onsdag 27 oktober 2010

195-19 blev röstsiffrorna på kyrkomötet om homovigslar.

Nyss har kyrkomötet röstat om man ska behålla policyn att även viga samkönade par. Jag skrev i förra bloggposten att det var debatt om det igår men först idag har man avgjort ärendet.

Av kyrkomötets 251 ledamöter deltog 244 i omröstningen där det blev 195 ja, 19 nej och 30 som avstod. Ännu är det inte publicerat på Svenska kyrkans hemsida hur folk röstat men konservativa Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna har tillsammans 20 mandat och det är nog folk från de två grupperna som röstat för att samfundet återigen bara ska viga olikkönade par. Inte heller vet vi vilka som avstod men gissningsvis är det en del som i sak ännu är emot samkönade vigslar men som delar majoritetens attityd att det vore fel att ändra policyn igen.

Till något annat. För några dagar sedan avgjorde EU att man ska börja förhandlingar med Serbien om medlemskap i unionen. Från DN.
EU:s utrikesministrar har enats om att ge Serbien ett viktigt klartecken för förhandlingar om medlemskap i unionen, uppger diplomater i Luxemburg.

Uppgörelsen innebär att EU-kommissionen ska yttra sig om Serbiens beredskap för medlemskap, ett viktigt första steg mot formell status som ansökarland.
De flesta av er känner kanske till att jag är positiv till EU och att fler länder i Europa ska få bli medlemmar i unionen. Men ett krav måste givetvis vara att landet respekterar centrala mänskliga rättigheter bl.a. HBT-rättigheter. Serbien visade för någon vecka sedan att man äntligen på allvar börjat värna demonstrationsfriheten för HBT-personer. Poliser som skyddade en gayparad blev då attackerade med våld av homohatande nationalistiska grupper.

Serbien har annars precis som USA en typ av "don´t ask, don´t tell"-policy när det gäller homosexuella och bisexuella i försvaret. D.v.s. att försvaret inte ska fråga efter anställdas och värnpliktigas sexuella läggning men om någon avslöjar att vederbörande är homo eller bi blir personen avskedad. Det är givetvis helt oacceptabelt och oförenligt med EU:s policy mot diskriminering.

När jag sommaren 2008 gjorde en rapport om HBT-rättigheter i Europa var det fyra länder som hade någon typ av förbud för öppet homo- och bisexuella att jobba i försvaret, Vitryssland, Serbien, Bosnien och Turkiet. Men för några dagar sedan granskade jag den engelskspråkiga hemsidan för den främsta HBT-föreningen i Bosnien, Q. De skriver där om en lag mot diskriminering från 2009. Jag kan inte tolka den nya lagen annat än att den explicit förbjuder diskriminering av homosexuella och bisexuella inom försvaret i Bosnien.

Det betyder att det är tre länder kvar i Europa som ännu inte tillåter öppet homosexuella och bisexuella som anställda och värnpliktiga inom försvaret, Vitryssland, Serbien och Turkiet.

Till Storbritannien där det gjorts en enkät till bisexuella som jobbar, Workplace Survey. Tyvärr avslöjas återigen att många bisexuella inte bara möter fördomar från en del heterosexuella utan även från vissa homosexuella. Det är som jag brukar säga, att man själv tillhör en minoritet är verkligen inte någon garant för att man är tolerant emot andra minoriteter. Men alla har ett ansvar att respektera andra givetvis.

En sak som däremot är något förvånande är att bisexuella som besvarat enkäten inte är öppna på sin arbetsplats oftare där man har en policy emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Däremot om arbetsplatsen har en policy emot diskriminering både p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Engagemang för transpersoners rättigheter kan ibland även gynna bisexuella. Och homosexuella för den delen. Och vice versa givetvis, att homorättigheter kan gynna transpersoner.
Individuals were more likely to be out as bisexual where a company’s non-discrimination policy included both sexual orientation and gender identity and expression: in companies where there the non-discrimination policy covered just sexual orientation, respondents were no more likely to be out than if it was not in the policy.

There are clear, specific, unique workplace concerns for bisexuals that are distinct from those for lesbian or gay employees

Half of respondents felt that their co-workers had misperceptions about bisexuality. In general, respondents reported a number of similar issues to those reported by lesbian and gays. However, they suffered an additional disadvantage of being seen as not belonging to either ‘side’ (gay or straight) – and therefore reported a degree of distrust from both those groups.

Respondents reported that bisexuals who leave a partner of one sex and then become involved with someone of another sex are gossiped about much more than someone who is straight or gay. This effect then filters through into other aspects of work life, including the perception that bisexuals are often seen as unstable, unreliable, and therefore un-promotable .Uppdatering 1.

På tal om Serbien och dess EU-ansökan.

Flera tidningar skriver idag om ett bråk inom EU hur man ska hantera de länder som inte följer ekonomiska regler inom unionen.
Toppmötet som inleds på torsdag handlar om att införa bättre övervakning, hårdare krav och snabbare sanktioner för euroländer som inte lever upp till EU:s krav på budgetdisciplin. Tyskland vill att de som missköter sig ska kunna få sin rösträtt i EU indragen, vilket kräver fördragsändringar.
Ingen vettig människa kan väl få för sig att förslag om indragen rösträtt ska kunna fixa akuta problem. Som flera kommenterar krävs det fördragsförändringar och det lär ta flera år att genomföra, om det nu skulle bli godkänt av alla länder vilket hade varit tveksamt. Men problem med länder som inte följer den policy unionen gemensamt sagt ja till är det inte bara inom det ekonomiska området (där Tyskland och Frankrike själva verkligen inte betett sig klanderfritt för övrigt) utan också inom området mänskliga rättigheter.

Fyra länder i EU har så allvarligt diskriminerande regler inom HBT-området att de borde blivit nekade medlemskap om de varit ansökarländer eftersom de inte följer unionens policy emot diskriminering. Det är Irland och Litauen som förbjuder transsexuella att juridiskt byta kön. (Irland planerar att tillåta det).

Även Grekland och Bulgarien som till viss del har olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade par. Åldersgränsen för manliga samkönade relationer är 17 år i Grekland medan motsvarande åldersgräns för olikkönade och kvinnliga samkönade relationer är 15 år. Fascinerande att samma konservativa politiker i Grekland som värnar traditionella könsroller där män ska vara starka och kvinnor svaga menar att en 16-årig kille behöver mer lagskydd än en 16-åring tjej när det gäller frivilliga sexuella relationer.

EU bör reagera tydligare än hittills mot de här fyra länderna. Sedan är det en annan sak att Frankrike inte beter sig klanderfritt inom det här området, mänskliga rättigheter, heller när det gäller behandlingen av romer. Men två fel gör inte ett rätt. EU-länder ska respektera både HBT-rättigheter och etniska minoriteters rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar