torsdag 8 april 2010

Religiösa homovigslar blir tillåtna i England och Wales.

I tisdags blev det äntligen den avgörande omröstningen i brittiska parlamentet om Equality Bill. Ett av förslagen som man röstade ja till är att i England och Wales tillåta religiösa samfund att förrätta partnerskap. Och det här är inte bara en teoretisk debatt, flera kristna och judiska samfund i landet har sagt att de vill viga även samkönade par. Det regionala parlamentet i Skottland har befogenheter att avgöra den här typen av lagar för sin region men mitt tips är att de följer efter inom något år.

Även i övrigt så förbättras den juridiska situationen för homosexuella och bisexuella. I Storbritannien är det hittills bland transpersoner bara transsexuella som har skydd av lagar mot diskriminering och inte t.ex. transvestiter. Så blir det även med det nya förslaget men det förtydligas att det räcker att någon har sagt sig vilja genomföra ett juridiskt könsbyte för att få skydd av lagen, det är alltså inget krav att den medicinska behandlingen måste ha påbörjats.

Det brittiska parlamentets hemsida beskriver i en artikel lagförslaget bl.a. så här.
Extends protection from discrimination on the grounds of gender reassignment to school pupils.

Extends discrimination protection in the terms of membership and benefits for private clubs and associations.

Creates a unified public sector duty, intended to promote equality in public policy and decision-making, existing provisions being extended to the protected characteristics of sexual orientation, age and religion or belief, and proposes a new public sector duty related to socio-economic inequalities....

Allows a Minister to amend UK equality legislation to comply with European law without the need for primary legislation,
I några delar ger den nya brittiska lagen ett tydligare skydd mot diskriminering än i Sverige. Bl.a så förbjuds diskriminering p.g.a ålder även utanför arbetsmarknaden, något som Sveriges borgerliga regering visserligen startat en utredning om men det har ännu inte blivit någon lag. EU kräver idag bara diskrimineringsförbud p.g.a. ålder inom arbetsmarknaden.

I Storbritannien som i Sverige har en del konservativt kristna i debatten låtsats som att samfund blir tvingade viga samkönade par. Men det är inte sant. Från förtydliganden till lagen från det brittiska parlamentet.
Amendment 53 would amend the Civil Partnership Act 2004, by removing the express prohibition on civil partnerships taking place in religious premises in England and Wales.

It would do so by repealing section 6(1)(b) of the Civil Partnership Act 2004, which states that civil partnership registrations must not take place in religious premises, and section 6(2) of that Act which defines religious premises....

Finally, it would insert provision into the Civil Partnership Act 2004 to the effect that nothing in that Act would oblige any religious organisation to host civil partnerships if they do not wish to do so.
De två största oppositionspartierna har varit ense med den socialdemokratiska regeringen om det mesta av innehållet i lagen. Men Liberal Democrats hade ett förslag om att lagen bör skydda alla transpersoner, inte bara transsexuella. Både socialdemokratiska Labour och konservativa Tory röstade dock emot det förslaget.

Det är ju som ni nog vet val till det brittiska parlamentet i början av maj i år. De konservativa leder i opinionsmätningarna men med några få procent före socialdemokraterna. Hur blir det om landet får en konservativ regering efter parlamentsvalet? Ja, Tory har lovat att inte försämra de delar av den nya lagen som förbättrar den juridiska situationen för HBT-personer. Däremot vill de avskaffa den del av lagen som handlar om möjligheten till "positiv särbehandling" (inte bara för HBT utan generellt).

Jag är själv negativ till kvotering och "positiv särbehandling". Det riskerar att fokus blir på grupp istället för individ. Människor är mångfacetterade och det är problematiskt att reducera folk till att bara ha en egenskap. Ett område där Tory däremot har fel som jag bedömer det är när det gäller hetslagen. De lyckades få igenom att det är svårare att bli fälld för hets mot bögar och lesbiska än för hets mot svarta, judar etc. (den brittiska regeringen var egentligen emot förslaget från Tory men fick acceptera det för att hinna med få igenom lagen före parlamentsvalet)

Jag är själv engagerad för yttrandefrihet och menar att hetslagar är problematiska. Men däremot ska det givetvis vara samma regler för de grupper som har skydd av lagen. Dessbättre har både Labour och Liberal Democrats lovat att jobba för det.

Även brittiska HBT-siten Pinknews har en artikel om den nya lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar