söndag 17 oktober 2010

Bög blir ordförande i riksdagsutskott mot diskriminering.


Nu har det avgjorts vilka ledamöter som ska vara med i de olika riksdagsutskotten som förbereder ärenden inför debatter och omröstningar i kammaren. Om man kollar vilka som blivit ordförande och vice ordförande i de 15 utskotten och EU-nämnden kan man konstatera att ett av dem har en öppet homosexuell ledamot som ordförande. Tomas Tobé (bilden) i Arbetsmarknadsutskottet.

Kanske ni gissar att de främst sysslar med saker utan direkt koppling till HBT-politik. Det är i.o.f.s. sant men utskottet har också ansvar för förändringar av lagen mot diskriminering från 2009. En lag som skyddar bl.a. HBT-personer.

Här är de regeringsdepartement och riksdagsutskott som främst har ansvar för olika delar inom HBT-politiken. Jag lämnar även info om ansvariga ministrar och de som är ordförande respektive vice ordförande i utskotten. Du kan på respektive sida hitta mailadresser och telefonnummer till ansvariga.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet Erik Ullenhag (fp)
Efter 1 januari 2011 Arbetsmarknadsdepartementet Erik Ullenhag (fp)
Arbetsmarknadsutskottet Tomas Tobé (m) Ylva Johansson (s)
Lagar mot diskriminering inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster, utbildning etc.

Justitiedepartementet Beatrice Ask (m)
Civilutskottet Maryam Yasdanfar (s) Jan Ertsborn (fp)
Äktenskap, adoptioner, inseminationer och övriga familjelagar.
Namnlagen.

Justitiedepartementet Beatrice Ask (m)
Konstitutionsutskottet Peter Eriksson (mp) Per Bill (m)
Förbud mot diskriminering i regeringsformen.
Lagen om hets mot folkgrupp. (konstitutionsutskottet delar ansvaret med justitieutskotteet).

Justitiedepartementet Beatrice Ask (m)
Justitieutskottet Morgan Johansson (s) Johan Linander (c)
Lagen om hets mot folkgrupp. (justitieutskottet delar ansvaret med konstitutionsutskottet).
Straffskärpningslagen för hatbrott.

Justitiedepartementet Tobias Billström (m)
Socialförsäkringsutskottet Gunnar Axén (m) Thomas Eneroth (s)
Asylreglerna för HBT-flyktingar.

Socialdepartementet Göran Hägglund (kd)
Socialutskottet Kenneth Johansson (c) Lena Hallgren (s)
Könstillhörighetslagen.
HBT-reformer som Socialstyrelsen ansvarar för (bl.a. blodgivningsregler).
HBT-reformer som landsting och regioner ansvarar för (bl.a. vård för HBT-personer och avgifter för inseminationer för olikkönade respektive lesbiska par).

Utbildningsdepartementet Jan Björklund (fp)
Utbildningsutskottet Margareta Pålsson (m) Mikael Damberg (s)
HBT-information i skolor.

Statsrådsberedningen Birgitta Ohlsson (fp)
EU-nämnden (nämnden har ingen ledamot som ordförande eller vice ordförande utan det är ansvarig minister från regeringen som samråder med ledamöterna i EU-nämnden)
Sveriges arbete för HBT-rättigheter i EU.

Utrikesdepartementet Carl Bildt (m) Gunilla Carlsson (m)
Utrikesutskottet Karin Enström (m) Urban Ahlin (s)
HBT inom utrikespolitik och bistånd.

Bland ansvariga ministrar och ordföranden respektive vice ordföranden som är med här är alla HBT-vänliga förutom Göran Hägglund (kd) som är konservativ och heteronormativ.

Partierna har också avgjort gruppledarna för respektive riksdagsgrupp. En av dem, Hans Linde (v), är öppet homosexuell.

Socialdemokraterna Sven-Erik Österberg
Moderaterna Anna Kinberg Batra
Miljöpartiet Mikaela Valtersson Mehmet Kaplan
Folkpartiet Johan Pehrsson
Centerpartiet Roger Tiefensee
Sverigedemokraterna Björn Söder
Kristdemokraterna Mats Odell
Vänsterpartiet Hans Linde

Björn Söder (sd) är HBT-fientlig. Mats Odell (kd) konservativa och heteronormativ.

Mehmet Kaplan (mp) ville för några år sedan inte tydligt säga om han var för en könsneutral äktenskapslag men "han skulle rösta som sitt parti". Han har dock besökt Stockholm Pride.

Övriga gruppledare är tydligt HBT-vänliga.


Uppdatering 1.

I dagens Sifo får inget av blocken egen majoritet även om Alliansen är tydligt större än Röd-gröna. Resultatet för båda blocken är nära valresultatet. De två HBT-negativa riksdagspartierna har olika trender i mätningen. Sverigedemokraterna ökar till 6,4 % medan Kristdemokraterna minskar till 4,2 %.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar