onsdag 20 april 2011

Eva-Britt Svensson (v) - en heteronormativ demagog.

Eva-Britt Svensson (v), ledamot i EU-parlamentet, måste vara en av de mest absurda politiker som Sverige har. Och då är ändå konkurrensen betydande. Hennes främsta argument för att folk skulle rösta på henne vid EU-valet 2009 var att hon är "EU-kritiker". Dessbättre fick Vänsterpartiet ett välförtjänt nederlag då. Svenska folket har lämnat ja- och nej-debatten. Vänsterpartiets beteende då är ungefär som om Moderaterna inför landstingsvalet i Stockholm 2010 skulle haft som främsta argument "landstingskritiker" eftersom partiet vill avskaffa systemet med landsting.

Men det stannar inte där. När väl Eva-Britt Svensson är i Bryssel beter hon sig som den värsta federalisten - om det är något hon i sak är för. Överstatlighet är bra - om det är vänsterpartistisk politik är den groteska logiken bland de här "EU-kritikerna" som "värnar demokratin mot federalism". Och i enkäten som RFSL gjorde inför valet 2009 var hon för både en samordning av sjukvårdspolitiken för transsexuella och hatbrottslagarna i EU. Hon vill tt sexköp ska vara förbjudet av EU.

Sprider heteronormativa kommentarer om prostitution.

Och senast vill hon ifrågasätta att länder har delvis olika lagar och policy när det gäller hantering av våldtäktsanmälningar. I en ny debattartikel i Svenska Dagbladet sprider hon heteronormativa kommentarer som bl.a. följande.
Debatten om att män ska tillåtas köpa kvinnor har också tagit ny fart....Prostitution är också en del av kriget mot kvinnan. Män ska kunna köpa kvinnors kroppar. När betalning är inblandad friköper sig män från juridiskt och etiskt ansvar för de övergrepp som de är skyldiga till.
RFSL publicerade 4 april en rapport om sexsäljare som är HBT-personer. Den borde noga granskas av de riksdagsledamöter som låtsas som att prostitution är detsamma som "mäns våld mot kvinnor".

Visst finns det många prostituerade av båda könen som far illa men argumenteringen att prostitution är "mäns våld mot kvinnor är absurt heteronormativ. Som om bara kvinnor säljer sex trots att rapporter visar att det även är vanligt att män gör det. I vissa enkäter bland ungdomar är männen i majoritet bland sexsäljarna. Och som RFSL:s nya rapport visar är det även en del kvinnor som köper sex.

Men den officiella attityden i Sverige är också kränkande mot de sexsäljare (av båda könen) som inte känner sig förtryckta utan tycker att det är ett jobb som är acceptabelt. Visst ska vi i Sverige bekämpa patriarkala strukturer som gynnar män som grupp. Men inte på bekostnad av att göra fånigt förenklade analyser, osynliggöra sexköpare och sexsäljare som är HBT och förvärra stigmatiseringen av prostituerade.

Eva-Britt Svensson (v) kritiserar också surrogatmödraskap. En reform som RFSL i flera år jobbat för och som även Vänsterpartiet nu är positiv till.
Vissa anser dessutom att kvinnor ska kunna utnyttjas för surrogatmödraskap.
Om ett bögpar och en kvinna kommer överens om hon ska föda ett barn åt dem är hon alltså "utnyttjad". Hon vet inte sitt eget bästa. Inte någon, man eller kvinna, av de som säljer sex vet inte heller sitt eget bästa. Då vill Eva-Britt Svensson vara förmyndare. Men om någon problematiserar aborter då gastar hon om kvinnans rätt till sin egen kropp. (trots att den abortlag som även v är för faktiskt inskränker den rätten, aborter är förbjudna efter vecka 22 i graviditeten.

Eva Britt Svensson har också kritiserat användande av beteckningen "hedersrelaterat våld" och kallat det "rasistiskt". Som om det inte vore tydligt att det är en annan situation om en hel släkt planerar slå och mörda någon för att ha "skämt ut familjens heder" jämfört med om någon, etnisk svensk eller invandrare, slår sin partner.

Med sådana vänner som radikalfeministen Eva-Britt Svensson behöver Vänsterpartiet inga fiender.

Dispensmöjligheten för barnäktenskap bör avskaffas.

Dagen berättar om att barnäktenskap är betydligt vanligare än man tidigare gissat. För mig är det en gåta att inte dispensmöjligheten för minderåriga att få gifta sig blivit avskaffad för flera år sedan. De flesta som får dispens är folk med invandrarursprung och det är nästan alltid flickan i relationen som är minderårig. Men även om det hade varit främst etniska svenskar som fått dispens hade det inte varit någon orsak att behålla systemet. Det krävs mognad för att kunna ta ställning till ett beslut om att ingå äktenskap.

Pappor som "försvinner" från barn är inget argument emot homoadoptioner.

Jag vill även tipsa om en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet, om barns "rätt till en pappa och en mamma". Carlos Rojas bemöter där argumentet från bl.a. en del kd- och sd-politiker om att barn bör bo med två människor av olika kön. Ofta hänvisar dess konsevativa debattörer till forskning från USA som visar att barn som blivit lämnade av sin pappa generellt mår sämre än de bor kvar i en kärnfamilj. Annan forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Hur är den här paradoxen möjlig?
Det har bland annat relaterats till forskningen som visar att barn som blivit övergivna av sina pappor i högre grad blir våldsamma eller kriminella. Ingen vet ens längre vilken forskning som kom fram till det, men det är såklart en större risk att ha en stor sorg som grundplatta i livet om en förälder lämnat en.

Det är nog därför barn som blivit övergivna av sina mammor och växt upp med en ensamstående pappa också i högre grad blir våldsamma eller kriminella. Barn oavsett kön, märk väl. Det vore ju nästan konstigt om statistiken för något barn som haft en eller fler föräldrar som deserterat visade motsatsen.

Ur mitt perspektiv handlar sorgen om att en förälder lämnar en, mer än om att den förälder som har samma kön som en själv lämnar en. Ur mitt perspektiv slutar du också vara förälder den sekund du lämnar ditt barn.

Rent biologiskt kommer du inte ifrån att vara mamma eller pappa om du deltagit i befruktningen av ett barn som fötts, men psykologiskt är du ingen förälder om du inte sedermera tar ansvaret för barnet.

På samma sätt behöver du inte biologiskt vara pappa eller mamma för att bli förälder till ett barn som föds.
Precis. Att barn mår dåligt för att en av deras föräldrar lämnat dem måste inte betyda att de barn som hamnar hos ett samkönat par efter adoption och insemination måste må sämre än om de hamnar hos ett olikkönat par.


Uppdatering 1.

Kd-etiken.

Två debatter kan vara avslöjande för hur "etiskt" Kristdemokraterna beter sig när det gäller att göra något konkret. Inget parti snackar så ofta om etik som kd. Trots det har både kd och kdu lika många oförsonliga konflikter som andra partier och ungdomsförbund. Det är sällan parollen "älska din nästa såsom dig själv" tillämpas bland kd-politiker som är i konflikt med varann.

Men även politiskt kan man granska partiet. I den här bloggposten argumenterade jag för ett totalförbud för barnäktenskap. Vad jag vet är det ännu bara tre riksdagspartier som tydligt är för att avskaffa möjligheten till dispens för äktenskap är en eller båda är yngre än 18 år, Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

En annan debatt är om det är lämpligt och etiskt att Sverige exporterar vapen till diktaturer som Saudiarabien som bl.a. har dödsstraff för homorelationer och har avrättat flera homosexuella de senaste åren. Tre riksdagspartier vill skärpa reglerna för vapenexport så att det inte blir tillåtet att sälja vapen till diktaturer som Saudiarabien, Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har de senaste åren också närmat sig en sådan attityd.

Men notera att det parti som oftast talar om etik, Kristdemokraterna inte är i frontlinjen för de här reformerna. Men vad kan vara mer etiskt än att inte sälja vapen till diktaturer eller att skydda barn från att tvingas avgöra om de ska gifta sig eller inte när de ännu är yngre än 18 år. Istället har kd kampanjat mot en könsneutral äktenskapslag, en reform utan förlorare och som är etisk eftersom den avskaffar diskriminering. När kd kampanjade mot homoäktenskap var deras argument för övrigt att det är viktigt att behålla kriterierna för äktenskap, kön, ålder, antal och icke-nära släktskap. Men ålderskravet är i praktiken inte viktigare för kd än att de tycks acceptera dispensmöjlighet för barn att ingå äktenskap.

Någon som är förvånad att kd har problem med sina opinionssiffror?


Uppdatering 2.

Ska förtydliga att de partier som inte är uppräknade att tydligt vara för att förbjuda barnäktenskap respektive att skärpa reglerna för vapenexport därmed inte är emot de båda reformerna. Övriga partier är oftast tveksamma och har ännu inte avgjort vad de tycker. Men att avgöra saker handlar om att prioritera vad man tycker är viktigt. Att kd tvekar om båda förslagen avslöjar något om partiets prioriteringar politiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar