tisdag 5 juli 2011

Färre hatbrottsanmälningar.


30 juni offentliggjorde Brottsförebyggande rådet sin årliga rapport (bilden) om hatbrott.
Totalt sett minskade antalet identifierade hatbrott något 2010 jämfört med året innan, till 5 140 anmälda hatbrott. Anmälda antisemitiska och homofobiska hatbrott har minskat medan de islamofobiska ökat. Det visar Hatbrottsstatistiken 2010 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Brå har identifierat 5 140 polisanmälningar om hatbrott 2010:

74 procent främlingsfientliga/rasistiska
15 procent homofobiska, bifobiska eller heterofobiska
11 procent islamofobiska, antisemitiska och övriga antireligiösa hatbrott
1 procent transfobiska

Totalt har antalet minskat med 11 procent jämfört med året innan. Framför allt är det anmälningarna av homofobiska och antisemitiska hatbrott som minskat. Däremot har islamofobiska hatbrott ökat. Under 2010 anmäldes drygt 270 islamofobiska hatbrott i hela landet och det är en ökning med 40 procent jämfört med året innan....

Statistiken fångar bara de hatbrott som polisanmäls och som tolkas som hatbrott utifrån en särskild granskning. Man bör därför vara försiktig med att tolka förändringar i statistiken som verkliga förändringar i hatbrottsligheten.
Möjligt att antalet homofoba och bifoba hatbrott minskat.

Det är sant att statistiken ska tolkas försiktigt. Men när det gäller just hatbrott med homofoba och bifoba motiv är det mycket möjligt att det skett en faktisk minskning. Egentligen är det ju en paradox att trots att samhället blivit mer homovänligt de senaste 10 åren har antalet anmälda hatbrott mot bögar och lesbiska ökat betydligt. Förklaringen är nog att fler homosexuella och bisexuella har blivit öppna inför sin omgivning, fler människor än tidigare visar sin kärlek till en samkönad partner offentligt etc. Då blir det också oftare situationer där det riskerar bli en konflikt med någon homofob. Trots att homofoberna blir färre och färre.

En annan viktig orsak kan vara att medvetenheten ökat bland bögar och lesbiska om att det är viktigt att anmäla hatbrott. Men till sist bör ju de tolerantare attityderna generellt i samhället också få positiva effekter i hatbrottsstatistiken. Det är för tidigt att avgöra om det är en sådan vändning vi kan konstatera men omöjligt är det inte.

När det gäller hatbrott mot transpersoner är antalet anmälningar få jämfört med övriga grupper men det är ungefär på samma nivå 2010 som året före.

Ny rapport om diskriminering inom arbetsmarknaden.

Qx kommenterar en rapport om situationen för homosexuella och bisexuella inom bl.a. arbetsmarknaden.
Vid ett seminarium arrangerat av Linnéuniversitetet presenterade professorn i nationalekonomi, Mats Hammarstedt en studie om situationen på arbetsmarknaden för homosexuella.

I studien där drygt 900 heterosexuellt gifta, och motsvarande drygt 900 kvinnopar och manspar undersökts, framgår att det är homosexuella män som i jämförelse med andra män är de stora förlorarna i löneligan. Lönen är i snitt 12% lägre för bögar än för heterosexuella män. Extra tydligt är detta i lägre lönenivåer där löneskillnaden mellan bögar och heterosexuella män är hela 21%.

Bland kvinnor är det dock omvänt. Lesbiska tjänar snitt 2% mer i lön än heterosexuella kvinnor. Men bilden av lesbiska som lönevinnare får sig dock en törn om man tittar på hur det ser ut på hushållsnivå.

Medan två män som lever ihop har en hushållsinkomst ungefär motsvarande heterosexuella så är ett lesbiskt par tydliga förlorare. För paret bestående av två kvinnor blir hushållets inkomster hela 20% lägre.

Att lesbiska som individer tjänar bättre än andra kvinnor kan förklaras med att dessa är mer fokuserade på karriär och har färre barn. Studien pekar på att homosexuella män har lägre sannolikhet att vara chefer medan det för lesbiska är tvärt om och dessutom att lesbiska jämfört med andra kvinnor har längre utbildning.

Att homosexuella ligger sämre till på arbetsmarknaden visar en fältstudie som gjorts av Hammarstedt, där 4000 arbeten sökts och där det i ansökan framgått om det är en homosexuell man eller kvinna respektive en heterosexuell person som sökt jobbet. I resultatet av de reaktioner man fått på ansökan framgår att av de som fått positivt svar på sin jobbansökan är andelen homosexuella ca 5% lägre än bland heterosexuella.

Tydligt är att det i mansdominerade arbeten är svårare för bögar och i kvinnodominerade blir det svårare för lesbiska. Och den diskriminering detta innebär är tydligare på den privata marknaden än i den offentliga sektorn.

Hammarstedt presenterade även en studie om bostadsmarknaden som pekar på att hyresvärdar har svårare för bögpar än för lesbiska par och heterosexuella par.

- Vi vill nu forska vidare för att se vilka krafter det är som styr hur beslut fattas och som påverkar och vill se även hur det ser ut för ensamstående homosexuella, avslutade Mats Hammarstedt.
Att andelen öppet homosexuella "bara" fått 5 % lägre positiv respons avslöjar att mycket har förbättrats de senaste 10 åren. Men givetvis är varje skillnad oacceptabel. Och siffrorna när det gäller löner tyder på att diskriminering ofta är ett problem även bland de som redan fått jobb, inte bara bland arbetssökande. Att situationen möjligen är ännu sämre för vissa invandrargrupper är ingen som helst orsak för politiker och media att inte prioritera kampen mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning eller att tydligt jobba emot homofoba attityder.

För övrigt kan ju en människa vara både homosexuell och ha invandrarursprung. Kampen mot diverse typer av diskriminering bör bekämpas konsekvent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar