torsdag 21 oktober 2010

Europadomstol kritiserar Moskvapolitiker för förbud mot gayparader.

Idag har Europadomstolen för mänskliga rättigheter avgjort att förbudet mot gayparader i Moskva i Ryssland inte är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Från Pinknews.
Russian gay rights leader Nikolai Alekseev complained to the court that the parade bans in 2006, 2007 and 2008 breached the European Convention on Human Rights.

The court agreed and ordered Russia was to pay to Mr Alekseev 12,000 euros in respect of non-pecuniary damage and 17,510 euros for costs and expenses.

The city’s last mayor, Yuri Luzhkov, repeatedly banned the marches on pretexts of health and safety and has called gays and lesbians “satanic”.

Since 2006, campaigners have attempted to hold the events but these were broken up by police....

The ruling said: “The main reason for the bans on the gay marches had been the authorities’ disapproval of demonstrations which, they considered, promoted homosexuality.

“In particular, the court could not disregard the strong personal opinions publicly expressed by the Moscow mayor and the undeniable link between those statements and the bans.

“Consequently, the court found that, as the government had not justified their bans in a way compatible with the Convention requirements, Mr Alekseev had suffered discrimination because of his sexual orientation.”

För några veckor sedan avslöjade Pinknews att en domstol i landets näst störst stad, S:t Petersburg, beslutat att ansvariga politikers förbud emot gayparader där inte är förenligt med landets konstitution.
The city court gave city authorities until November 1st to allow gay campaigners to organise an event and the city hall has said it will comply with the order, leading campaigners to believe they could soon hold the city’s first ever legal gay march.
Vi får hoppas att politikerna i Moskva också respekterar demonstrationsfriheten när de nu fått en åthutning från Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domen är givetvis mycket positiv och kan få betydelse också i andra delar av Europa. Även Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Makedonien har förbud mot gayparader.

Ett annat land där situationen för HBT-personer är problematisk är Litauen. Hans Linde, öppet homosexuell och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har 13 oktober lämnat en skriftlig fråga i riksdagen till EU-minister Birgitta Ohlsson (fp). Linde skriver bl.a.
När parlamentet i september fastställde sin agenda för hösten inkluderar den än en gång förslag som skulle innebära stora inskränkningar av hbt-personers rättigheter. Det ena tilläggsförslaget, artikel 310 (1) i brottsbalken, säger att den som ”främjar homosexuella relationer på offentliga platser” begår ett brott som kan straffas med samhällstjänst, böter eller fängelse. Det andra förslaget, artikel 214 (30) i landets förvaltningslag, innebär att enskild eller juridisk person som ”främjar eller finansierar främjande av homosexuella relationer på offentliga platser” kan dömas till böter mellan 1 000 och 5 000 litas (ca 3 000–15 000 kronor).

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att tydliggöra att de aktuella lagförslagen strider mot internationella konventioner och att alla invånare i Litauen, inklusive barn, har rätt till full yttrandefrihet, vilket inkluderar rätten att söka och få opartisk information?
Birgitta Ohlsson svarar bl.a. följande.
Vår inställning är densamma beträffande Litauen som för andra länder där det förekommer risk för inskränkningar av hbt-personers rättigheter. Den svenska regeringen har i kontakter med företrädare för Litauen klargjort sin ståndpunkt att en lag som kriminaliserar främjande av homosexualitet på offentlig plats innebär en kränkning av grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och varje människas lika värde. Jag har personligen besökt Litauen tre gånger under min tid som statsråd. Vid dessa tre tillfällen har jag framfört den svenska regeringens ståndpunkt och manifesterat mitt stöd för hbt-personer i Litauen.

Mitt engagemang i denna fråga fortsätter och vi kommer att följa utvecklingen i Europa i stort och i Litauen i synnerhet den närmaste tiden. Jag hoppas och tror att de förslag som finns inte kommer att förverkligas.
Litauen försöker tydligen jobba för att vara EU:s "svarta får" när det gäller HBT-rättigheter. Medan debatten nyanserats något i länder som Lettland och Polen fortsätter det ena mer absurda förslaget efter det andra från ledamöter i Litauens parlament.

I Portugal är det däremot en positiv nyhet. Landets parlament har, efter förslag från den socialdemokratiska regeringen, sagt ja till en lag som reglerar juridiska könsbyten. Hittills har transsexuella i Portugal varit tvingade att få prövat i domstol om de velat byta kön juridiskt. Vilket inte bara betytt kostnader och krångel utan också skapat osäkerhet om domstolen skulle acceptera det.

Vänstersocialistiska partiet BE hade föreslagit att det inte skulle vara något krav på operation för att få juridiskt byta kön men regeringen och majoriteten i parlamentet röstade nej till det. Det betyder att Portugal inte får samma frihetliga könstillhörighetslag som bl.a. grannlandet Spanien där det inte är några krav på sterilitet eller operation för att få byta kön juridiskt.

Propositionen (regeringsförslaget) En reformerad grundlag ska behandlas av riksdagens konstitutionsutskott 16 november då de justerar (definitivt avgör) sitt betänkande (rapport). Det är nu avslöjat på regeringens hemsida.

Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2 är med som en del av propositionen. Det är ännu inte publicerat något datum när kammaren (riksdagen i sin helhet) ska behandla propositionen men det lär bli i slutet av november. Förslagen i propositionen ska sedan träda i kraft 1 januari 2011.

Eftersom sju av riksdagspartierna sedan tidigare kompromissat ihop sig om förslaget är det bara Sverigedemokraterna som eventuellt lämnar en del avvikande åsikter. De har ännu inte kommenterat om de är för eller emot den del som handlar om diskrimineringsförbudet för homosexuella och bisexuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar