lördag 9 oktober 2010

Sd måste bekänna färg i riksdagen om diskrimineringsförbud.

Den 6 oktober lämnade den borgerliga regeringen listan med förslag på planerade propositioner (regeringsförslag) och skrivelser fram till januari 2011. Det är ovanligt få av dem som har koppling till HBT-politiken. Bara en proposition och möjligen en skrivelse.

Å andra sidan är propositionen En reformerad grundlag viktig. Och redan inom de närmaste veckorna kan Sverigedemokraterna tvingas bekänna färg om de verkligen stödjer HBT-vänliga förslag. Propositionen innehåller nämligen bl.a. förbud i regeringsformen (kapitel 2) mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning

2002 beslutade en enig riksdag att regeringsformen kapitel 1 ska förbjuda bl.a. diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Men det är bara en s.k. målsättningsparagraf. I En reformerad grundlag föreslås alltså ett motsvarande förbud i kapitel 2, en del av regeringsformen som är juridiskt bindande för domstolar att följa. Det betyder att domstolar kan vägra tillämpa en lag eller ett regeringsbeslut om det är oförenligt med diskrimineringsförbudet. Det ska dock sägas att i svensk rättstradition är domstolar mycket restriktiva med att göra sådana överprövningar.

Sedan 1977 finns ett förbud i kapitel 2 mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet. Det betyder att om Sveriges riksdag, mot förmodan, hade beslutat införa ett apartheidsystem som Sydafrika tidigare hade eller "könsapartheid" som i Iran hade domstolar kunnat vägra tillämpa lagarna. För att införa den typen av lagar hade riksdagen först varit tvungen att ta bort paragrafen om diskrimineringsförbud p.g.a. kön och etnicitet. Och för det hade det krävts två riksdagsbeslut med ett val emellan. Syftet med den här typen av lagar är givetvis att skydda viktiga rättsprinciper från tillfälliga majoriteter.

En enig riksdag röstade ja till En reformerad grundlag i maj i år. Men eftersom det krävs två beslut med val emellan för att ändra grundlagarna röstar riksdagen igen senare i år. Politiskt skulle behandlingen av propositionen kunnat vara en formalitet i höst. Utan nästan något mediaintresse. Men nu har som bekant riksdagen ett nytt parti, Sverigedemokraterna.

Efter att regeringen lämnat en proposition till riksdagen har partierna 14 dagar på sig att lämna kommentarer och alternativa förslag i form av s.k. följdmotioner. Vanligen används den möjligheten bara av oppositionspartier.

Jag vill dock reservera mig för att sd är ett nytt riksdagsparti och kanske i början inte noga följer de reglerna. Det är också möjligt att de ibland kommer att dölja en del av sina förslag inför själva omröstningarna för att försöka påverka andra partier. Men följer de reglerna betyder det att om de i sin följdmotion inte sagt något om diskrimineringsförbudet betyder det att de accepterar den delen av propositionen. Traditionen i riksdagen är nämligen att partier inte måste explicit skriva vad de är för utan principen är motsatt. Partier skriver vad de har invändningar emot och övrigt tolkas som att de håller med regeringen om det.

Sedan behandlas propositionen En reformerad grundlag i konstitutionsutskottet, förmodligen i början av november. Debatt och beslut i kammaren (hela riksdagen) blir det några veckor senare.

Jag berättade tidigare i den här bloggposten att det också är en regeringsskrivelse som möjligen kan ha koppling till HBT-området. Regeringen avslöjar nämligen att de i oktober planerar att lämna en skrivelse om migration och asylpolitik. Det är möjligt att en del handlar om situationen för HBT-flyktingar.


Uppdatering 1.

Flera tidningar berättar om att det är upplopp i Belgrad i Serbien i samband med prideparaden där idag. Homofientliga "nationalistiska" grupper attackerar polisen och andra.
Serbisk polis grep på söndagen minst ett dussin människor som protesterade mot en förestående prideparad i Belgrad. En Reuters-medarbetare såg också polis och aktivister i handgemäng.

Enligt Reuters åker ambulanser i skytteltrafik genom Belgrads gator. En källa uppger att omkring 70 poliser fått vård för sina skador, en ska vara allvarligt skadad.

Blodiga poliser kan ses lämna sammandrabbningarna. Klungor av nationalister och skinnskallar kastar sten och även skott ska ha avlossats mot polis och säkerhetsstyrkor.
Jag är inte förvånad att det är just nationalister och högerextremister som attackerar en gayparad. Jag följer noga HBT-politiken även i andra länder. Generellt är situationen värre i östra än i västra Europa. I vissa länder är i princip alla partier HBT-fientliga. Men i land efter land är det ofta två typer av partier som är värst, kristdemokratiska och "nationalistiska".

Det är bara i Nederländerna som främlingsfientliga partier är tydligt HBT-vänliga. Och bara två kristdemokratiska partier i Europa, CDA i Nederländerna (landet har sedan också två homofientliga kristdemokratiska partier) och det flamländska kristdemokratiska partiet i Belgien, är tydligt HBT-vänliga.

Men gissning är att Sverigedemokraterna inte kommer att skicka ut något pressmeddelande idag om hur hemskt de tycker det är att högerextrema nationalister med våld attackerar poliser när det är en gayparad i det kristna landet Serbien. Inte heller lär Jimmie Åkesson använda det i någon debattartikel för att visa att vissa kristna länder har allvarliga problem med respekt för HBT-personer.

Sd är bara intresserad när det är muslimska grupper som är homofientliga. Fakta är att alla muslimska samfund är homofientliga men det är även många kristna och en del judiska samfund.

När jag 2009 skickade en enkät till partierna inför EU-valet var en av frågorna om de är för att EU ska jobba för centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer som bl.a. demonstrationsfrihet i alla dess medlems- och kandidatländer. Alla dåvarande riksdagspartier och även Piratpartiet och Feministiskt initiativ svarade ja. Sverigedemokraterna svarade nej, att det är inte något som EU "ska blanda sig i".

Något genuint HBT-engagemang har Sverigedemokraterna inte.


17 kommentarer:

 1. Du får säkert tabbe på SD vad gäller diskrimineringsförbudet. Men ingen på den ickeextrema sidan om Mattias Karlsson inom SD vill att någon ska diskrimineras. Anledningen till att man nog kommer att vara negativa till ett diskrimeringsförbud ö.h.t. är att man ser ett sådant som en lagfäst diskriminering av SD och andra värdekonservativa element, och att man är rädda för att ett sådant förbud stryper den fria samhällsdebatten.

  SvaraRadera
 2. Hej Tf.

  Först ska jag berätta att Sverigedemokraterna redan sagt ja till det diskrimineringsförbud pga sexuell läggning som är med i regeringsformen kapitel 1. Ska man var något raljerande kan man konstatera att sd (och kd) nästan alltid är emot eller tveksamma när HBT-reformer genomförs men några år efteråt är de ofta "givetvis för reformen".

  Själv gissar jag att sd kommer att säga att de är för diskrimineringsförbudet i sig. Däremot är det möjligt att man lämnar ett förslag om utreda även "diskriminering pga politiska åsikter" och då nämner att deras egna politiker förlorat jobb etc. Och när övriga partier säger nej till det (vilket de kommer att göra, allt är avgjort i en sjupartiöverenskommelse och det kommer inte bli någon ändring av ett kommatecken) så kanske sd vill rösta nej till den delen av förslaget, diskrimineringsförbudet.

  Eller så accepterar de förslaget, det som de flesta sd-politiker har problem med är ju sådant inom HBT-politiken som har koppling till äktenskap och barn. Jag betvivlar att det skulle bli något ramaskri bland sd:s sympatisörer om partiet röstade ja till diskrimineringsförbudet pga sexuell läggning.

  Och även kd, vars åsikter inom familjepolitiken är nära sd:s, har sagt ja till diskrimineringsförbudet.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Sedan kan man bara spekulera i vilka konsekvenser förbudet får i praktiken. Jag ska säga att förbudet mot diskriminering pga sexuell läggning gäller bara förändringar av lagar dvs om någon lag idag skulle bedömas av domstol som diskriminerande måste de trots det följa den.

  Nu är det ju inte så många lagar kvar som är möjliga att kalla diskriminerande. Men här är några exempel.

  Att män som har sex med män inte får bli blodgivare. Jag bedömer det som synnerligen svårt att få det bedömt som diskriminering om det hade prövats i domstol eftersom den nog skulle hänvisa till säkerhetsapskterna.

  Att religiösa samfund som har juridisk vigselrätt får vägra viga samkönade par. Även det skulle bli mycket svårt eftersom det är en avvägning mot religionsfriheten. Jag är för övrigt själv emot ett sådant vigseltvång, gillar riksdagen inte sådant från samfund får de ta ifrån dem den juridiska vigselrätten helt som man gjort i en del andra länder.

  Att en kvinnlig partner inte automatiskt blir juridisk förälder om hon är gift med kvinnan som fått barnet. En man som är gift med en kvinna i motsvarande situation blir juridisk förälder automatiskt. Det här är nog det som skulle haft störst chans att bli bedömt som diskriminering om det prövats i domstol. Men återigen - svenska domstolar är mycket restriktiva med att ogiltigförklara riksdagens lagar. Och eftersom det nya diskrimineringsförbudet bara gäller för förändring av nuvarande lagar blir föräldraskapspresumtionen inte heller prövat av domstol.

  Om vi ser på de HBT-lagar som redan genomförts. Vilka skulle vara omöjliga att avskaffa för kd och sd om det blev ett diskrimineringsförbud pga sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.

  Kd vill avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och ersätta den med en könsneutral "giftermålslag". Även om det är fånigt av kd, de har svårt för att homopar har rätt att ingå borgerliga äktenskap, så är deras alternativ könsneutralt och därmed inget problem juridiskt om det skulle bli det diskrimineringsförbud som i höst behandlas i riksdagen.

  Sd är ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag men vill idag inte avskaffa lagen utan har accepterat den. För dem blir det alltså inte heller något problem när det gäller den delen.

  Kvar är bara homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner) och inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Sd och kd vill avskaffa de båda reformerna. Skulle det vara möjligt efter 1 januari 2011 när det blir ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2? Mitt spontana svar är att det borde inte vara möjligt. Forskningen säger entydigt att barn i samkönade familjer mår lika bra som barn i andra familjer och därmed borde avskaffanade av de två reformerna vara oförenligt med det nya diskrimineringsförbudet.

  Men även det är osäkert eftersom domstolar är försiktiga i sina tolkningar. Och det lär inte heller prövas eftersom en tydligt riksdagsmajoritet är för reformerna.

  Det ska förtydligas att det givetvis inte blir förbjudet för kd och sd att argumentera för ett avskaffande av reformerna.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Jag undrar hur du ställer dig till zoobo-förhållandem. Det finns ett utpräglat hat mot människor som lever i ett sexuellt förhållande med ett djur. Varför skall dessa indivder jagas och smutskastas. Gillar vi inte olika i Sverige??? Vad tycker du?!

  SvaraRadera
 5. Varför är så många homofober korkade?

  Om du anonym tycker det är samma sak att ha frivillig sex med någon vuxen människa som att ha det med ett djur hoppas jag aldrig någon låter dig vara hundvakt.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Ursäkta, men vart kom SD in i ditt skrivande och varför tycker du att de hör till i denna diskussion?

  Är det så att du "kräver" att ALLA politiskt valde partier i Sverige skall stå fram med sin uppfattning kring detta, eller försöker du (som många andra) att få lite lätta poäng vid att dra fram SD?

  Jag klickade på länken ved artikeln på SvD's hemsida där blogg-länken fångade mitt intresse, är det med flit du gör det?

  Tyvärr kan inte jag kommentera som något av de alternativ du har, därför får det bli anonymt.

  Får väl se om jag också blir idiotförklarat...

  SvaraRadera
 7. "Men gissning är att Sverigedemokraterna inte kommer att skicka ut något pressmeddelande idag om hur hemskt de tycker det är att högerextrema nationalister med våld attackerar poliser när det är en gayparad i det kristna landet Serbien."

  Vad är det för smörja du skriver? Jag förstår inte vad det har med Sverigedemokraterna att göra? Det är väl inte så svårt att se att du kommer få rätt i din gissning, med tanke på att den där händelsen inte har något alls att göra med SD.

  SvaraRadera
 8. Anonym 2.

  Nej du blir inte idiotförklarad. Men tycker du inte att anonym 1 som jämför homorelationer med sex med djur förtjänar att bli idiotförklarad?

  Och givetvis är det en viss koppling till sd. Eftersom det partiet vänt sig till HBT-personer med argumentet att islamister inte respekterar homosexuella relationer, använder våld mot HBT-personer etc. Det är tyvärr sant men aldrig någonsin skriver sd om att även en del kristna och nationalister gör det, i många länder som Serbien och Ryssland samarbetar kristet-ortodoxa och nationalistiska grupper med varann i kampanjer mot homorelationer.

  Anonym 3

  Se svar till anonym 2. Det är du som skriver smörja som inte vet att sd sprider propaganda som att vara ett "parti för HBT-personer" och vänder sig emot muslimer.

  Kul min blogg engagerat en del folk som gillar sd. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Men skillnaden i kristna länder är att homosexualitet är tillåten och försvaras av staten. Detta görs inte i muslimska länder. Där är det förbjudet enligt lag.

  Ser du skillnaden? Det gör jag utan att försvara något av alternativen.

  Men jag upplever Malmö som mindre tolerant nu än för tio år sedan och det beror inte på SD eller Sverigedemokrater.

  SvaraRadera
 10. Sjsd

  Det är inte sant att alla eller nästan alla kristna länder tillåter homorelationer.

  Av de ca 80 länder i världen som har totalförbud mot homorelationer är drygt hälften kristna länder.

  I Europa är homorelationer tillåtna i alla länder, även de två muslimska länderna Albanien och Turkiet. Men situationen är ofta svår också här. Och inte bara i Albanien och Turkiet.

  Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Makedonien och delar av Ryssland förbjuder gayparader och demonstrationer för HBT-personers mänskliga rättigheter. Vitryssland, Serbien, Bosnien och Turkiet förbjuder homosexuella och bisexuella att göra värnplikten och jobba i försvaret.

  De två EU-länderna Grekland och Bulgarien har delvis olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade sexbrott. Trots att det är helt oförenligt med EU:s policy om icke-diskriminering. Två andra länder, Irland och Litauen, följer inte heller policyn i unionen när de förbjuder transsexuella att juridiskt byta kön. Ett sådant förbud har även Albanien.

  Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Bosnien. Serbien, Makedonien, Irland, Litauen och Moldavien är kristna länder.

  När det gäller Malmö håller jag inte med dig om vi talar om staden generellt. Tvärtom är det situationen ofta betydligt mer HBT-vänlig idag. Däremot har situationen blivit sämre inom delar av ungdomsgrupperna, främst pga en del (men inte alla) muslimska, ibland kristna, ungdomar från Rosengård och den typen av stadsdelar.

  Bengt

  SvaraRadera
 11. När det gäller Malmö är det lätt att generalisera om vad "invandrarungdomar" tycker om homorelationer. Det är lika omöjligt som att generalisera om "etniskt svenska ungdomar" och dess attityder till homorelationer.

  För det första är andelen ungdomar med invandrarursprung som själva är HBT givetvis lika hög som bland andra ungdomar, ofta gissar man att det är ca 10 %. Men även i övrigt varierar attityderna.

  Jag skulle, utan att vara någon expert på det och utan att ha någon statistik, bedöma situationen så här.

  Ungdomar i områden där de flesta är etniska svenskar. Tendensen är entydigt positiv. Det berättar folk som jobbar i eller besöker skolorna. Dvs öppet homofoba elever är få.

  Ungdomar i områden där de flesta har invandrarursprung. Det är två tendenser. Dels en betydande grupp invandrarungdomar som revolterar emot sina föräldrars ofta konservativa attityder. Jag vet en regissör som inför en teaterpjäs om bögar besökte en gymnasieskola med praktiska utbildningar, nästan alla elever hade invandrarursprung. Regissören blev förvånad att nästan alla var accepterande till homorelationer. Det har nog aldrig varit så många homovänliga invandrarungdomar som det är i Malmö idag.

  Sedan är det en annan attityd ofta från områden där det är homofientliga imamer. Efter att andelen homofientliga ungdomar som använder våld och trakasserar HBT-personer verkar minskat fram till ca 2006 har det blivit en ökning de senaste åren. Det här vad många HBT-personer som jag talat med säger.

  Men fram till för några år sedan har de flesta som attackerat HBT-personer med våld etniskt svenskt ursprung och ännu idag är det många från den gruppen.

  Våld mot HBT-personer är inget vi importerat. Däremot bör man ärligt föra debatten om bl.a. homofientliga imamer och hur de påverkar en del ungdomar.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. Jag skrev tidigare i en kommentar.

  "Forskningen säger entydigt att barn i samkönade familjer mår lika bra som barn i andra familjer och därmed borde avskaffanade av de två reformerna vara oförenligt med det nya diskrimineringsförbudet."

  Visserligen kan Sverigedemokraterna använda det i riksdagen som argument för ett nej till diskrimineringsförbudet men mitt tips är att det påverkar dem själva mest negativt. För vad de egentligen gör då är att erkänna att det är diskriminering om lagarna om adoptioner och inseminationer inte är helt likställda för samkönade och olikkönade par. Själva brukar de ju förneka att det handlar om diskriminering.

  De skulle också förlora all trovärdighet i sina försök att vara "ett bra parti för HBT-personer". Folk som ogillar sd kommer använda ett sådant nej till diskrimineringsförbud som argument emot sd i flera år framåt om partiet röstar emot diskrimineringsförbudet pga sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.

  Det är nog inte enkelt för sd hur de ska göra.

  Bengt

  SvaraRadera
 13. Intressant, i Europa stämde det jag sade.
  Om jag förstått dig rätt är "väst-länder" homovänliga men inte öst?

  Det är mer en kulturell än religiös skillnad. I vilka länder är homosexualitet ett brott?

  SvaraRadera
 14. Sjsd

  "Intressant, i Europa stämde det jag sade."

  Ja det stämmer att homorelationer är tillåtna i kristna länder här. Men du skrev också att homorelationer är förbjudna i muslimska länder. Och de muslimska länderna Albanien och Turkiet tillåter homorelationer.

  Generellt är länder i Västeuropa homovänligare än Östeuropa. Estland, Tjeckien och Slovenien bör dock betraktas som homovänliga av de länder som tidigare var delar av kommunistdiktaturer. De tre länderna är i alla fall inte värre än Italien som är ett land i Västeuropa.

  Daniel Ottosson gjorde 2007 när han var student vid Södertörns högskola utanför Stockholm en rapport åt ILGA (internationella motsvarigheten till RFSL).

  http://www.rfsl.se/public/State_homophobia_ILGA_2007.pdf

  Även om det kan vara en del marginella förändringar av lagarna i de här länderna sedan dess är i allt väsentligt fakta i rapporten (tyvärr) ännu aktuella.

  Bengt

  SvaraRadera
 15. Var lite generaliserande. Har läst om Iran (hänger gays) och Saudiarabien. Men det är bra att inte alla muslimska länder är homo-fientliga. Kan tydligen inte så mycket i ämnet. Men reaktionerna i Serbien skrämmer. Det var så jag hittade hit via din pingning.

  SvaraRadera
 16. Sjsd.

  Det som är sant är att alla de 8 länder som ännu har dödsstraff för homorelationer är muslimska. De flesta av dem har inte tillämpat dödsstraffet för homorelationer de senaste åren vad Amnesty och HBT-föreningar vet men Iran avrättar ännu ibland folk för att de haft homorelationer. I Irak mördas HBT-personer av islamistiska grupper.

  Bengt

  SvaraRadera
 17. Ska förtydliga att Irak inte är ett av de 8 länder med dödsstraff för homorelationer. Problemet med regeringen och polisen i det landet är däremot att de ofta visar ointresse för att bekämpa islamistisk förföljelse av HBT-personer. Ibland tom samarbetar vissa av dem med islamisterna.

  Bengt

  SvaraRadera