söndag 12 september 2010

Sd populärare bland bisexuella än homosexuella.

HBT-siten Qx har genomfört en enkät 6-8 september i år. Några intressanta resultat är att Röd-Gröna får fler röster än Alliansen (42,1 % respektive 37 %) men Moderaterna blir det största partiet med 23,1 %. Sverigedemokraterna får 5,3 %. De här siffrorna gäller för de som besvarat enkäten och själva identifierar sig som homosexuella eller bisexuella.

Ofta har Qx öppna enkäter som vem som helst kan besvara och som det är också är lätt att påverka genom att folk från ett parti systematiskt besöker hemsidan och röstar den aktuella dagen. Man vet då inte heller hur många av de som röstat som är HBT och hur många som är heterosexuella icke-transpersoner. Det har därför varit debatt om bl.a. de höga siffrorna för Sverigedemokraterna i de webenkäterna.

Nu har Qx använt en annan metod.

Qruiserundersökningen har genomförts måndag till onsdag där totalt 4250 slumpvis utvalda medlemmar på Qruiser svarat på undersökningen varav 4217 gav svar på frågan om vilket parti man tänker rösta på om det vore val idag. Könsfördelningen mellan de svarande är 36% kvinnor, 61% män och knappt 3% transpersoner. Av alla svarande definierar sig 56% som homosexuella, 20,9% som bisexuella, 7,2% som heterosexuella och 5,9% som annat/vet ej.

Givetvis ger inte heller den här metoden att statistiskt tillförlitligt resultat i nivå med opinionsmätningar från Sifo och Synovate. Olika grupper av befolkningen är ju olika väl representerade bland medlemmar på Qruiser. Men siffrorna är nog betydligt mer tillförlitliga än öppna webenkäter. De visar tendenser för opinionen bland gruppen HBT-personer.

Det parti som det varit mest debatt om de senaste månaderna när det gäller stöd bland HBT-personer är Sverigedemokraterna. Partiledningen har själva hänvisat till öppna webenkäter på Qx där sd ibland fått ca 10 %. Andra debattörer har hävdat att nästan inga HBT-personer sympatiserar med partiet och att enkätresultaten inte är tillförlitliga.

Den nya enkäten bland Qruisers medlemmar visar att Sverigedemokraterna har 5,3 % bland de som identifierar sig om homosexuella eller bisexuella. Någon kanske invänder att sd har tydligt högre stöd bland män (6,4 %) än bland kvinnor (4,5 %) och att män är överrepresenterade bland de som svarat. Å andra sidan har sd ännu tydligare stöd bland bisexuella (8,6 %) jämfört med homosexuella (3,6 %). Och även homosexuella är nog tydligt överrepresenterade i relation till bisexuella. I verkligheten brukar man räkna med att antalet bisexuella är fler än antalet homosexuella medan situationen är tvärtom bland de som besvarat enkäten.

Mycket tyder alltså på att siffran 5,3 % kan vara hyfsat tillförlitlig när det gäller stödet för sd bland HBT-personer. Och det är också ungefär den nivå som sd haft i vanliga opinionsmätningar den senaste veckan om man väger samman resultaten från de olika instituten (Sifo, Synovate etc).

Men partiet tycks ha lägre stöd bland homosexuella och högre stöd bland bisexuella än i befolkningen i sin helhet. Givetvis med reservationen att de bisexuella som är medlemmar på Qruiser är representativa för gruppen totalt. Det gäller för homosexuella också men fördelningen bland svarande tyder på att det är betydligt högre andel av homosexuella än bland bisexuella som är medlemmar på Qruiser.

För övrigt redovisas också stödet för partierna bland grupperna homosexuella män och homosexuella kvinnor. Där får sd 4,1 % respektive 2 %.

Bland transpersoner får Sverigedemokraterna ett mycket bra resultat, 10,4 %. Den siffran ska dock tolkas försiktigt eftersom det bara är 115 personer från gruppen som besvarat enkäten.

Det här är första bloggposten om enkäten från Qx. Jag ska senare skriva mer om övriga partier än sd.


Uppdatering 1.

Sifo visar i sin nya opinionsmätning idag att Alliansen skulleegen majoritet i riksdagen om resultatet skulle bli verklighet. De två HBT-negativa partierna, kd och sd, får tillsammans 11,3 % jämfört med 9,5 % i riksdagsvalet 2006.

I en kommentar till webenkäten bland medlemmar på Qruiser skriver Jon Voss, ansvarig utgivare för Qx, följande om Sverigedemokraterna.

Att Sverigedemokraterna som likt det i undersökningen närmast utraderade partiet Kristdemokraterna, har en negativ hållning till hbt-reformer ändå får så pass stort stöd att de passerar 4%-gränsen i alla grupper utom lesbiska är anmärkningsvärt. Partiet har dock i år aktivt arbetat med att bearbeta hbt-gruppen via debattartiklar, gayklubbar och debatter och klubbar på Qruiser.

Tittar man på hur de homosexuella som sympatiserar med Sd anger vilket politiskt område som är viktigast för hbt-rörelsen att arbeta med så svarar hela 34,1% hatbrott. Endast 7,1% svarar asylfrågor som man kan anta i detta sammanhang handlar om en negativ syn på invandring. Tittar man på hela Sd-gruppen så anger 21,5% hatbrott, medan 11,4% anger asylfrågor. En tolkning av detta kan vara att de homosexuella som lägger sin röst på Sd, trots deras uppenbart negativa syn på hbt-reformer, tagit till sig partiets utmålande av "muslimer" som ett hot mot bland annat hbt-gruppen.Uppdatering 2.

En annan aspekt som är viktig när man ska granska enkäten från Qruiser är könsfördelningen bland sd-sympatisörer generellt. I Expressen idag får sd faktiskt just 5,3 % i en ny opinionsmätning. Bland män är stödet ca 8 % och bland kvinnor ca 2 %. Inget annat parti av betydelse i Sverige har så hög andel män bland sina sympatisörer.

Man kan då konstatera efter att ha granskat enkätresultatet från Qruiser att det verkar som om könsfördelningen är jämnare inom HBT-gruppen när det gäller sd-sympatisörer. Bisexuella kvinnor sympatiserar oftare med partiet än både homosexuella och heterosexuella kvinnor. Homosexuella män sympatiserar mer sällan med partiet än både bisexuella och heterosexuella män. Men i alla grupper, homosexuella, bisexuella och heterosexuella, är andelen män som sympatiserar med sd tydligt högre än andelen kvinnor.

För er som är nya här på bloggen och inte vet så mycket om sd:s HBT-politik kan jag avslöja att jag brukar göra bedömningar av hur många HBT-reformer de olika partierna är för och emot. Sedan ger jag partierna poäng efter hur positiva de är till reformerna.

Här är resultatet för september 2010. (maxpoäng är 16)

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Sveriges pensionärers intresseparti (spi) 16p
Rättvisepartiet socialisterna 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 13p
Kristdemokraterna 8p
Sverigedemokraterna 6p

Piratpartiet saknar åsikter om de flesta HBT-reformer men partiet är ideologiskt HBT-vänligt.

De partier av betydelse som har sämst HBT-politik är alltså kd och sd.

Kristdemokraterna är för fyra förändringar (två positiva och två negativa) av Sveriges nuvarande HBT-lagar.

1. Att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.
2. Att transpersoner explicit ska få skydd av straffskärpningsparagrafen vid hatbrott.

3. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).
4. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Sverigedemokraterna är för två förändringar (båda negativa) av Sveriges nuvarande HBT-lagar.

1. Att avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner).
2. Att avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om sd.

DN SvD Exp1 Exp2 AB1

Aftonbladet har också en längre artikel där de granskar sd. Bl.a. skriver de om partisekreteraren Björn Söders homofientlighet. Söder är tvåa på sd-listan till riksdagen. Tidningen granskar också de 20 första namnen på sd-listan.

Jag vill förtydliga att även om jag ofta är kritisk emot sd:s främlingsfientliga och HBT-negativa politik fördömer jag givetvis den vidriga attacken på en sd-politiker i Malmö.


Uppdatering 4.

Ny artikel i SvD om sd.

2 kommentarer:

 1. Det hedrar dig, Bengt Held, att du, i alla fall med ord, fördömer de två arabisktalande männens tortyr av den 24-årige SD-kandidaten, vid vilken han fick ett hakkors inskuret i pannan.

  Det som kanske skrämmer mest är att inte ett sådant fördömande har hörts högt och tydligt och mangrant från samtliga politiker med anspråk på att vara seriösa medaktörer i den demokratiska processen.

  Pappan

  SvaraRadera
 2. Pappan

  Tack.

  Dock är jag något frågande till när du skriver.

  "du, i alla fall med ord, fördömer"

  Hur ska jag som bloggare kunna fördöma attacken annat än med ord?

  Bengt

  SvaraRadera