tisdag 14 september 2010

HBT-guide inför riksdagsvalet.

Vilka partier har bäst respektive sämst HBT-politik? Här är info om vad partierna har för åsikter om 8 viktiga aktuella reformer. Jag redovisar också vilka partier som vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan sagt ja till. Qx har idag en artikel om guiden.

Den här snabbguiden skickar jag även i mitt HBT-nyhetsbrev för september 2010. Det är drygt 600 individer som får nyhetsbrevet, folk inom media, RFSL och andra föreningar, riksdagsledamöter, bloggare och andra engagerade. Vill även du få nyhetsbrevet är det bara att maila mig om det.

heldbengt@hotmail.com


Guide inför riksdagsvalet 19 september 2010.

Förklaring av partibeteckningar

s = socialdemokraterna
m = moderaterna
c = centerpartiet
fp = folkpartiet
kd = kristdemokraterna
v = vänsterpartiet
mp = miljöpartiet
sd = sverigedemokraterna
fi = feministiskt initiativ
spi = sveriges pensionärers intresseparti

Partiernas åsikter idag om 8 viktiga aktuella HBT-reformer

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd
Nej:

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd
Nej:

3. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd
Nej:

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen kapitel 2).

Ja: s, m, c, fp, kd, v, mp, fi, spi
Möjligen: sd
Nej:

5. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: s, m, kd, sd
Nej:

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: m, kd, sd
Nej:

7. Straffskärpningslagen ska explicit skydda även transpersoner.

Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi, spi
Möjligen: m, sd
Nej:

8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd
Nej:

Jag har sedan gett partierna poäng enligt följande modell. Varje "ja" ger 2p, varje "möjligen" 1p och varje "nej" 0p. Jag har gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill båda avskaffa två HBT-reformer, möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner) och avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Kristdemokraterna vill visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en könsneutral giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det. Sverigedemokraterna är ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag men har accepterat lagen som den är och vill inte avskaffa den. Därför får de inte heller något minuspoäng för det.

När det gäller HBT-flyktingar är partierna (även sd) för nuvarande lag om att de ska kunna få asyl som konventionsflyktingar. Sverigedemokraterna vill dock generellt göra det betydligt svårare att få asyl vilket givetvis även skulle drabba en del HBT-flyktingar.

Partierna får då följande poäng september 2010. (Maxpoäng 16)

Centerpartiet 16p
Folkpartiet 16p
Vänsterpartiet 16p
Miljöpartiet 16p
Feministiskt initiativ 16p
Sveriges pensionärers intresseparti 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna 13p
Kristdemokraterna 8p (10p-2p)
Sverigedemokraterna 6p (8p-2p)


Uppdatering 1.

Synovate presenterar idag en ny opinionsmätning där Alliansen skulle få egen majoritet i riksdagen om resultatet skulle bli verklighet. De två HBT-negativa partierna, kd och sd, får tillsammans 13.4 % jämfört med 9,5 % i riksdagsvalet 2010.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar