måndag 18 juli 2011

Har "nykteristlobbyn" tvingat Moderaterna att byta alkoholpolitik?


Eftersom det är inte är några dramatiska HBT-relaterade nyheter idag ska jag passa på att kommentera det här med lobbing. Vi ju att homofientliga (ofta kristna) grupper hävdar att det är "homolobbyn" som tvingat de flesta riksdagspartier att bli HBT-vänliga. Och t.o.m. fått svenska folket att gilla bögar och lesbiska.

De senaste åren är det två tydliga förändringar i attityder bland politiker och svenskar generellt som till viss del är orsakade av "lobbygrupper". Dels stödet för HBT-reformer som ökat betydligt, dels att de som är för en restriktiv alkoholpolitik (monopol, höga skatter etc) blivit betydligt fler.

Själv är jag principiellt för den alkoholpolitik som förs i de flesta länder i Europa (alla förutom Sverige, Norge och Finland). Att det är tillåtet att sälja öl, vin och sprit i (licensierade) privata butiker. Att alkoholskatterna bör vara på en sådan nivå att det inte uppmuntrar smuggling och hembränning. Jag konstaterar att från början av 1980-talet (kanske även tidigare) fram till för ca 10 år sedan höll de flesta svenskar med mig.

Därefter har "nykteristlobbyn" fört framgångsrika kampanjer och idag är det en minoritet, ca 20-30 %, som delar mina alkoholpolitiskt liberala attityder. Givetvis har Systembolaget genom att förbättra sin service till kunderna bidragit till det här. Fram till för 10 år sedan kunde människor inte själva leta vin och sprit (ibland inte heller öl) i Systembolagets butiker utan man fick berätta vid disk vad man ville ha, sedan plockade den anställde fram varan. Att de började med lördagsöppet är en annan förändring av betydelse.

Homofientliga låtsas som om riksdagsledamöter är några fega barn.

Nu skulle jag likt homofientliga typer kunna låtsas som att det är "nykteristlobbyns fel". De har "tvingat" politiker att ändra sig. Moderaterna var tidigare för en liberal alkoholpolitik men har idag en relativt restriktiv policy.

Men om jag hävdade det hade jag resonerat som om riksdagsledamöter och andra vore som några barn och fega dessutom. Att de inte har någon integritet. Inte prövar sakargument. Och att "nykteristlobbyn" är ond som försöker påverka politiker.

I själva verket har givetvis "nykteristlobbyn" och "homolobbyn" all rätt att försöka påverka både politiker och den allmänna opinionen. Båda har varit framgångsrika. Det betyder inte att de är "onda" och vill förstöra samhället. Jag delar inte i sak attityderna från nykteristföreningarna men ansvaret för att Moderaterna bytt policy måste givetvis vara deras eget.

Vi som är för en frihetlig alkoholpolitiker har kanske inte varit tillräckligt tydliga och engagerade för att föra fram motargument och "lobba" för den politik vi är för. Det har tydligen inte de som är emot HBT-reformer heller. Inga jämförelser i övrigt mellan HBT-politik och alkoholpolitik givetvis.

Så sluta gnälla ni konservativt kristna och andra för att ni är i minoritet inom HBT-politiken. Politiker har prövat argumenten och konstaterat att RFSL och andra ofta haft rätt när de "lobbat". Det är ingen som "tvingat" riksdagsledamöterna. Av samma orsak är det ingen som "tvingat" Moderaterna att byta policy inom alkoholpolitiken.

Att en liberal alkoholpolitik sedan inte är bland de reformer jag prioriterar främst (hamnar inte på min 10-i-topplista över det jag vill ändra inom svensk politik) är en annan sak. Men jag är ännu principiellt för en liberal alkoholpolitik.


Uppdatering 1.

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, har idag en ny debattreplik på Newsmill. Han kritiserar civilminister Stefan Attefall (kd) med bl.a. följande.
Det vi kritiserar i vår artikel är det faktum att Attefall, på felaktiga grunder, försvarar frälsningsarméns rätt till statligt stöd trots att organisationen diskriminerar homosexuella och därmed bryter mot kriterierna för att uppbära detta stöd. Vi frågar oss om han också är beredd att dela ut stöd till organisationer som inte tillåter judar eller mörkhyade att bli aktiva i församlingen? Eller är det bara kategorin homosexuella som kan behandlas hur som helst utan att stödet dras in?

Att Attefall överhuvudtaget inte bemöter våra argument tolkar vi som att han faktiskt inte har något att säga. Det borde i rationalitetens namn innebära att han ändrar uppfattning, men istället radar han upp, i sammanhanget, helt ovidkommande saker. Beröringsskräck? Den beröringsskräck som är relevant att diskutera är den som frälsningsarmén visar upp mot homosexuella. Det kan inte vara beröringsskräck att påpeka att den rådande lagstiftningen överträds. Attefall gör här sitt första misstag.
Kristna tidningen Dagen berättar att en kristen pastor hävdar att internet ökar sekulariseringen.
Genom internet har ateister och skeptiker lika stor tillgång till dagens barn som dess föräldrar, därför ökar sekulariseringen, menar Josh McDowell.
Det är nog många av Dagens prenumeranter som bekymrat håller med Josh McDowell. Alltså samma människor som i debatter om samkönade adoptioner och inseminationer för lesbiska kvinnor argumenterar för att de har "barnperspektivet" när de är emot reformerna medan de flesta riksdagspartier har "vuxenperspektivet". Förutom att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn avslöjar artikeln om McDowell igen hur hycklande konservativt kristna resonerar.

I de flesta debatter som inte är relaterade till HBT-personer har de ofta ett "vuxenperspektiv". Notera att McDowell resonerar om föräldrars "tillgång till dagens barn". Som om barn vore några ägodelar. Samma argumentation är det i debatter om religiösa friskolor, där konservativt kristna tycker det avgörande argumentet är föräldrars rätt att avgöra vilken undervisning deras barn ska få. Barnperspektiv? Yeah, right.


Uppdatering 2.

Per Pettersson, f.d. vice ordförande i Fp Kista, berättar i en debattartikel på Newsmill att han lämnar Folkpartiet. Från artikeln.
Inte heller tas normbrytande beteende emot väl. HBT-personer får ofta höra att partiet står upp för deras rättigheter, men det finns ett flertal exempel på hur samma personer sedan diskrimineras och trakasseras inom partiet. Man får inte heller vara för frispråkig när det gäller sexualitet. Beröringsskräcken för inte bara det som kan tolkas sexuellt, utan även för alla former av nakenhet, är stor i FP. Huruvida det grundar sig i en småborgerlig moralism, det faktum att Folkpartiet på senare år profilerat sig inom skolfrågor och att det därmed blir en "tänk på barnen"-mentalitet, eller en blandning av dessa, får vara osagt.
Är det sant att det är flera exempel på att människor blivit diskriminerade och trakasserade i Folkpartiet för att de är HBT är det synnerligen allvarligt. Även om det råder en prydhet i ett parti som kallar sig liberalt. När det gäller övriga kommentarer från Per Pettersson hamnar de utanför HBT-politiken och den här bloggen fokuserar på rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det jag kan konstatera är att tre av Folkpartiets ministrar har ett tydligt HBT-engagemang. Den fjärde ministern som även är ordförande i partiet saknar tyvärr det där engagemanget.

6 kommentarer:

 1. Undersökningar visar ju att föräldrarna har mindre och mindre inflytande på barnen. Och jag kan inte se det som en lycklig utveckling.

  Forskningen visar ju att varje människa, i synnerhet när hon växer upp, behöver ha några få nära relationer, helst sina föräldrar.

  Även om jag inte vill förbjuda några medier så kan jag förstå oron för internet. Den ökar förvirringen bland barn och ungdomar. Förr ansåg man att barn behöver fostras, dvs veta vad som är rätt och fel. Och idag vet man att barnen mår bra av gränssättning och tydliga regler. Man måste erkänna att barn behöver fostrande goda föräldrar mer än internet.

  Sedan. Dina ständiga hänvisningar till homosexualitet och kristna är faktiskt lite tröttsamma. I grunden påverkas ju de kristnas åsikter av tron. Och det innebär att de inte ändrar uppfattning om HS så snart vindarna vänder....

  Vad jag inte förstår är att de som anser att HS är udda, ogudaktigt eller kanske synd eller onormalt inte får ha sina åsikter utan ständiga tjuvnyp. Varför måste alla tänka lika för att HS skall vara nöjda? Om man har rätt i en fråga så tål man väl att andra har andra åsikter om frågan, eller?

  SvaraRadera
 2. Lelle

  "Dina ständiga hänvisningar till homosexualitet och kristna är faktiskt lite tröttsamma."

  Det här är en blogg om HBT-rättigheter. Jag kritiserar homofientlighet bland kristna, muslimer, kd- och sd-politiker, etc. Gillar du inte inte det är mitt tips att du inte besöker den här bloggen.

  "I grunden påverkas ju de kristnas åsikter av tron. Och det innebär att de inte ändrar uppfattning om HS så snart vindarna vänder...."

  Ja, men då bör man erkänna att man är emot homoadoptioner och inseminationer av lesbiska kvinnor vid kliniker av teologiska skäl. Och inte låtsas som att det bara handlar om "barnperspektiv". Det är aldrig någon kd- eller sd-politiker idag som ärligt avslöjar att vederbörandes egentliga argument är hämtade från Bibeln. De vet att de flesta, med rätta, tycker det är ovidkommande i en debatt i ett sekulariserat land. Bibelargument är relevanta i ett kristet samfund. Men att får för sig att människor generellt ska ta hänsyn till Bibelargument i debatter om homoadoptioner är lika fånigt som att förvänta sig att kristna ska ta hänsyn till Koranenargument i en debatt om Sveriges lagar.

  "Vad jag inte förstår är att de som anser att HS är udda, ogudaktigt eller kanske synd eller onormalt inte får ha sina åsikter utan ständiga tjuvnyp. Varför måste alla tänka lika för att HS skall vara nöjda? Om man har rätt i en fråga så tål man väl att andra har andra åsikter om frågan, eller?"

  Du tycker alltså att du har rätt att kritisera och döma en grupp i samhället, homosexuella som söker eller har en partner av samma kön. Medan andra inte har rätt att kritisera dig för den intoleransen. Jag har inte krävt förbud emot att framföra homofoba kommentarer.

  Men att homosexuella ska vara nöjda med att en del är homofober är lika befängt som om en del svarta ska vara nöjda med att en del är rasister.

  Homosexualitet är inte ett val - däremot homofobi.

  Sedan håller jag med att föräldrar bör sätta gränser för sina barn. Men det handlar då om att fostra barn till att låta bli att stjäla,vandalisera eller skada andra i övrigt. Föräldrar bör inte hindra sina barn att söka info om värderingar och attityder som är annorlunda än föräldrarnas (när det gäller bl.a. religion). Det kallas indoktrinering.


  Bengt

  SvaraRadera
 3. Bengt:
  Imponerande klok logisk argumentation m väl valda liknelser!
  // Andre'

  SvaraRadera
 4. Varför är du för en liberal alkoholpolitik? Ett argument eller två hade ju inte skadat? Det är självklart att dagens Systembolag innebär mer krångel för konsumenten, det är hela poängen med Systembolaget. Och just den poängen som räddar liv.

  Förändringen när det gäller synen på alkoholpolitik är intressant. Jag tror det mycket hänger samman med att den alkoholpositiva opinionen red på 80-talets individualistiska högervåg, men också att många nu ser konsekvenserna av 90-talets liberaliseringspolitik i form av fler alkoholskadade. Vi ser för övrigt samma tendens i hela Europa, där politiker och allmänhet börjar ta alkoholproblemet mer på allvar. Övriga länder i Europa närmar sig dessbättre den nordiska modellen.

  SvaraRadera
 5. Niklas

  Att jag inte utförligt argumenterade varför jag är för en liberal alkoholpolitik beror främst på att den här bloggen fokuserar på HBT-politiken. Jag använde mest alkoholpolitiken som en jämförelse med hur opinionen förändrats inom två politiska områden senaste 10 åren.

  Mitt argument för en liberal alkoholpolitik är nog detsamma som gör att alla länder i Europa förutom tre är för samma politik. Du snackar om att andra länder närmar sig bl.a. Sverige men det är ju från en extremt liberal position som även jag varit kritisk emot. Främst i Sydeuropa har alkoholskatterna varit för låga, jag vill definitivt inte sänka Sveriges skatter till Italiens nivå. Vissa länder bl.a. Danmark har i praktiken inte haft någon åldersgräns tidigare (butikssäljare har kunnat sälja till 10-åringar om de bedömt att barnet köper åt sina föräldrar. Sedan har man infört åldersgräns och den har också höjts. Något som jag tycker är bra. Men inget land i Europa funderar på allvar att införa den modell med Systembolag som tre nordiska länder har. Även partier till vänster, socialliberala partier, gröna partier etc. i de flesta länder är för samma frihetliga alkoholpolitik som jag är för.

  För mig handlar det om att hitta en balans mellan frihet och socialt ansvar. Att undvika förmynderi. Politiken har blivit bättre de senaste decennierna men det har varit från en extrem förbudsnivå.

  Jag bedömer inte att det betydande stödet för en alkoholliberal politik startade som främst en politik från höger. Även många socialdemokratiska arbetare har i före 1970-talet varit emot förbudspolitiken. Men du har nog rätt i att högersvängningen i samhället förstärkte trenden. Men den hölls kvar även på 1990-talet då opinionen generellt svängde åt vänster i mitten av decenniet. Och de senaste åren har attityderna svängt något åt höger igen vilket resulterat i borgerliga regeringar, om än inte lika tydlig högertrend som på¨1980-talet.

  Jag uppfattar inte att folk är missnöjda med de avregleringar som har gjorts, har du någon opinionsmätning att länka till som tyder på det? Däremot har stödet för kraftigt ytterligare liberaliserad politik minskat. Och här tror jag kampanjer från nykterhetsrörelsen i kombination med vissa avregleringar på Systembolaget varit avgörande. Jag tror inte folk i allmänhet har någon koll på om alkoholskadorna ökat något. Däremot har nykterhetsrörelsen lyft fram det som ett argument. Men jag tycker som jag gör oavsett om 25 % eller 60 % håller med mig.

  Och återigen poängen var främst att jämför två tydliga förändringar när det gäller attityder bland svenska folket.

  Bengt

  SvaraRadera