torsdag 29 april 2010

Idag röstar Europarådet om kontroversiell HBT-rapport.

I eftermiddag ska Europarådets parlament rösta om de ska säga ja till en rapport om mänskliga rättigheter för HBT-personer. De skulle egentligen avgjort det redan i januari men de hann inte med det då.

HBT-rapporten har därför gått tillbaka till Committee on Legal Affairs and Human Rights som haft möjligheter att ändra i förslaget inför dagens möte i parlamentet. En del HBT-aktivister har varit oroliga för att Vatikanstaten och konservativa politiker skulle lyckas försämra förslaget efter sin lobbing mot Europarådet.

Men när man granskar det förslag som debatteras i parlamentet idag så kan man konstatera att det inte är några dramatiska försämringar jämfört med det gamla förslaget.

Den i sak kanske viktigaste förändringen är att man inte längre skriver något om närståendeadoptioner för samkönade par, det blev tydligen för kontroversiellt för en del ledamöter.

I det gamla förslaget skrev man följande. Den del som försvunnit i det nya förslaget i kursiv stil.
provide the possibility for joint parental responsibility of each partner’s children, if not also the right of each partner to adopt the other partner’s children;
Även om det givetvis är en besvikelse så måste man komma ihåg att på Europanivå är det radikalt att man rekommenderar alla länder att införa partnerskapslagar och möjlighet till gemensam vårdnad för samkönade par.

Man fördömer även hets mot HBT-personer och uppmanar politiska och religiösa ledare att inte ägna sig åt sådant. I det nya förslaget har man dock med en ny mening.
The boundary between hate speech inciting to crime and freedom of expression is to be determined in accordance with the case law of the European Court of Human Rights.
Det är inte förvånande eftersom den delen har varit bland de mest kontroversiella förslagen. Religiösa grupper har försökt låtsats som att det betyder att de inte ska få kalla homosexualitet en "synd" trots att inte någon har blivit fälld för hets av den orsaken i något land. Men jag har i.o.f.s. inte några problem med att man förtydligar förslaget när det gäller yttrandefrihet som är en viktig del av ett demokratiskt samhälle.

För transsexuella har det i det nya förslaget blivit förbättringar när det gäller vilka krav länder ska ha för att någon juridiskt ska få byta kön. Den nya delen med kursiv stil.
address the specific discrimination and human rights violations faced by transgender persons and, in particular, ensure in legislation and in practice their right to:...

documents that reflect an individual’s preferred gender identity, without any prior obligation to undergo sterilisation or other medical procedures such as sex reassignment surgery and hormonal therapy;
Man har även lagt till nya delar om diskriminerande attityder mot transpersoner och om att även en del lesbiska, bisexuella- och transgenderkvinnor är offer för könsrelaterat våld.

Europarådets parlament avslutar sitt möte idag 20.00 och då ska de ha hunnit rösta om HBT-rapporten om det inte blivit någon försening.

Även Sveriges riksdag har haft debatt om mänskliga rättigheter. Igår så kommenterade ledamöter betänkandet (rapporten) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.

Någon behandling av motioner om HBT-rättigheter var dock inte med. Riksdagen hanterar ofta en del motioner "i förenklad ordning" vilket betyder att man inte argumenterar och debatterar de förslagen. Syftet är att man inte ska vara tvungen att kommentera alla motioner varje år utan fokusera på vissa frågor. Senast våren 2009 behandlade man förslag om HBT-rättigheter.

När det gäller HBT-rättigheter internationellt så är riksdagspartierna nästan helt eniga, alla menar att det är viktigt att jobba för rättigheter för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Något som dock ännu är kontroversiellt är om Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Fem riksdagspartier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är för det medan Moderaterna och Kristdemokraterna tyvärr ännu svarar "möjligen".

Jag ska förtydliga att jag inte menar att regeringen direkt ska börja lobba i FN för en HBT-konvention. Det är inte politiskt möjligt, de länder som är negativa till det är ännu för många. Istället handlar det om att driva ett långsiktigt arbete, där det är viktigt att först få EU positivt till en sådan konvention och att unionen senare kan driva det i FN.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar