onsdag 20 oktober 2010

Jodå, kd har faktiskt problem med homofobi.

Igår publicerade Dagens Nyheter en debattartikel från folk i Kdu:s "kriskommission". Erik Slottner, öppet homosexuell och tidigare ordförande i Kdu, är en av skribenterna.

Från artikeln.
Partiet dras med en rad förutfattade meningar. De vanligaste är att man måste vara kristen för att rösta på partiet och att vi är homofober. Fördomarna skrämmer i väg potentiella väljare och hindrar tillväxten.En del framhäver att partinamnet i sig är ett hinder och flera partimedlemmar har talat om ett namnbyte.

Kriskommissionen menar att det inte är namnet i sig som är problemet utan politikens innehåll och sättet att kommunicera politiken. Vi föreslår i stället att en ”Fördomsgrupp” tillsätts som återkommer med förslag på hur vi ska förhindra att fördomar gror och får fotfäste. Gruppen ska analysera och återkomma med förslag – avseende både politikens innehåll och kommunikation – för att riva barriärer och fördomar om partiet.
Till viss del har de rätt i att det finns fördomar om Kristdemokraterna. Både bland HBT-personer och övriga befolkningen är det en del som fått för sig att i princip alla kd-politiker hatar homosexuella och är emot alla HBT-reformer. Så är det inte.

Men kd har problem med en homofientlig falang, som har fått större betydelse i partiet efter att flera av dem kryssat sig in i riksdagen. Bland de värsta homofoberna är Tuve Skånberg och Anneli Enochsson. Men givetvis också Lennart Sacredéus som dock försvann från riksdagen i år eftersom partiet förlorade sitt mandat i Dalarnas län. Kristdemokraterna accepterar homofientliga kommentarer från sina politiker som de aldrig skulle gjorts om någon av dem sagt motsvarande saker om invandrare.

Orsaken är nog att Kristdemokraterna som parti var tydligt homofientligt fram till ca 1998. Därefter har partiet ändrat sig något. Men ännu år 2010 är det enkelt att konstatera att kd ofta är ensamma tillsammans med sd om att inte vara för centrala och viktiga HBT-reformer.

Här är några exempel där kd ännu inte sagt ja till reformer.

Reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Könsneutral äktenskapslag.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Inseminationer av lesbiska kvinnor vid kliniker.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Nya HBT-reformer.

Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för gifta samkönade och gifta olikkönade par.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Avskaffa kraven att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Tillåt transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggsceller) för att efter "operationien" kunna bli biologiska föräldrar.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Sverige bör jobba för en HBT-konvention i FN.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

EU bör avgöra att alla homoäktenskap och partnerskap som ingåtts i ett av dess länder ska godkännas när paret flyttar till ett annat land i unionen.
Alla riksdagspartier är för förutom kd och sd.

Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
Alla riksdagspartier är för förutom m, kd och sd.

Förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen.
Alla riksdagspartier är för förutom s, m, kd och sd.

Det hade varit en sak om kd varit emot och tvekat om ett fåtal HBT-reformer men det är ju tydligt att Kristdemokraterna ideologiskt är närmare Sverigedemokraterna än övriga riksdagspartier inom HBT-politiken.

Även Dagen skriver om situationen för Kristdemokraterna.


Uppdatering 1.

Jag har nu kollat rapporten från Kdu.

Från sid 7.
Det finns fortfarande en bild av partiet som bakåtsträvande och som ett parti med omoderna idéer. Detta märks främst i olika frågor som exempelvis jämställdhet och sexuellt likaberättigande, vilket stöter bort framför allt yngre väljargrupper men också väljare i storstäder.
Från sid 18.
Uppfattningen om partiets kopplingar till kyrkan och negativa inställning till hbt-personer lägger en våt filt över hela partiet. Den skrämmer iväg massor av potentiella väljare – inte minst unga personer och storstadsbor. Attityden till hbt-personer har förändrats avsevärt mot en mer öppen och tolerant inställning bara de senaste tio åren. Antalet människor som känner eller på annat sätt kommer i kontakt med homosexuella blir allt större. Att i detta klimat fortsätta hitta infallsvinklar i alla hbtreformer som partiet inte gillar och istället lägga egna förslag är i längden inte hållbart. Företrädare som uttrycker sig negativt om homosexuella eller hbt-personers livsstil måste bli tillsagda. Klarar kristdemokraterna inte av att ändra bilden av partiet så förhindras också partiets tillväxt.

Kristdemokraterna behöver därför en genomgripande strategi för hur partiet ska sluta förknippas med kyrkan och med homofobi. Därför föreslår kriskommissionen att en ”Fördomsgrupp” tillsätts vars uppgift blir att återkomma med förslag avseende både politikens innehåll och partiets kommunikation för att undvika att dessa fördomar vinner mark och får fotfäste. Uppdraget är att minska trösklarna för människor att rösta på kristdemokraterna, och minska den nedåtgående trenden bland potentiella väljare. 47% av väljarna var positivt inställda till KD 1998, medan bara 18% 2009.
Det är positivt att det är självkritik när det gäller HBT-delen. Dock avslöjas möjligen att vissa i gruppen själva har vissa problem att formulera sig vetttigt eftersom man snackar om "HBT-personers livsstil". Det är högerkristen retorik att snacka om HBT som en livsstil. Ungefär som att det är någon hobby, att man väljer att vara homo och-eller transperson. Om formuleringen sedan är orsakad av okunskap eller bara slarv när man ska skriva ihop något är en annan sak.

Från sid 27.
Andelen förstagångsväljare som röstar på KD är mycket låg (2 %)
Det trots att ett av målen i partiets eftervalsanalys 2006 var.

Från sid 29.
Nå unga väljare


Uppdatering 2.

Göran Hägglund, ordförande i Kristdemokraterna, har idag en debattartikel i Dagens Nyheter om partiets kris. Från artikeln.
Ändå är det uppenbart att väljarna har valt att löna allianspartierna i olika grad. Och för oss kristdemokrater måste en grundlig eftervalsrannsakan ta vid.

Man ska aldrig vara rädd för att vara självkritisk och speciellt inte i en verksamhet som vår, som bygger på förtroende.

Utan att föregripa partiets valanalys vill jag ändå säga att en sak är säker: den kristdemokratiska förnyelsen måste fortsätta....
Ja, det är väl positivt att kd-politiker nu ska vara självkritiska och självrannsakande. Förhoppningsvis gäller det även för politiken för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Jag är principiellt försiktig med att använda "guilt by association" som argument. Ofta slängs den typen av argument runt slentrianmässigt i debatter. Att Moderaterna och Socialdemokraterna tvekar precis som Sverigedemokraterna om att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen säger nog inte något om hur mycket de tre partierna har gemensamt. Men som jag redovisat i den här bloggposten hamnar kd systematiskt på samma åsikter som sd inom nästan alla reformer inom HBT-politiken. Det borde stämma till eftertanke hos kd-politiker som kallar sig humanister.
Jag är övertygad om att vi måste fördjupa vårt arbete med politikens gränser. Vi måste konkretisera vad det i praktiken innebär att företräda verklighetens folk....

Det första är familjepolitiken. Det är en kristdemokratisk hjärtefråga. Men just därför måste vi vara vaksamma så att vi inte förväxlar mål och medel. Vårt mål är alltid en trygg och frihetlig familjepolitik.....

Vi har inte lyckats förklara och konkretisera vår familjepolitik på ett sådant sätt att den blir ett skäl för människor att ge vår politik sitt stöd....
En orsak till att kd får svårt få stöd för sin familjepolitik är nog att folk konstaterar hur fixerat partiet är vid kärnfamiljer. Givetvis ska de uppmärksammas men det ska också andra typer av familjer. Och folk noterar att kd ofta motarbetar reformer som syftar till att förbättra för samkönade familjer bl.a. en könsneutral äktenskapslag som är symboliskt viktig för många homosexuella och bisexuella.

Och folk konstaterar att partiet nu börjat tala om en "frihetlig politik" men samtidigt är det bara kd, tillsammans med sd, som bland riksdagspartierna ännu inte sagt ja till att avskaffa tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt ska byta kön. Hur frihetligt är det ?

Jag tycker själv att kd:s tal om "verklighetens folk" är lätt fånigt och även populistiskt. Men partiet har ju i somras förtydligat att även HBT-personer tillhör "verklighetens folk". Då är det dags att partiet också anpassar sin politik efter det när det gäller bl.a. en könsneutral äktenskapslag och att avskaffa tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar av transsexuella.

Även SvD och Dagen har artiklar om Göran Hägglund om situationen för kd.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om kd.

Dagen2 Dagen3


Uppdatering 4.

Fler artiklar om kd.

DN2 SvD2 AB

23 kommentarer:

 1. Utmärkt sammanfattat som vanligt Bengt.
  Keep Up the good work :)

  Sen så kan ju konstateras att KD är ett parti med kluven tunga. Partiledningen försöker modernisera sig. Samtidigt som dom accepterar att de mest rabiata frikyrkohomofoberna sitter ute i landet på kommun och landstingsstolar (stollar?) och gör bizarra politiska utspel mot homosexuella människor - i skydd av "min frikyrkliga tro/tolkning". Vad hjälper det att Hägglund bedyrar att KD inte är sådana - när verkligheten visar på precis raka motsatsen - varje dag? Att KD har ett uppenbart identitetsproblem här är bara förnamnet.
  Att KDU bara har 500 medlemmar kan ju ställas mot piratpartiets 67000.. 500 unga frikyrkokristna tycker... Vilken kommande kraftfull väljarbas ... Vilket skämt.

  SvaraRadera
 2. Tre saker, KDU har 3500 medlemmar, Ung pirats statestik kan inte litas på då de inte äns kollar personnummer

  2. "
  Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
  Alla riksdagspartier är för förutom m, kd och sd.", när dock KD är för att ändra detta och var bland de tidigare partierna att tycka det

  3. Vissa reformer har inte KD sagt ja eller nej till så man är inte emot. Och sen när det gäller äktenskapsbalken är ju man för en civilrättslig äktenskapsbalk

  Icke-öppen Homosexuell Kristdemokrat

  SvaraRadera
 3. Icke-öppen homosexuell kristdemokrat.

  "Tre saker, KDU har 3500 medlemmar, Ung pirats statestik kan inte litas på då de inte äns kollar personnummer"

  Nog är det besynnerligt att kdu, ett ungdomsförbund till ett parti som de senaste valen fått 2-3 % av ungdomsrösterna, har fler medlemmar än alla andra ungdomsförbund förutom ung pirat och muf. Kdu har i statistiken fler medlemmar än både ssu, grön ungdom, luf och cuf etc. Om det är fusk eller inte vet jag inte men inget tyder på att kdu skulle vara mer hederligare än andra ungdomförbund. Kdu-folk snackar oftare om etik men det är väl få ungdomsförbund som har sådana oförsonliga konflikter där folk blir kränkta och sårade av folk "från andra falangen" inom föreningen.

  "Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
  Alla riksdagspartier är för förutom m, kd och sd.",

  när dock KD är för att ändra detta och var bland de tidigare partierna att tycka det"

  Du är dåligt påläst. Men visst kan du försöka hitta någon länk som bevisar det du säger. Jag har haft när kontakt med Ingvar Svensson som fram till årets val var partiets ledamot i konstitutionsutskottet som är det utskott som främst har ansvar för hetslagen.

  Givetvis har jag kollat sånt här. Jag har gjort partirapporter sedan 1998.

  "Vissa reformer har inte KD sagt ja eller nej till så man är inte emot."

  Nej det är sant. Men varför tvekar just kd och sd om så många reformer när s, m, mp, fp, c och v kan säga ja till dem? Det är väl tecken på något som kanske hör ihop med att man ideologiskt är emot likställda lagar inom familjeområdet.

  "Och sen när det gäller äktenskapsbalken är ju man för en civilrättslig äktenskapsbalk."

  Återigen har du fel. Kd vill absurt nog avskaffa ordet äktenskap från äktenskapslagen eftersom de inte tycker att homopar är värda att ingå borgerliga äktenskap. Istället vill man införa en civilrättslig "giftermålslag".

  Det vore mer konstruktivt, även om du itne är öppen homo, att fokusera på att förbättra ditt partis HBT-politik istället för att sprida myter om partiets politik.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Ska också skriva en kommentar om förslaget från kdu:s krisgrupp när det gäller familjepolitiken.

  Iofs är förslaget något otydligt. Men det verkar som att de menar att utgifterna för förskolor och föräldraförsäkring ska läggas samman och sedan delas ut som ett skatteavdrag till alla föräldrar. Det kan tyckas ge total valfrihet men får en del absurda konsekvenser.

  För det första ger skatteavdraget mer pengar till höginkomsttagare om de menar att det även ska dras av på statsskatten (det är bara höginkomssttagare som betalar statsskatt med några betydande summer).

  Men främst skulle det bli, inte en kris för, utan en massaker på både arbetslinjen och jämställdheten.

  Låt oss säga att en man tjänar 250 000 och hans fru 200 000 om året om de vill jobba heltid när barnen är 1-6 år.

  Kdu-gruppen vill att varje familj ska få 150 000 :- per barn och år. Sedan ska de som använder barnomsorg betala hela kostnaden för den idag ca 110 000 :-.

  Det betyder att om kvinnan stannar hemma får hon 150 000 :-. Om hon vill jobba heltid och tjäna 200 000 :- måste hon dels betala kommunalskatt ca 30 % alltså 60 000 :- dels förskolekostnaden 110 000 :-. Hon skulle alltså få behålla 30 000 :- efter skatt och utgifter för förskola. Det betyder att 85 % försvinner i skatt.

  Inte ens när Sverige hade världens högsta marginalskatter, 85 % för höginkomsttagare och ca 60-70 % för många medelinkomsttagare, på 1970-talet var det sådana marginaleffekter för vanliga familjer.

  Teoretiskt kan även mannen i familjen använda bidraget för att bli hemmaman men både traditioner och inkomstfördelning (det lönar sig bäst för den i familjen som har högst inkomst att jobba medan partnern stannar hemma) skulle betyda att för de flesta kvinnor i heterorelationer och som har barn skulle det inte nästan inte ge någon extra inkomst att jobba jämfört med att stanna hemma. (Arbetsresor kostar också etc.)

  Snacka om massaker på arbetslinjen och jämställdheten.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jag ska förtydliga också att kdu-gruppsförslaget i praktiken skulle bli en extremt dyr reform eftersom den skulle få massor av småbarnsföräldrar (mammor) att stanna hemma på heltid till barnet var 6 år. Helt enkelt för att de nästan inte skulle vinna något på att börja jobba, med flera barn förlora pengar.

  Problemet för kdu-gruppen är att de låtsas som att förskolor inte är en ekonomisk vinst för samhället. Trots att förskolor är dyra har de lönat sig efter de fått förvärsfrekvensen i Sverige att öka ordentligt vilket lett till mycket nya skatteinkomster och även ökat tillväxten. Skulle massor av småbarnsföräldrar sluta jobba skulle Sveriges ekonomi drastiskt försämras och då skulle inte de där pengarna som kdu beräknat att de kan betala ut till varje förälder gå ihop ekonomiskt. Det skulle kosta massor av pengar.

  Sedan kan man givetvis tycka att det är så viktigt att småbarnsföräldrar stannar hemma (men hur valfritt är det i praktiken om det inte lönar sig att jobba?) men samhällsekonomiskt vore det en katastrof om man inte hämtade massor av pengar från andra sektorer som skola, äldreomsorg och annat.

  Det här skriver jag trots att jag är försiktigt positiv till nuvarande vårdnadsbidrag (även om det är problematiskt för jämställdheten).

  Men kdu:s förslag är typ vårdnadsbidrag x 100.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Hej Bengt,
  låt det som är bra vara det och misstro inte när kritik för att få förändring framförs.

  Jag kan inte lägga motion i eget utskott vilket är JuU men har skrivit motion om att att hatbrottslagstiftningen ska gälla även transpersoner. De sade den kommer läggas i JuU så motion kommer läggas av Otto von Arnold och så får jag driva på den JuU.

  vänligen
  Caroline Szyber

  SvaraRadera
 7. Hej Caroline!

  "låt det som är bra vara det och misstro inte när kritik för att få förändring framförs."

  Jag har inte misstrott något när det gäller HBT-delen av rapporten utan tvärtom berömt det. Den enda kritik jag framförde var om ordet livsstil och jag vidhåller att det är ett fel problematiskt ord att använda om HBT-personer.

  Just hatbrottslagen för transpersoner är en av få nya reformer som kd är för. Däremot har ni ännu inte sagt ja till att hetslagen ska skydda transpersoner. Men du kanske kan påverka övriga i riksdagsgruppen till att säga ja till det, jag tror det nog är flera där som egentligen tycker det är vettigt.

  Otto von Arnold är för övrigt en HBT-vänliga kd-ledamot. Ingen kritik emot honom.

  Bengt

  SvaraRadera
 8. Jag tror faktiskt inte att KDU-gruppen är oense med dig om det där med "livsstil".

  Citatet igen:
  "Företrädare som uttrycker sig negativt om homosexuella eller hbt-personers livsstil måste bli tillsagda."

  Jag tolkar det som att KDU vill att partiet reagerar mot medlemmar som anmärker på hbt-personers livsstil. Även om man politiskt är emot samkönade äktenskap eller fria könsbyten så har man inget att göra med folks livsstil. (Man kan ju tänka sig att KDU ser framför sig nån mossig KD-politiker som tycker att bögar är tramsiga som deltar i pridefestivalen, eller att homosex är äckligt - sånt som jag kallar äkta homofobi, och som måste utrotas.)

  Som jag läser citatet tycker KDU alltså precis som du - andras livsstil är inget man som politiker får anmärka på, och därför ett ord som i politiken varken bör användas om hbt-personer eller andra.

  Vad tror du?

  Vänligen,
  David

  SvaraRadera
 9. KD-s krav på höjda hemmafrubidrag - i sann klassisk frikyrkoanda är förståss ochså en sann KD-politisk gåva till mänskligheten - eller? De kristna heterosexkarlar som håller sig/vill ha "bibelrut" som spisrosig, bullbakande, barnalstrande "fru/piga" vid spisen kan gott betala det själva - utan att belasta andras plånböcker. Eller be om försörjningsbidrag från den egna församlingen. 50-tal är trevligt när det gäller musik/möbler och boendemiljö och frivilligt. KD-s politiska "bibelrut" luktar bara unket..

  SvaraRadera
 10. "Som jag läser citatet tycker KDU alltså precis som du - andras livsstil är inget man som politiker får anmärka på, och därför ett ord som i politiken varken bör användas om hbt-personer eller andra."

  Ja, det är en möjligt tolkning. Och det är därför jag skrev att meningen kanske inte berodde på okunskap utan på slarv när man skrev ihop rapporten. För ordet livsstil är problematisk.

  Vad exakt är "HBT-personers livsstil". Kan någon definiera det i relation till "icke-HBT-personers livstil". Samtidigt kan ni väl vara vänliga nog att definiera "invandrares livsstil" och "etniska svenskars livsstil" så blir vi andra ännu klokare kanske. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 11. På tal om retorik David.

  "eller fria könsbyten"

  Vad är fria könsbyten? Tycker du det är legitimt att vara "emot fria könsbyten"?

  "som tycker att bögar är tramsiga som deltar i pridefestivalen"

  Vissa bögar avskyr pridefestivaler, det är en minoritet av Sveriges bögar som är med där. Och det är även del heterosexuella.

  Återigen, var vänlig att inte generalisera. Jag vet inte om du David också är kristdemokrat men tyvärr är det folk även utanför partiet som tycks ha svårt att formulera sig vettigt.

  Hade du även skrivit

  "som tycker att invandrare är tramsiga som deltar i antirasismfestivalen".

  För övrigt är det ett problem om något att det är en sådan fokusering på bögar i relation till lesbiska. Det är inte bara en del bögar på Pridefestivaler utan även en del lesbiska. Men de glöms ofta bort eftersom de flesta homofober tycks bli mest upphetsade av bögar.

  Du snackar om "verklig homofobi" som om folk som vill att homosexuella ska ha sämre rättigheter inte kan vara homofober om de accepterar homosexuella i sin närhet.

  Resonerar du likadant när det gäller invandrare David. De i Sverige som vill att invandrare ska ha sämre rättigheter än andra (t.ex. att invandrare inte ska ha rätt att gifta sig och adoptera) bara kan vara xenofober om de också tycker att invandrare är äckliga.

  Bengt

  SvaraRadera
 12. "För övrigt är det ett problem om något att det är en sådan fokusering på bögar i relation till lesbiska. Det är inte bara en del bögar på Pridefestivaler utan även en del lesbiska. Men de glöms ofta bort eftersom de flesta homofober tycks bli mest upphetsade av bögar."

  Väl talat!

  SvaraRadera
 13. Äktenskapslagen: KD:s förslag om civiläktenskap innebar likställighet inför lagen för heteropar och homopar. (Förslaget gillades av många olika grupper i samhället.) Problemet var att syftet med ny lag inte var likställighet utan att med hjälp av lagstiftning stödja RFSL:s projekt att avskaffa heteronormen. Med KD:s förslag kunde de religiösa i lugn och ro välsigna par i enlighet med deras respektive religion utan att RFSL kunde sätta dit dem för diskriminering.

  Adoption och insemination: KD tycker att alla barn ska ha rätt till en mamma och en pappa. Socialisterna tycker dock också det är viktigt - men bara i heteropar för där ska mamma och pappa tvingas dela lika.

  Könsbyte: En man kan inte bli mamma. En kvinna kan inte bli pappa. Den som vill byta kön ska göra det fullt ut eller avstå.

  Alliansväljare

  SvaraRadera
 14. Alliansväljare

  Du gör verkligen ingen bra reklam för Alliansen när du sprider sådana myter som i din kommentar. Ljuger du eller är du okunnig? Tack och lov är de flesta sympatisörer till Alliansen HBT-vänliga och för en könsneutral äktenskapslag enligt diverse opinionsmätningar.

  "KD:s förslag om civiläktenskap"

  Återigen. Kd föreslog INTE civiläktenskap. Var har du fått det ifrån? Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en civilrättslig könsneutral äktenskapslag även om de accepterade nuvarande lag som en kompromiss för att få den könsneutral.

  Kd föreslog istället att man skulle ta bort ordet äktenskap eftersom man inte tyckte samkönade par var värda att ingå borgerliga äktenskap. Därför föreslog kd en civilrättslig GIFTERMÅLSlag.

  Och förslaget gillades inte alls av många grupper i samhället. Det var ingen HBT-förening som sa ja till det, alltså föreningar för de som främst berördes av att lagen skulle bli könsneutral. Inte heller något parti förutom kd. En del tidningars ledarsidor var för en civilrättslig lag men de flesta tidningarna utgick från att det skulle heta äktenskap och betraktade kd:s semantikfixering som kuriosa.

  Det var bara två tidningar som på ledarsidorna tydligt argumenterade för kd:s förslag att det skulle heta giftermålslag, Expressen och Kvällsposten. Jag gick igenom i princip alla Sveriges morgontidningar då så jag har viss koll.

  Sedan var det också en del frikyrkosamfund som stödde kd-förslaget.

  Många grupper som gillade det? Hallå? Det var kd och dess sympatisörer inom en del homofoba frikyrkosamfund + två tidningars ledarsidor.

  En opinionsmätning som Äktenskapsutredningen gjorde 2007 visade att bara 14 % av svenska folket var för en civilrättslig lag.

  Många gillade kd-förslaget. Yeah, right.

  "Med KD:s förslag kunde de religiösa i lugn och ro välsigna par i enlighet med deras respektive religion utan att RFSL kunde sätta dit dem för diskriminering."

  Återigen sprider du myter. Samfunden har även sedan tidigare kunna vägra viga par av vilken orsak som helst. En del har vägrat viga skilda personer. De hade också kunnat vägra viga svarta även om det nog inte är något samfund som gjort det i Sverige de senaste decennierna.

  Och varför har inte RFSL anmält något samfund om du menar att kd var rädd för det? Orsaken är ganska enkel, det är inte möjligt att få sådan vigselvägran accepterad som diskriminering eftersom det anges i lag att samfunden viger vilka par de vill. Så var det med ditt spridande av myter och skrämselpropaganda.

  "En man kan inte bli mamma. En kvinna kan inte bli pappa. Den som vill byta kön ska göra det fullt ut eller avstå."

  Men om en man inte kan mamma eller en kvinna en pappa vad är du orolig för? Det kan ju inte bli så vilket betyder det inte borde vara problem för dig att låta människor juridiskt byta kön utan att operera sig.

  "KD tycker att alla barn ska ha rätt till en mamma och en pappa."

  Ja, när det gäller homosexuella. Däremot har kd utan problem accepterat att ensamstående får adoptera sedan decennier. Sedan kd blev ett riksdagsparti har man ALDRIG lämnat något förslag om att avskaffa möjligheten för ensamstående (heterosexuella) att adoptera. Då är det tydligen inte viktigt att barn har rätt till "en pappa och en mamma".

  Sådär, det var enkelt bemöta dina försök till vilseledande myter.

  Bengt

  SvaraRadera
 15. "Civiläktenskap är det bästa sättet att värna principen att alla behandlas lika inför staten och principen att staten inte ska kunna tvinga religiösa samfund att välsigna ett par de inte vill välsigna." Fredrik Malm (FP), 25 sep 2007

  Oavsett om man kallar det civiläktenskap eller civilgiftermål så blir det en civilrättslig lösning där staten sköter juridiken och samfund med flera sköter det rent ceremoniella. 

  Bland annat Humanisterna, RFSU och flera samfund var positiva till civilregistrering. RFSL sade nej eftersom samfunden då kunnat "diskriminera" homosexuella genom att enbart viga i enlighet med samfundets tro, oberoende av lagstiftningen. Det hade inte gått att göra om den kyrkliga vigselrätten till en vigselplikt (något RFSL argumenterat för!). Lika rättighet åt alla att utöva sin tro? Nej, bara åt dem som delar RFSL:s uppfattning. 

  Erkänner RFSL alla barns lika rätt att växa upp med en mamma och en pappa, företrädesvis de biologiska? Nej, att homosexuella ska kunna skaffa barn är viktigare. Detta visar sig i kraven på rätt till adoption och insemination. 

  RFSL och SD har en sak gemensamt: båda vill ha ett homogent samhälle där "de andra" ska bli som "oss" - men "vi" ska inte behöva anpassa oss till "dem".

  Alliansväljare

  SvaraRadera
 16. Alliansväljare

  Det är förvånande att du sprider myter och halvsanningar igen. Men det är ofta så kd-sympatisörer argumenterar tydligen trots det något hycklande talet om etik.

  "Oavsett om man kallar det civiläktenskap eller civilgiftermål så blir det en civilrättslig lösning där staten sköter juridiken och samfund med flera sköter det rent ceremoniella."

  För det första. Om civilrättsligt alternativ är så bra, varför var då kd helt emot det fram till oktober 2008 då partiet gjorde en helomvändning?

  För det andra är ju debatten om ordet äktenskap helt avgörande. Försök nu inte låtsas att kd inte brydde sig vilket ord man ska använda. Det var ju just den semantiska debatten som var avgörande för kd, att man inte vill kalla samkönade relationer för äktenskap och inte tycker homopar är värda att ingå borgerliga äktenskap. Hade kd varit för det hade man ju sagt det vilket man aldrig gjort.

  "Bland annat Humanisterna, RFSU och flera samfund var positiva till civilregistrering. RFSL sade nej eftersom samfunden då kunnat "diskriminera" homosexuella genom att enbart viga i enlighet med samfundets tro, oberoende av lagstiftningen."

  Men har du svårt att läsa innantill? Jag har redan förklarat för dig att samfunden både tidigare och med förslagen från m, fp, c, s, v och mp som de gemensamt var för tillät samfund att viga vilka par de vill. Sprid inte lögner om nuvarande äktenskapslag.

  RFSL ville visserligen tvinga samfund att viga alla par precis som Vänsterpartiet också egentligen ville om samfunden skulle ha kvar vigselrätten. Jag är kritisk emot det. Men det var aldrig någon som helst diskussion i riksdagen om ett sådant förslag hösten 2008 och det visste kd också. Trots det hade man svårt att acceptera det.

  Jag kritiserar RFSL här ibland men är det några som har likheter med sd är det kd. Båda partierna har nästan identisk HBT-politik och övrig familjepolitik vilket jag skrivit om här på bloggen flera gånger.

  "Erkänner RFSL alla barns lika rätt att växa upp med en mamma och en pappa, företrädesvis de biologiska?"

  Erkänner kd det när man utan problem accepterar att ensamstående adopterar barn och aldrig i riksdagen föreslagit ett avskaffande av det. Har du svårt bemöta det som jag skrev i förra kommentaren?

  Och enligt all forskning mår barn lika bra i homofamiljer som i andra familjer. Men en del av er kd-sympatisörer är kanske inte kända för att följa forskning utan bara gissar.

  Och om nu RFSL.s åsikt är så extrem, hur kan det komma sig att sex riksdagspartier, varav tre borgerliga, är helt för det? Det är ju kd och sd som är avvikande i riksdagen när det gäller adoptioner och inseminationer för samkönade par. Borde inte sällskapet med sd stämma till viss eftertanke? Tydligen inte för din del.

  Norge, Danmark, Island har samma lagar som Sverige när det gäller samkönade pars möjlighet till adoptioner och inseminationer. Finlands regering planerar ett liknande förslag. Men kd och sd tycker alltså annat.

  I nästa kommentar ska jag citera Humanisterna och RFSU som du felaktigt låtsas höll med kd.

  Bengt

  SvaraRadera
 17. RFSU, Humanisterna likväl som många tidningars ledarsidor var tydliga med att de ville ha en civilrättslig äktenskapslag. De kritiserade att det för Kristdemokraterna var viktigast att försöka hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap.

  På debattsiten Newsmill skrev Humanisternas ordförande Christer Sturmark bl.a. följande 16 november 2008.

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/16/mats-odell-vill-skicka-ateister-till-kyrkan

  "Mats Odell bjöd på förstklassig underhållning i Ekots lördagsintervju den 15 november. Hans resonemang om civiläktenskapet var så förvirrat och inkonsekvent att han knappast själv kan ha förstått vad han menat.

  I ena stunden talar han om ”civiläktenskap”, i nästa stund säger han att ateister minsann får bege sig till kyrkan om de ska ingå äktenskap, annars ingår de bara registrerat partnerskap. Mats Odell har nog inte riktigt insett att religionsfriheten också innebär frihet från religion.

  Rent osant och vilseledande blir det när Odell hävdar att Humanisterna anslutit sig till kristdemokraternas förslag. Samma sak har också hävdats av andra ledande kristdemokrater, men det blir inte mer sant hur många gånger det än upprepas.

  Förbundet Humanisterna föreslog redan i januari i sitt remissvar på äktenskapsutredningen, att civila äktenskap ska vara den enda giltiga juridiska formen i Sverige (se http://www.humanisterna.se/images/PDF/remiss.pdf). Sådan är ordningen i en lång rad andra europeiska länder. Vårt system med kyrkor som juridiska vigselförrättare är en kvarleva från statskyrkotiden. Allt fler organisationer och samfund har hakat på vårt förslag, men somliga har försökt passa på att kidnappa begreppet ”äktenskap” i den processen.

  Beklagar, det gick vi inte på. Något monopol på äktenskapsbegreppet blir det inte tal om för kyrkorna."

  Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU, skrev följande i en artikel på föreningens hemsida 1 april 2009.

  http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Asa-har-ordet/Asas-ord/Rosta-ja-till-motionen-om-samkonade-aktenskap-/

  "Rösta ja till motionen om samkönade äktenskap

  Just nu, onsdag 1 april, pågår det en debatt i riksdagen inför omröstningen som innebär att även samkönade par ska få rätt att ingå äktenskap. Det är ett stort och viktigt steg på väg mot ett jämlikare och bättre samhälle.

  I riksdagen är det bara Kristdemokraterna som är emot samkönade äktenskap. Som stöd för sin hållning hänvisar de ofta till RFSU:s förslag om civilrättslig registrering.

  RFSU stödjer dock inte Kristdemokraternas försök att stryka ordet äktenskap ur lagparagraferna. Det skulle befästa fortsatt diskriminering genom att beröva ordet all juridisk betydelse och bara lämna en religiös innebörd. På så sätt vill KD låta de religiösa grupperna kidnappa ordet äktenskap och låta det vara förbehållet heterosexuella par.

  Men äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund. RFSU vill inte ha två olika begrepp för homosexuella och heterosexuella som vigts.

  Så här vill vi ha det: gifter sig gör man genom att civilrättsligt registrera ingåendet av ett äktenskap. Den här gången blir det inte så, men vi fortsätter att kämpa för ett samhälle befriat från diskriminering.

  Till dess uppmanar vi riksdagens ledamöter att rösta ja till motionen om samkönade äktenskap."

  Bengt

  SvaraRadera
 18. Hej igen.
  Jag ska nog inte ge mig in i såna här diskussioner när jag inte har tid att svara... =) Här kommer iaf en sen kort respons.

  Jag håller med dig om det du skriver i ditt svar 21/10 kl 9:01, så där finns det inget mer att diskutera i sak. HBT-"livsstil" är lika irrelevant och fel att tala om som invandrarlivsstil.

  Det är bara du som går igång så på vissa ord att du inte märker att jag inte presenterar dem som _mina_ åsikter. Det jag skrev var att KDU nog, med all rätt, vill bekämpa KD-politiker som uttrycker just dessa åsikter. Inte att jag håller med dem.

  Förtydligande om det jag skrev om homofobin, vilket du kanske inte vill hålla med om:
  Jag anser inte att det är homofobi att förespråka politik som hbt-personer ogillar. Men de som gör detta kan också göra rent homofobiska uttalanden, och därför är det viktigt att reagera mot och utplåna homofobin för att man ska ha något uns av trovärdighet i de politiska sakfrågorna.

  Godnatt!

  SvaraRadera
 19. David

  Jag vet inte om du följt min blogg men jag är mycket tydligt med att inte kalla alla som inte tycker som "HBT-rörelsen" (som iofs har olika åsikter) är homofober. Det är därför jag reagerat när folk kallat kd:s ordförande Göran Hägglund för homofob. Jag har talat med folk i hans närhet och jag gissar att han inte skulle ha några problem att umgås med ett bögpar som flyttade in som grannar till honom.

  Det är därför jag menar att du går igång på vissa ord jag skriver utan att veta vad som menas med det.

  Vi är nog ganska ense.

  Och jag berömde kdu-rapporten för deras kritik mot kd. Men jag vidhåller att det också är rätt att kritisera ord som "livsstil" i en politisk rapport.

  Bengt

  SvaraRadera
 20. Gött att vi kan avsluta i hyfsat samförstånd.

  (Jag började misstänka att om jag så skulle skriva ett kort inlägg om att jag gillar ditt engagemang för hbt-personers rättigheter, så skulle vi ändå hamna i polemik... =)

  SvaraRadera
 21. David

  Du får tycka vad du vill. Men jag tycker du själv ska känna ansvar för hur du formulerar dig. Klarar du inte det får du hantera kritik som allt annat.

  Till sist har jag en känsla av att jag påverkar HBT-politiken i Sverige mer än kanske du gör. Men du får bevisa annat. Kanske du ska granska hur du själv skriver.

  Bengt

  SvaraRadera
 22. Du påverkar alldeles bestämt hbt-politiken mer än jag, för jag är inte alls särskilt engagerad.

  Var påstår jag något annat? Än en gång verkar du hitta motsättningar där det inte finns några. Ibland kan man ju faktiskt nöja sig med att vara överens.

  Och jag tar gärna kritik för hur jag formulerar mig - det är ju av yttersta vikt för mig att folk förstår det jag skriver. Men då måste du kunna ge exempel på mina dåliga formuleringar så att jag får en chans att bättra mig - men det har du hittills inte gjort. Iaf inte så tydligt att jag lyckats förstå det.

  SvaraRadera
 23. David

  Nästan hela min första kommentar till dig var ett ifrågasättande av dina många tveksamma formuleringar i en tidigare kommentar. Jag tycker det är otydligt vad du menar.

  Jag konstaterar ofta jag är överens med folk som kommenterar. Jag tolkade inte din kommentar som att jag var överens och då ska jag givetvis inte heller skriva det.

  Men jag vill också förtydliga att jag inte har något intresse att ha en lång debatt om debatten.

  Vi har båda sagt vad vi tycker både i sak om debatten.

  Bengt

  SvaraRadera