måndag 4 juli 2011

Kristdemokraterna - för ett omänskligare samhälle.


När det gäller könstillhörighetslagen är Kristdemokraterna nu officiellt för att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. Däremot vill kd behålla sterilitetskravet.

Det betyder att två riksdagspartier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de senaste veckorna tydliggjort att de är för tvångssteriliseringar av en grupp människor. Övriga riksdagspartier är emot.

Ett annat resultat är att folkhälsominister Maria Larsson (bilden) nu förbrukat sin möjlighet att vända sig till HBT-personer och bl.a. vara med i någon Prideparad. Vem vill gå med i samma parad som någon som är för tvångssteriliseringar?

Partistyrelsen lämnade vag kommentar.

Jag har idag talat i telefon med Mia Widell, kommunikationschef för Kristdemokraterna. Skickade mail till partiets pressansvariga redan i fredags men ingen har ännu svarat. Till partiets riksting (kongress) 30 juni - 2 juni hade Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö lämnat en motion om att partiet bör bli för att avskaffa kravet att transsexuella måste vara steriliserade för att få byta kön juridiskt. De fick stöd av Stockholmsavdelningen i kd.

Partistyrelsen lämnade bl.a. följande vaga kommentar.
Partistyrelsen delar motionärernas uppfattning om att könstillhörighetslagen behöver revideras. Men med hänvisning till frågans komplexitet och vikt, att lagen om könstillhörighet på ett mycket påtagligt sätt berör människor i ömtåliga situationer, förordar partistyrelsen att man inväntar med ett ställningstagande innan vi tagit del av remissinstansernas synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Partistyrelsens förslag till beslut:
Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att med ovanstående yttrande anse motion 5:38 besvarad.
Partistyrelsens svar lämnades dock före att Socialstyrelsen i slutet av maj officiellt överlämnade sitt utredningsförslag till en ny könstillhörighetslag. Det här gjorde att många både i och utanför kd krävde att partistyrelsen skulle förtydliga vad de tycker i sak om kraven i könstillhörighetslagen.

Kompakt stöd bland remissinstanser för att avskaffa sterilitetskrav.

Själv mailade jag alla kd:s riksdags- och partistyrelseledamöter 26 juni. Framförde bl.a. att Europarådet är emot sterilitetskrav för juridiska könsbyten. Att flera länder bl.a. Spanien, Storbritannien och Portugal avskaffat den typen av krav. Att av 70 remissinstanser till Socialstyrelsens utredningsförslag är det bara en remissinstans som är emot och tre som tvekar om att avskaffa sterilitetskravet. Trots det argumenterade kd:s partistyrelse i fredags emot ett avskaffande av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen.

Från Svenska Dagbladet.
Kristdemokraterna tänker tills vidare behålla det absoluta kravet på sterilisering när någon vill byta kön.

Strax före midnatt beslutade rikstingets ombud att avslå förslaget om att slopa steriliseringskravet. I stället ska man inom partiet fundera vidare på hur man ska lösa frågan på lång sikt.

Torsdagens debatt tvingade ändå fram ett ställningstagande av partistyrelsen och det var folkhälsominister Maria Larsson som gav det medan diskussionen pågick. Hon förklarade att partistyrelsen satt ned foten i frågan om det nuvarande kravet på sterilisering för de som vill byta kön. Det ska vara kvar.

Hon påpekade att ställningstagandet inte är unikt utan i linje med andra länder i EU.

– Om man byter kön är det också rimligt att man väljer bort könsspecifika egenskaper från sitt gamla kön. Jag blir upprörd när man jämför detta med tvångssterilisering. Det handlar om att man på frivillig väg valt att byta kön.

Enligt Maria Larsson bytte 538 personer kön i Sverige mellan åren 1992 till 2009.

Olle Sandahl, ombud från Kronoberg var besviken över att rikstinget inte gått på linjen att slopa kravet på sterilisering i samband med ett könsbyte.

– För mig innebär det en statligt sanktionerad stympning av en person i så fall, sade han.
Från Sveriges Radios hemsida.
Kristdemokraterna säger därmed som enda regeringsparti nej till Socialstyrelsens förslag om att slopa steriliseringskravet:

– Om man bestämmer sig för att byta kön och exempelvis går från att vara kvinna till att bli man så är det ett beslut man fattar och blir en ny juridisk person. Och då tycker inte vi att om den som bestämt sig för att bli man ska kunna fortsätta att föda barn och bli gravid utan att ett beslut är fattat om att byta kön och då bör även beslutet om könsbyte fullföljas, motiverar Maria Larsson partiets ståndtagande.

– Dessutom har frågan naturligtvis ett barnperspektiv. Där det handlar om att barn vill kunna definiera en mamma och en pappa och här får vi inte det klargörandet, forsätter hon

Det var under debatten på partiets riksting i Umeå i går kväll som Maria Larsson klargjorde att transexuella även i fortsättningen måste sterilisera sig för att genomgå könsbyte, något som Socialstyrelsen för en tid sedan föreslog att de skulle slippa.

Enligt Maria Larsson säger Kristdemokraterna nu ja till att slopa kravet om att man måste skilja sig för att genomgå könsbyte och att man måste vara svensk medborgare - men kravet på sterilisering blir kvar.
RFSL och Cuf kritiserar Kristdemokraterna.

RFSL har givetvis, med rätta, reagerat negativt. Från en debattartikel på Newsmill av föreningens ordförande Ulrika Westerlund.
Kristdemokraterna har tagit tydlig ställning för att personer som vill ändra sitt juridiska kön ska tvångssteriliseras. Barn- och äldreminister Maria Larsson förde partistyrelsens talan i talarstolen och lyckades helt och hållet bortse från frågan om respekten för mänskliga rättigheter.
Westerlund vänder sig även till Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet.
Tänker ni, som nu sitter i en alliansregering med ett parti som tydligt deklarerat att man inte tänker backa i frågan om tvångssteriliseringar, låta detta parti fortsätta köra över er tre andra - ni som tagit ställning för den motsatta hållningen? Tänker ni låta dem fortsätta tvinga er att kränka transpersoners mänskliga rättigheter?

Tänker ni låta Sveriges lagar fortsätta strida mot Europarådets mr-kommissionärs rekommendationer? Eller för den delen regeringsformen i Sverige, där det står: "varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp"?

Tänker ni riskera att det blir Europadomstolen som får avgöra detta åt oss, till höga kostnader och stora personliga uppoffringar från den person som driver detta?

Eller tar ni nu slutgiltigt steget och kör över KD, för att visa att ni står upp för era egna ställningstaganden, era egna vallöften och för mänskliga rättigheter för alla?
Även Centerpartiets ungdomsförbund är kritiska.
Strax innan midnatt beslutade Kristdemokraterna att de även fortsättningsvis ställer sig bakom det krav på sterilisering som finns vid juridiskt könsbyte. Beslutet grundar sig i en underlig människosyn.

- Det är verkligen inte en politik för ett mänskligare Sverige, säger Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund. Det här handlar i praktiken om att man tvångssteriliserar människor som befinner sig i en mycket utsatt situation.

Maria Larsson har i ett uttalande sagt att det är rimligt att människor som byter kön väljer bort vissa könsspecifika egenskaper. Ett juridiskt könsbyte kräver dock inga övriga fysiska ingrepp utöver själva steriliseringen. Personer som i praktiken bara byter ett personnummer tillåts inte heller spara könsceller för att kunna reproducera sig i framtiden.

- Politiken på det här området är vidrig. Ingen vaknar en morgon och tänker att det vore roligt att byta kön. Det handlar om en djupt rotad och icke övergående upplevelse av ha ett annat kön än det som staten tilldelat en. Självmordsfrekvensen bland transsexuella som inte genomgår behandling är skyhög, själva könsbytet kan vara ett livsavgörande beslut, så det är definitivt relevant att prata om tvångssteriliseringar i det här fallet. Är det verkligen lämpligt att vår socialminister ställer sig bakom den här lagstiftningen? frågar Wagenius.
Kommentarerna från RFSL och Cuf räcker egentligen. Jag håller med.

Ca 45 % av ombuden röstade för att ompröva partiets politik för homoadoptioner.

Vi kan konstatera att en minoritet inom Kristdemokraterna haft en ambition att få partiet att bli HBT-vänligt. De lyckades inte. Men notera att ca 45 % av ombuden röstade för att bifalla en motion av Daniel Sturesson om att ompröva partiets politik när det gäller homoadoptioner. Tyvärr vann partistyrelsen där, de hade föreslagit att partiet bör följa forskningen om barns situation men även på rikstinget lämnat ett tilläggsförslag om att kd bör vara för att när barn ska adopteras bör det främst bli till några som ger barnet "rätt till en pappa och en mamma". Det enda positiva med det är att de nu i alla tydligen är konsekventa i sin attityd till samkönade pars och ensamståendes adoptioner.

Att Kristdemokraterna inte blev HBT-vänligt 2011 är inte i sig förvånande. Jag konstaterar dock att trenden är tydlig. Kd har en betydande minoritet som är engagerad för HBT-rättigheter, något som Sverigedemokraterna saknar.

Men det allvarligaste för kd:s del är att Maria Larsson nu definitivt är förbrukad som någon som ska vända sig till HBT-personer bl.a. när partiet ska delta vid Stockholm Pride. Jag vet inte om Maria Larsson hade några planer att vara med vid evenemanget. Men hon är en av få ledande kd-politiker som varit engagerad i decennier utan att lämna några tydligt HBT-negativa kommentarer. Men 2011 blir hon upprörd. Inte över tvångssteriliseringarna. Utan över att man kallar saker vid dess rätta namn.

När Maria Larsson berättar om att "könsbyten" är "frivilliga" avslöjar hon en okunskap som ingen minister i Sverige borde ha. Socialminister Göran Hägglund tillhör inte heller de värsta homofoberna i sitt parti. Inte heller civilminister Stefan Attefall. Men de två har tidigare lämnat tydligt heteronormativa kommentarer. Och nu ramlade Maria Larsson i samma grop.

Delta i Stockholm Pride kd. Vore kul om Caroline Szyber, Erik Slottner m.fl. viftar med någon kd-symbol i paraden.

Men håll kd-ministrarna borta.


Uppdatering 1.

Idag är det Moderaterna dag i Almedalsveckan i Visby. Förhoppningsvis är det någon som frågar m-politikerna hur de ska hantera att kd är för att behålla tvångssteriliseringar av transsexuella medan m, fp och c är emot.

Från chattande med partisekreteraren Sofia Arkelsten som SvD arrangerade.
Michael och Simon: Hej! Hur arbetar moderaternaför att underlätta för gaypar att adoptera? Bästa hälsningar, M & S

Sofia Arkelsten: Hej Michael och Simon, vi har redan genomfört lagändringen som krävs för att homosexuella ska få adoptera. Vi har en utmaning i att andra länder ännu inte är lika öppna som vi är.
Nåja, nu röstade faktiskt Moderaterna 2002 i riksdagen nej till homoadoptioner, förutom närståendeadoptioner. Men sedan dess har partiet dessbättre blivit för en jämställd adoptionslag. Men m bör ge svar på hur de ska få igenom nya HBT-reformer, bl.a. en frihetlig könstillhörighetslag.

3 kommentarer:

 1. Äntligen en anledning att rösta på KD igen.

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Ja, vem bryr sig om fler jobb, bättre skola och fungerande vård när man kan glädja sig åt steriliseringar av transsexuella.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Anonym

  "Äntligen en anledning att rösta på KD igen."

  Ja, äntligen har det bruna ledet en orsak att rösta på KD igen.

  Hur man kan kalla krav på sterilisering för att få genomgå könsbyte som någonting frivilligt, är bortom mig. Är tvångssterilisering för dessa människor enbart detsamma som att man bokstavligen binder någon vid en bår och börjar att skära?

  Man borde kanske börja med en ny politik, där villkoret för att få rösta i allmänna val om man är troende, är att man måste avsäga sig sin tro först. Allt i "frivillighetens" namn förstås, för ordet tvång vill man ju inte veta av. ;)

  Skulle vilja se Kristdemokraternas och Maria Larssons reaktion på detta.

  SvaraRadera