måndag 13 september 2010

HBT-personer i enkät prioriterar arbete mot hatbrott och familjepolitik.

I förra bloggposten kommenterade jag en webenkät som HBT-siten Qx utfört bland medlemmar på Qruiser. Jag skrev då främst om siffrorna för Sverigedemokraterna inom olika delgrupper. Här ska jag redovisa några andra intressanta resultat.

Här är siffrorna för partierna bland de som identifierar sig som homosexuella eller bisexuella.

Moderaterna 23,1 %
Socialdemokraterna 18,6 %
Miljöpartiet 14,2 %
Folkpartiet 9,6 %
Vänsterpartiet 9,5 %
Sverigedemokraterna 5,3 %
Centerpartiet 3,4 %
Feministiskt initiativ 3,2 %
Piratpartiet 2,2 %
Kristdemokraterna 0,9 %
Övriga partier 0,4 %
Blankt 2,2 %
Vet ej 7,7 %

Röd-Gröna får 42,1 % och Alliansen 37 %.

Om man jämför med de vanliga opinionsmätningarna från Sifo, Synovate etc. kan man notera att Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet får bättre siffror i enkäten bland Qruisermedlemmar medan Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet får sämre resultat och Kristdemokraterna närmast en katastrofsiffra. Men så har det varit för kd i alla sådana enkäter bland HBT-folk. Orsaken är givetvis partiets HBT-negativa politik. Men förvånande nog får Sverigedemokraterna, ett annat parti med lika dålig HBT-politik, ungefär samma stöd i enkäten som bland vanliga opinionsmätningar.

Det blir också tydligt att Alliansen har sämre stöd medan Röd-Gröna har ungefär samma som i vanliga opinionsmätningar, möjligen något sämre. Jämför man homosexuella och bisexuella så blir det ungefär samma siffror för Röd-Gröna i båda grupperna, 42,1 % erspektive 41,8 %. Däremot är det en betydande skillnad när det gäller stödet för Alliansen. Bland homosexuella svarar 40,5 % något borgerligt parti medan motsvarande siffra bland bisexuella bara är 34,7 %. Istället är stödet för sd betydligt högre bland bisexuella än bland homosexuella. Även Piratpartiet får högre stöd bland bisexuella.

Ännu tydligare blir skillnaderna om man jämför män och kvinnor. Bland män är Alliansen populärast med 46,8 % och Röd-gröna får 34,8 %. Bland kvinnor är situationen den omvända och Röd-Gröna får 53,7 % och Alliansen 18,5 %. Det här är i och för sig inget nytt, alla enkäter bland HBT-personer har visat att bögar generellt är mer åt höger medan lesbiska är mer åt vänster. Så har det ofta också varit bland befolkningen i sin helhet men könsskillnaderna tycks vara större inom HBT-gruppen när det gäller partisympatier. Sverigedemokraterna har betydligt högre stöd bland män och Feministiskt initiativ betydligt högre stöd bland kvinnor. Det är en tendens både i Qruiserenkäten och i befolkningen i sin helhet.

Precis som bland befolkningen i sin helhet har Alliansen högre stöd bland äldre medan Röd-Gröna är populärare bland yngre.

På frågan vilket område som är viktigast inom HBT-politikern är det vanligaste svaret bland homosexuella och bisexuella män hatbrott, därefter familjefrågor och på tredje plats utbildningsfrågor. Bland homosexuella och bisexuella kvinnor är det vanligaste alternativet familjefrågor, därefter hatbrott och på tredje plats utbildningsfrågor.

Bland alla svarande är hatbrott det vanligaste svaret med 22,5 %, därefter familjefrågor 18,5 %, utbildningsfrågor 10,9 %, vårdfrågor 8 %, internationellt arbete 6 %, hivfrågor 5,5 %, asylfrågor 5,1 %, lokalpolitiskt arbete 3,9 %, transfrågor 3 %, kulturpolitiska frågor 2,5 % och fackliga frågor 1,9 %. Bland transpersoner är det 42,5 % som svarar att transfrågor är viktigast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar