torsdag 7 juli 2011

Kd förvirrade om vad de egentligen tycker.


Kristdemokraterna blev på sitt riksting (kongress) förra helgen för att behålla kravet på sterilitet för transsexuella individer som vill byta kön juridiskt. I praktiken är alltså kd för tvångssteriliseringar av en grupp människor i samhället.

Partiet förtydligade att de däremot vill ta bort kraven att vara ogift och svensk medborgare för att "byta kön". Positivt i sig givetvis men egentligen självklarheter när vi nu har en könsneutral äktenskapslag. Sverige är som bekant medlem i EU som inte tillåter medborgarskapskrav för att söka vård inom unionen.

Men vad tycker kd egentligen om förslaget att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar? Och har partiet bytt attityd till homoadoptioner efter sitt riksting? Jag har de senaste veckorna skickat många mail till kd:s kansli om deras HBT-politik. Dels att de före rikstinget skulle förtydliga vad de då tyckte i sak, men även efteråt hur man ska tolka besluten.

Kd:s policy om samkönade pars och ensamståendes adoptioner.

Tove Fridman, politiskt anställd, mailade förra veckan följande om adoptioner.
Frågor om adoption kommer att behandlas på rikstinget senare i sommar. Kristdemokraternas inställning fram tills eventuellt nytt beslut är att samkönade par inte ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar.... Frågan om ensamståendeadoptioner ska utvärderas, bl.a. mot bakgrund av att lagstiftningen är från 1917.
Sedan höll som bekant partiet sitt riksting varefter jag kontaktade deras partikansli igen. Partiets kommunikationschef Mia Widell lämnade följande kommentar som gällde både för ensamståendes och samkönade pars adoptioner.
Rikstinget har beslutat att frågan om adoption ska ses över. Rikstinget fattade beslut enligt ps förslag till beslut med ett tillägg, se nedan.

att bifalla partistyrelsens förslag till beslut att anse motion 3:2 besvarad med tilläggsyrkandet eftersom kunskapsläget om adopterade barns situation och utveckling är ofullständig bör försiktighetsprincipen tillämpas. Inriktningen på partistyrelsens arbete med frågan bör därför vara att barn som adopteras i första hand bör erbjudas en familj bestående av en mamma och en pappa.
Daniel Sturesson hade lämnat en motion till rikstinget om att partiet skulle ompröva sin politik när det gäller homoadoptioner. Partistyrelsen hade rekommenderat att motionen skulle betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentar.
Kunskapsläget kring adoptioner utvecklas i takt med att allt fler som adopterats växer upp och blir äldre. Därför finns det skäl att ta till sig denna nya kunskap och utifrån den se över partiets politik på området såväl internationella adoptioner, nationella adoptioner och närståendeadoptioner. Frågan om de olika kriterierna som ligger till grund för prövningen som adoptivförälder bör också ses över. Den principiella utgångspunkten för översynen ska vara barnets rättigheter och behov av en trygg uppväxt och hemmiljö.
Mia Widell rabblade samma sak .

När jag göra mina partirapporter har jag med tre svarsalternativ, "ja", "möjligen" och "nej". Jag redovisar även om partier vill avskaffa några HBT-reformer som riksdagen redan sagt ja till. Hur ska man tolka kd:s nya politik för samkönade adoptioner? Jag mailade Mia Widell och andra i kd men ingen svarade. Jag ringde Mia Widell som verkade vara besvärad att konkretisera partiets politik.

Kanske några av er minns att Bosse Ringholm (s) för några år sedan upprepade samma sak till journalister vid en presskonferens. Samma sak gjorde Tobias Billström (m) senare. Båda ministrarna var pressade av journalister. Jag har haft kontakt med folk från diverse partier i ca 13 år man aldrig varit med om samma sa. Tills mitt telefonsamtal med Mia Widell.

Är kd emot homoadoptioner frågade jag henne? Hon började rabbla partistyrelsens tilläggsförslag om adoptioner. Vill kd avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera? Hon rabblade igen samma sak. Men vad tycker ni konkret? För tredje gången rabblade hon samma sak. Det var en tragikomisk situation.

Kd är negativt till att transsexuella ska få spara könsceller.

Kd hade samma problem när det om transssexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggcelller) för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar.

Mia Widell mailade följande kommentar
Partiet har i samband med rikstinget inte särskilt uttalat sig i den frågan, men inställningen är att det är rimligt att om en person vill byta kön så ska det ske fullt ut.
I övrigt om resonemanget kan du läsa i Ps förslag till beslut.
Partistyrelsen ville att motionen från Erik Slottner, Caroline Szyber och Magnus Kolsjö skulle vara besvarad med bl.a. följande motivering.
Partistyrelsen delar motionärernas uppfattning om att könstillhörighetslagen behöver revideras. Men med hänvisning till frågans komplexitet och vikt, att lagen om könstillhörighet på ett mycket påtagligt sätt berör människor i ömtåliga situationer, förordar partistyrelsen att man inväntar med ett ställningstagande innan vi tagit del av remissinstansernas synpunkter på Socialstyrelsens förslag
Jag frågade Mia Widell i telefon om vad partiet i sak tycker, är de emot att transsexuella ska få spara könsceller eller "möjligen" är ett bättre alternativ för deras del. Hon vägrade återigen redovisa partiets attityd. Jag tycker dock att det är tydligt efter partiets riksting att kd är emot reformen.

Från Sveriges Radios hemsida.
Kristdemokraterna säger därmed som enda regeringsparti nej till Socialstyrelsens förslag om att slopa steriliseringskravet:

– Om man bestämmer sig för att byta kön och exempelvis går från att vara kvinna till att bli man så är det ett beslut man fattar och blir en ny juridisk person. Och då tycker inte vi att om den som bestämt sig för att bli man ska kunna fortsätta att föda barn och bli gravid utan att ett beslut är fattat om att byta kön och då bör även beslutet om könsbyte fullföljas, motiverar Maria Larsson partiets ståndtagande.

– Dessutom har frågan naturligtvis ett barnperspektiv. Där det handlar om att barn vill kunna definiera en mamma och en pappa och här får vi inte det klargörandet, forsätter hon
Svårt tolka beslutet som att partiet vill avskaffa samkönade och ensamståendes adoptioner.

När det gäller adoptioner är det mer komplicerat. Är partiet ännu emot homoadoptioner eller är det lämpligaste alternativet "möjligen"? Vill kd avskaffa homoadoptionslagen, förutom närståendeadoptioner, om de är emot reformen?

Först måste vi konstatera att de äntligen skaffat sig en konsekvent policy när det gäller ensamståendes och samkönade pars möjlighet att adoptera. Har kd nu blivit emot ensamståendes adoptioner och vill avskaffa dem? Alltså den policy de haft fram till rikstinget om homoadoptioner. Jag hävdar att det är svårt tolka deras beslut som det. Partiet resonerar visserligen om att barnet bör få "både en mamma och en pappa" men det är också " i första hand". Något förbud mot övriga typer av adoptioner rekommenderas inte från partistyrelsen. Givetvis tydliggör partiet inte heller att de är för samkönade pars och ensamståendes adoptioner och därför är "möjligen" ett lämpligt alternativ.

Det betyder då att Kristdemokraterna byter policy från "nej" (och avskaffande" av internationella homoadoptioner till "möjligen" och byter från "möjligen" till "nej när det gäller att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Ni bloggbesökare är givetvis välkomna att kommentera om ni håller med mig om tolkningarna eller inte.

Förvirringen i kd är nog ett tecken på att deras kris är värre än väntat. De är internt oeniga inom bl.a. HBT-politiken och de försöker nu få folk frn de olika falangerna att själva tolka in vad de vill i besluten från rikstinget. När de balanserar kring 4-%-spärren vill de inte riskerar förlora folk från någon av falangerna.

Det är nog en avgörande orsak till att de vägrar konkretisera sin politik. Men trots det är det något som givetvis är oetiskt. Och kd har en kommunikationschef som beter sig absurt löjligt i sin iver att undvika kommentera hur partiets rikstingsbeslut bör tolkas.Uppdatering 1.

Ledarna från fem partier, mp, m, v, fp och c, har hittills hållt tal i årets omgång av Almedalsveckan. Av dem är det en som haft med något med koppling till HBT i sitt anförande. Maud Olofsson (c) berättade ikväll att ett av tecknen på att Sverige "blivit ett mer liberalt land" är bl.a. "att män kan gifta sig med varann".

Den borgerliga regeringen har idag på sin hemsida publicerat rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i diverse länder. En del av de tidigare rapporterna har fått kritik av bl.a. RFSL för att inte ha tillräckligt med information när det gäller HBT-delen, och att ibland även varit felaktiga.


2 kommentarer:

 1. Eftersom PS ansåg motionen besvarad och rikstinget gick på den linjen om adoption så faststår så vitt jag förstår att man är emot de... också fortsättningsvis och att man möjligen kommer titta över politiken någon gång i en obestämd framtid...

  SvaraRadera
 2. Magnus

  Alright tack för svaret. Andra får givetvis också lämna sina kommentarer hur man ska tolka det.

  Tolkar du Magnus att kd efter rikstinget vill avskaffa både samkönade och ensamadoptioner?

  Bengt

  SvaraRadera