fredag 29 oktober 2010

Kyrkomötet positivt till HBT-utbildningar.

Idag har kyrkomötet i Svenska kyrkan röstat ja till ett förslag om att uppmuntra HBT-utbildningar inom samfundet. Det var en så tydlig majoritet att det inte krävdes rösträkning. Det trots att majoriteten i det utskott som behandlat motionen var negativ till förslaget.

Fem kyrkomötesledamöter lämnade i somras en motion om att Svenska kyrkan ska förbättra sin interna utbildning när det gäller HBT. Det var två ledamöter från Socialdemokraterna och en ledamot vardera från Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartister i Svenska kyrkan som var för följande.
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utreda om en hbt-utbildning för Kyrkomötets ledamöter skulle kunna möjliggöras.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att uppmuntra stiften att starta utbildningar i hbt-frågor för anställda, ideella och förtroendevalda.
I september behandlade kyrkolivsutskottet motionen. Av de 15 ledamöterna var 2 för det första yrkandet i motionen medan 6 var för det andra yrkandet. Det var folk från Socialdemokraterna, Folkpartister i Svenska kyrkan och HBT-vänliga gruppen Öppen kyrka.

Majoriteten av utskottets ledamöter, från Moderaterna, Centerpartiet Partipolitiska obundna i Svenska kyrkan och Kristdemokrater i Svenska kyrkan yrkade dock avslag på båda motionsyrkandena. Deras motiv var annars något udda.
Utskottet kvarstår vid förra årets beslut med de motiv för avslag som utskottet hade då. Det behövs ökad kunskap och insikt inom området, men all utbildning bör vara frivillig. Därför föreslår utskottet avslag till motionen som helhet.
Motionen handlade ju inte om att tvinga någon församling eller stift att fixa HBT-utbildningar utan om att uppmuntra det. Dessbättre röstade också en tydlig majoritet för yrkande 2, om att uppmuntra HBT-utbildningar i stfiten, på kyrkomötet. Karin Långström-Vinge från Folkpartister i Svenska kyrkan var den ledamot som tydligast argumenterade för HBT-utbildningar. Däremot blev det nej till yrkande 1.

Även om det varit en konflikt om den här motionen och om homovigslar är de flesta grupper inom Svenska kyrkan för att välsigna och respektera samkönade relationer. Det är bara tre grupper som är negativa till homorelationer, Kristdemokrater i Svenska kyrka, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna. Kristdemokrater i Svenska kyrkan är dock oense och en minoritet är för att välsigna samkönade relationer. En av dess ledamöter röstade också förra året ja till homovigslar inom samfundet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar