torsdag 7 april 2011

5 riksdagspartier vägrade debattera tvångssteriliseringar.

De flesta människor i Sverige fördömer idag att massor av folk blev tvångssteriliserade från 1930-talet fram till 1975. Vi tycker, med rätta, att det är en skamlig del av vår historia. Ännu 2011 blir dock en del människor i praktiken tvångssteriliserade, transsexuella som planerar byta kön juridiskt.

När riksdagen igår debatterade Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor blev väl det här övergreppet mot en minoritet en central del? Nix. Ledamöterna från fem av åtta riksdagspartier tyckte inte ens att det var värt att kommentera. Ingen moderat, ingen centerpartist, ingen kristdemokrat, ingen socialdemokrat och ingen sverigedemokrat. Det är egentligen oförskämt mot transsexuella.

Socialstyrelsen lämnade sommaren 2010 ett förslag till ny könstillhörighetslag och förslaget har fått nästan kompakt stöd bland remissinstanserna. Det här var första gången sedan dess som riksdagen behandlade motionsförslag om lagen. Och Socialdemokraterna hade en egen reservation (alternativt förslag) till stöd för Socialstyrelsens förslag men Lena Hallergren (s) argumenterade tyvärr inte för den i debatten.

Bara mp, fp och v kommenterade transsexuellas situation.

Nåja, representanter för tre partier var dessbättre engagerade och tydliga. Jag publicerar här bara delar av deras resonemang, de som vill följa debatten kan göra det i riksdagens protokoll.

Agneta Luttropp (mp).
Socialstyrelsen har föreslagit att kraven på att vara ogift, steril och svensk medborgare bör tas bort och uttrycker att detta dramatiskt skulle förbättra livet för transpersoner i Sverige. Därför borde det skyndsamt bli verklighet. Miljöpartiet har precis samma åsikt: Ta bort kraven och låt människor göra sina egna val.
Barbro Westerholm (fp)
Folkpartiet skriver i en rapport från juli 2010 att landsmötet 2009 och en partiledningsrapport gav positionen att för det första slopa steriliseringskravet, för det andra säga ett absolut nej till att införa ett kastreringskrav, för det tredje slopa kravet på att transsexuella måste vara ogifta och svenska medborgare och för det fjärde förbättra sjukvårdens insatser för transsexuella....

Jag kan konstatera att Socialstyrelsen har gjort en utredning som är remissbehandlad. Jag hoppas att Socialstyrelsen utan dröjsmål går fram med de förslag som styrelsen anser behöver tas upp i Regeringskansliet.
Marianne Berg (v)
I över fyra år har vi hittills fått vänta. Hur länge till ska det dröja innan en proposition kommer? Jag anser att socialminister Göran Hägglunds svar både i interpellationsdebatter och på skriftliga frågor har visat ministerns stora nonchalans för situationen för transsexuella. Det måste väl vara möjligt för en ansvarig minister att uppge någon form av tidsplan eller i alla fall en ambition när det gäller att komma fram med ett förslag på en ny lag om fastställande av könstillhörighet?
Anders Andersson som representerade Kristdemokraterna fick efter sitt anförande frågor från Agneta Luttrop (mp).
Jag tycker att det var intressanta honnörsord: köfri, valfri, jämlik och säker sjukvård....

Hur tror Kristdemokraterna att man ser på honnörsorden om man är antingen en person som är transsexuell eller en kvinna som vill ha ett barn men inte kan få det i Sverige genom insemination? Hur ser man då på köfri, valfri, jämlik och säker sjukvård?
Anders Andersson (kd) argumenterade sedan emot att ensamstående kvinnor bör få bli inseminerade vid kliniker. Däremot kommenterade han inte frågan om transsexuellas situation vilket är nonchalant. Och den borgerliga regeringen och socialminister Göran Hägglund (kd) förtjänar kritik för att inte ha lämnat något förslag till en ny könstillhörighetslag, utan tvångssteriliseringar och tvångsskilsmässor, trots att den första utredningen av lagen lämna sin rapport redan 2007.

Familjepolitisk debatt i riksdagen 14 april.

Nästa torsdag, 14 april, debatterar riksdagen något annat med viss koppling till HBT-rättigheter, nämligen Civilutskottets betänkande (rapport) Familjerättsliga frågor.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill utreda möjligheten för barn att få fler än två vårdnadshavare. Något som en del menar skulle vara positivt bl.a. för en del HBT-familjer. De två partierna vill också likställa föräldraskapspresumtionen för lesbiska par och olikkönade par. Förvånande nog har Socialdemokraterna inte lämnat en sådan reservation utan istället ett s.k. särskilt yttrande. Det brukar ett parti göra när man inte har något konkret förslag som man vill ska genomföras direkt men trots det vill lämna någon kommentar.

Vänsterpartiet är även för följande.
....att det bör införas en möjlighet för en man som donerat sperma för assisterad befruktning av en kvinna vid allmänt sjukhus att bekräfta faderskapet till barnet. Donation av sperma är ofta den enda möjligheten för många homosexuella män att bli far till ett barn. En sådan möjlighet bereder även väg för att fler inseminationer kan genomföras under medicinskt kontrollerade former.
Miljöpartiet är för att regeringen bör "överväga" det medan övriga sex riksdagspartier inte kommenterar den delen. Majoriteten framför däremot följande.
Liksom tidigare anser utskottet att vad som anförs i motionerna inte utgör skäl att föregripa det pågående arbetet eller frångå riksdagens tidigare ställningstaganden. Motionerna bör därför avslås.
Sex riksdagspartier, Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet, är i sak för Socialstyrelsens förslag att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. De sex partierna är också positiva till förslaget om en likställd föräldraskapspresumtion för lesbiska och olikkönade par vid inseminationer. I praktiken är det kd som blockerar reformerna.


Uppdatering 1.

Absurt nog är det ännu några länder i Europa där det inte ens är tillåtet att juridiskt byta kön. Ett av dem är Irland. Landets socialminister Joan Burton har dock i en parlamentsdebatt 30 mars förtydligat att förslag väntas senare i vår.
The Gender Recognition Advisory Group was established in 2010 with the following terms of reference:- “To advise the Minister for Social Protection on the legislation required to provide for legal recognition of the acquired gender of transsexuals....

I understand that the group hopes to report within a matter of weeks.
När Irland ändrat sina lagar så blir det "bara" två länder kvar i Europa som inte tillåter juridiska könsbyten, Litauen och Albanien. Inom EU har Litauen närmast blivit ett "svart får" när det gäller HBT-rättigheter. Och landets rykte förbättras inte av att en del politiker i dess parlament nu försöker förbjuda även operationer i syfte att byta kön juridiskt.
Lithuanian conservative parliamentarians led by the chairman of the Committee on Health Affairs registered a proposal to amend the Civil Code with a prohibition of gender reassignment surgery yesterday.

The members of the Seimas who submitted this draft amendment to the Civil Code state that if the permission to undergo gender reassignment surgery is replaced with the prohibition of such surgeries, ‘the state will be protected from any preconditions which create grounds for the appearance of claims against Lithuania at the European Court of Human Rights’.
Det är fascinerande att politikerna i landet är så kreativa. Nästa förslag kanske blir att börja kalla alla torg i landet för privata trädgårdar. Då kan ju folk som blir nekade att demonstrera inte anmäla det till Europadomstolen för folk har ju ingen rättighet att göra det i andras trädgårdar.

Jag kanske inte behöver berätta att förbud mot juridiska könsbyten är oförenligt med EU:s policy som alla medlemsländer är skyldiga att följa.


Uppdatering 2.

Maud Olofsson ifrågasätts av en del inom Centerpartiet om hon är lämplig stanna kvar på sin post som ordförande. Olofsson var som ny ordförande för 10 år sedan med om att göra partiet HBT-vänligare. Partiet är idag för i princip alla HBT-reformer. De senaste åren har c dock nästan tystnat helt i debatten om HBT-rättigheter. Riksdagsdebatten är ännu ett exempel på det.

4 kommentarer:

 1. Hej, gårdagens sjukvårdsdebatt i riksdagen var en samlad och allmän sjukvårdspolitisk debatt, den första efter valet. Jag representerade moderaterna och tog upp de frågor som vi moderater uppfattar är stora och generella problem i vården. T ex att 15 000 personer väntat mer än 3 månader på en operation. Att 50 000 personer drabbas av cancer varje år och behöver få en mästerlig vård och att de måste få mer makt. Eller att vissa s-styrda landsting vansköter både verksamhet och ekonomi, t ex Dalarna och Blekinge. Jag tog alltså upp köer, vanvård och bristande kvalitet.

  Att färre berörs av könsbytesreglerna än av annat inom vården gör frågan självklart inte ointressant. Men jag förvånades faktiskt över att andra partier inte säger ett enda dugg om hur de vill åtgärda vårdköer och bemötandeproblem.

  När det gäller reglerna för könsbyte så pågår nu en remissammanställning av Socialstyrelsens rapport och därefter lämnas den till socialdepartementet. Att säga det som alla insatta redan vet kändes inte så meningsfullt. Frågan är viktig och engagerar många och jag hoppas att vi kommer till en lösning.

  SvaraRadera
 2. Hej Mats!

  Tack för svaret.

  Jag vet att du och de flesta partier tycker köer och vårdens kvalitet är det som bör prioriteras främst i en vårddebatt. Och jag klandrar inte er. Givetvis måste de frågor som berör människor generellt få mer utrymme än reformer för en liten minoritet.

  Men det jag är mycket kritisk emot är att du BARA snackade om generell vård. Det blev också mycket käbbel om vilka landsting som är sämst, borgerliga eller vänsterstyrda, kanske du tycker det är viktigare än sakdebatter om konkreta reformer som könstillhörighetsförslagen från Socialstyrelsen men de flesta vanliga medborgare är nog innerligt trötta på den typen av pajkastning. Och det var mycket upprepningar av argument i replik efter replik.

  Jag vidhåller att du precis som representanterna för s, c, kd och sd förtjänar kritik för att ni inte kunde nämna transsexuellas ofta svåra situation, vi snackar om tvångssteriliseringar, ja vi tar det en gång till TVÅNGSsteriliseringar. Att undvika det för att det berör ett fåtal människor är inte förenligt med humanism och principfasthet.

  Mats, alla riksdagsledamöter är inte insatta om könstillhörighetslagen och de nya förslagen till förändringar av lagen så det argumentet håller inte, att det skulle vara självklarheter. Dessutom har kd inte sagt ja till någon förändring av könstillhörighetslagen ännu. Om och man ska tala om självklarheter är väl minskade köer och jämställdhet i vården ännu bättre exempel, vilket parti är emot de målen? Trots det ägnade du och c-ledamoten främst åt de debatterna.

  Ni i m hade också kunnat gjort som Vänsterpartiet, den riksdagsledamot som var främste debattör kommenterade inte könstillhörighetslagen, däremot en partikollega senare i debatten. Ni var 4 (fyra!) moderata riksdagsledamöter i debatten, mer än något annat parti. Övriga hade en eller två ledamöter.

  Trots det kunde ingen av er fyra m-ledamöter med ett ord kommentera könstillhörighetslagen.

  Skärpning!

  Bengt

  SvaraRadera
 3. "Absurt nog är det ännu några länder i Europa där det inte ens är tillåtet att juridiskt byta kön."

  Vad är det som är absurt?

  SvaraRadera
 4. Att folk som vill byta kön juridiskt inte får det. Om du lär dig vad det är att vara transsexuell och skaffar empati även med människor som är helt annorlunda än dig själv kanske du också tycker det är absurt.

  Bengt

  SvaraRadera