fredag 10 september 2010

Är det alright bo i Fort Gay?

I den här bloggposten kan jag avslöja följande. Domstol i California har avgjort att USA:s förbud för bögar och lesbiska att jobba inom försvaret inte är förenligt med konstitutionen. I Italien har protestantiska samfund sagt ja till att välsigna samkönade par, positivt givetvis även om samfunden nog inte får något lyckönskningstelegram från påven. Är det förresten "olämpligt" att bo i staden Fort Gay i West Wirginia i USA?

Först till California där en domstol avgjort att landets förbud för öppet homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret inte är förenligt med konstitutionen. Det är Republikanernas HBT-grupp, Log Cabin Republicans, som drivit ärendet inför domstol.

Från Dagens Nyheter.
Förbudet för öppet homosexuella att tjänstgöra i amerikanska försvaret strider mot konstitutionen eftersom det bland annat kränker yttrandefriheten.

Det har en domare i Kalifornien slagit fast.

Domaren Virginia Phillips förbjöd försvaret att tillämpa den omdiskuterade Fråga inte, berätta inte-lagen från 1993 som ålägger homosexuella att tiga om sin sexuella läggning för att inte riskera avsked från det militära. Pentagon ser just nu över lagen.
Även brittiska HBT-siten Pinknews skriver om det. De har också en artikel om att två protestantiska samfund i Italien blivit för att välsigna samkönade relationer.
The joint synod of two of Italy's Protestant groups announced this week they would allow same-sex couples church blessings.

After two days of debate at the headquarters of the Waldensians' and Methodists' governing body in northern Italy, the announcement was made that churches would be permitted to bless couples “where the local church has reached a mature consensus and is respectful of different positions."

The synod statement said: "The words and practice of Jesus, as seen in the Gospel, call us to welcome each experience and each choice marked by God’s love, freely and consciously chosen.”

Vatikanen gratulerar nog inte samfunden. Påven är ökänd för sin homofientlighet. Men homofobi är också ett problem i en del företag. Det avslöjas av den här tragikomiska händelsen.

Från Dagens Nyheter.
– Jag fick uppfattningen att någon på kundservicen trodde att jag bodde i ett slags fristad för homosexuella, säger Moore till CBS News.

Och ordet ”gay” (homosexuell eller glad) fick absolut inte användas på Xbox-kontot fick en förvånad Josh Moore också veta. Men Moore gav sig inte.

– Jag bestämde mig för att förklara för personen på kundservice att Fort Gay var en vanlig ort och att den faktiskt existerade. Men istället blev jag varnad och fick veta att om jag försökte skriva in Fort Gay igen så skulle jag stängas av och de pengar jag redan betalat in för två års abonnemang skulle konfiskeras.
Nu fixade det sig senare men det här visar att det är mycket kvar att göra för att förändra attityder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar