiska ursprung och de konsekvenser det kan få för barnet att växa upp med någon som inte är dess biologiska förälder. Vid 18 års ålder skall alla barn ha rätt att få veta sitt biologiska ursprung.

  Kristdemokraterna anser att dessa frågor är angelägna men ser inga skäl till att ändra nuvarande lagstiftning. Men det är angeläget att det bedrivs forskning på detta område ur ett barnperspektiv."

  Partiet ser alltså inga skäl att ändra nuvarande lagstiftning.

  4 och 5) Intressant. Jag har fått berättat för mig att Maria Larsson handlade på eget bevåg och att det fanns en viss förvåning över hennes uttalanden bland andra i partistyrelsen.

  6) Jag grävde i samma fråga för en kort tid sedan och fick då berättat för mig att det inte finns något ställningstagande och att de rykten som cirkulerat att KD motarbetar frågan i regeringen inte är riktiga utan att saken sitter fast på justitiedepartementet. Men som du själv upptäckt, det kan vara svårt att få fram klara besked i dessa frågor från mitt parti ;)

  SvaraRadera
 4. Magnus

  Du har fel, Kd vill inte återgå till den balk som gällde fram till 1987. Det vara bara balken som hette giftermålsbalken istället för äktenskapsbalken. I själva lagen äktenskapslagen användes äktenskap och inte giftermål. Kd vill däremot helt ta bort ordet äktenskap från lagen.

  Jämför med att ta bort ett ord från en boks titel eller ta bort ordet från bokens innehåll helt.

  I övrigt har jag varit på partiansvariga som inte lämnat samma svar som du gett. Men bra om du jobbar för en förändring och ett förtydligande från ditt parti när det gäller de här reformerna.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Skrev ett blogginlägg på Stockholms stads och läns prideblogg http://kdpride.se om debatten och beslutet i adoptionsfrågan. Har därefter fört en debatt i kommentarsfältet med Bengt Germundsson som var partistyrelsens föredragande på rikstinget. Han skriver: "Översynen av kunskapsläget inom adoptionsområdet ska göras förutsättningslöst, men vad den leder fram till får partiet naturligtvis ta ställning till när översynen är gjord."

  SvaraRadera
 6. Magnus

  Bra du driver frågan. Bengt Germundssons svar menar jag styrker min tes om att kd inte bytt politik när det gäller internationella homoadoptioner men möjligen gör det senare.

  Bengt

  SvaraRadera