tisdag 6 april 2010

Brev till Sverigedemokraterna om dess HBT-politik.

Jag har ikväll skickat ett mail till Sverigedemokraternas kansli om partiets HBT-politik efter att två ledande politiker i partiet 31 mars i år i en debattartikel i Aftonbladet skrev att sd är ett bra parti för HBT-personer. Hela deras partistyrelse har fått en kopia av mailet.

Jag bifogar här mailet i sin helhet förutom att jag, för att inte bloggposten ska bli för lång, inte har med en del fakta om de konkreta HBT-reformerna. Men när jag mailar politiker brukar jag ha med det så att de vet något om hur situationen är när det gäller HBT-rättigheter. Det gör jag allstå inte bara till sd-politiker utan även till riksdagspartiernas politiker.

Ska bli intressant att granska svaret från partiet. Efter artikeln i Aftonbladet är det dags att partiet bekänner färg inom HBT-politiken. Givetvis redovisar jag senare här på bloggen deras svar.


Till sd:s rikskansli
Kopia till sd:s partistyrelse.

Hej!

Jag heter Bengt Held och driver bloggen Helds HBT-nyheter. Har sedan drygt 10 år gjort rapporter om partiernas HBT-politik. Dagens Nyheter har haft artiklar om de rapporterna i samband med Stockholm Pride i 7 år.

21 mars i år hade Jimmie Åkesson och Carina Herrstedt en debattartikel i Aftonbladet om att Sverigedemokraterna är ett bra parti för HBT-personer. Jag har själv kommenterat artikeln på min blogg. Givetvis är det positivt om sd blir ett mer HBT-vänligt parti. Men faktum är att sd hittills generellt varit mer negativa eller tveksamma till centrala HBT-reformer än alla riksdagspartierna. Inför EU-valet förra året skickade jag en enkät till 11 partier om 4 centrala HBT-reformer på EU-nivå. Sd var ensamt om att säga nej till alla fyra reformerna medan övriga 10 partier svarade ja till dem.

Jag skickar det här mailet för att fråga om Åkessons och Herrstedts debattartikel får några konsekvenser för partiets konkreta politik. Vackra ord kan vem som helst leverera. Men om sd hamnar i riksdagen i höst så måste partiet ta ställning till om man ska rösta ja eller nej till förslag som syftar till att förbättra den juridiska situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

I debattartikeln i Aftonbladet skrev de två sd-politikerna att partiet nog har större stöd bland HBT-personer än bland övriga befolkningen. Man kan givetvis ifrågasätta om det är sant, webmätningar är sällan statistiskt pålitliga. Men en sak är tydlig, en del HBT-personer sympatiserar med sd och de förtjänar att bli bemötta med respekt från er. Att som parti helt nonchalera att skaffa åsikter om de flesta aktuella HBT-reformer menar jag är problematiskt om sd argumenterar för att vara ett bra parti för HBT-personer.

Jag bifogar de konkreta frågorna sist i det här mailet. Givetvis har jag respekt för att ni kanske inte kan svara snabbt utan måste diskutera svaren i partistyrelsen eller bland några centrala människor i partiet. Men det vore bra om ni svarade i god tid före att jag ska göra nästa rapport om partiernas HBT-politik, sommaren 2010.

Mvh

Bengt Held
Malmö1. Europarådets rekommendation om HBT-rättigheter.

Europarådets ministerkommitté antog tisdagen 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder.

Först vill jag fråga om Sverigedemokraterna är för att Sverige ska vara medlem i Europarådet eller om ni vill att Sverige lämnar organisationen?

Oavsett vilket så vill jag sedan fråga om ni, som alla riksdagspartierna, är positiva till Europarådets rekommendation om HBT-rättigheter?

2. Könsneutral äktenskapslag.

Riksdagen röstade som bekant ja till en könsneutral äktenskapslag som gäller från 1 maj 2009. Alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att samfund ska få, men inte bli tvingade, att även viga samkönade par. För många homosexuella och bisexuella var det här en viktig symbolisk reform att samkönad kärlek är lika mycket värd som olikkönad kärlek.

Är sd som parti ännu principiellt emot en könsneutral äktenskapslag? Och om det är så, vill ni avskaffa reformen och återinföra partnerskapslagen för samkönade par eller ni accepterar i praktiken lagen som den är? Om ni vill avskaffa lagen, planerar ni att lämna förslag i höst om det om ni blir ett riksdagsparti då?

3. Övriga konkreta HBT-reformer.

I riktlinjerna inför framtagandet av ett valmanifest för sd är det bl.a. med följande om familjepolitiken.

"Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn."

Jag konstaterar därför att sd nog ännu är för heteronormativitet i samhället, vill avskaffa homoadoptionslagen förutom närståendeadoptioner, vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker och är emot att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Men när det gäller ett antal konkreta HBT-reformer har sd hittills svarat att man inte har någon tydlig åsikt. Men det är givetvis möjligt för er som parti att i vår säga ja (eller nej) till några av de reformerna.

Är sd för att avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön? Ja, möjligen eller nej?.

Är sd för att avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen 2 kapitlet)? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att införa ett förbud i grundlagen mot diskriminering av transpersoner? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att straffskärpningslagen explicit ska skydda även transpersoner? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN? Ja, möjligen eller nej?

Är sd för att HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen? Ja, möjligen eller nej?


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har idag en artikel där sd får kritik för sin ekonomiska politik. Vissa i sd kanske får för sig att den här typen av artiklar är ett tecken på att media är negativa till dem. Även om det till viss del är sant måste givetvis sd granskas som andra partier som har en betydande chans att vara riksdagspartier i höst. Det är en viktig orsak till att jag skriver en del om dem här på bloggen och även mailar partiet.


Uppdatering 2

Eftersom någon som är anonym lämnat en kommentar och en länk till en artikel på HBT-siten Qx om fler eller färre bland HBT-personer än befolkningen i sin helhet är sd-sympatisörer svarar jag här.

Ja, Jon Voss argumenterar i sin artikel för att det är nog är färre bland HBT-personer än bland befolkningen i sin helhet som sympatiserar med sd. Men han gör samma fel som Åkesson och Herrstedt. Voss gissar att att en webenkät är representativ för hela folket.

Visserligen så är den enkät som Voss refererar till mer tillförlitlig eftersom ett slumpmässigt urval av ca 2000 blivit tillfrågade om hur de skulle rösta i kyrkovalet.

Från artikeln.
2002 medlemmar erbjöds att svara på frågor om vilket parti man skulle rösta på i valet. Av dessa svarade 852 att de tänkte rösta i kyrkovalet. Där angav 4.1% att de skulle rösta på Sverigedemokraterna. I svaren ingick såväl homo- bisexuella, transpersoner som heterosexuella och gruppen ”annat”. Bröt man ner hur de olika grupperna angav att de skulle rösta visade det sig att endast 2,5% av de som definierar sig som homosexuella valde SD, av de bisexuella var siffran 4,9% och av transpersoner 0%. I gruppen "annat" angav 6,2% SD. Av de medlemmar som angav att de är heterosexuella var sympatierna dock hela 14,1%.
För det första är det ett betydande bortfall. Bara ca 43 % svarade. Sedan är det viktigt att notera att sd fick ca 2,9 % i kyrkovalet. Men där var det bara drygt 10 % som röstade. Det är alltså mycket svårt att göra en enkät om ett kyrkoval som ett bevis för partisympatier generellt.

Men även om vi inte bryr oss om den aspekten så konstaterar vi att andelen av de som svarade sd bland bisexuella var betydligt högre än den siffra som partiet fick i kyrkovalet. Bland homosexuella var siffran något lägre. Om antalet homosexuella och bisexuella var ungefär lika många bland de som besvarade qx-enkäten så blev den gemensamma siffran 3,7 %. Andelen transpersoner är färre än homosexuella och bisexuella så de lär inte ha förändrat den siffran mer än marginellt.Och sd fick 2,9 % i kyrkovalet. Alltså är det möjligt att Åkesson och Herrstedt har rätt.

Någon kanske invänder att bland heterosexuella så fick sd 14,1 %. Det är det som Jon Voss konstaterar när han argumenterar för att andelen sd-sympatisörer bland heterosexuella nog är högre än bland homosexuella och bisexuella.

Men inget säger att heterosexuella på Qx måste vara representativa för gruppen i sin helhet. Det gäller givetvis även för homosexuella och bisexuella men eftersom antalet heterosexuella på Qx är betydligt färre än antalet HBT-personer medan de är betydligt fler bland hela befolkningen blir siffran ännu osäkrare för heterosexuella.

Man kan givetvis fråga sig varför sd är överrepresenterade på en HBT-site, det talar möjligen för att det är en fördom att de flesta sd-sympatisörer är homofober. Visserligen måste man inte vara HBT-vänlig för att bli med där, men få som har riktig homonoja lär väl bli med på en site där de flesta är homosexuella och bisexuella.

En annan aspekt som komplicerar det hela är man vet att sd är överrepresenterade bland ungdomar och bland män. Två grupper som använder internet mer än befolkningen i sin helhet. Det är möjligen en orsak till att sd fick 4,1 % i qx-enkäten medan de bara fick 2,9 % i kyrkovalet.

Det skulle betyda att Jon Voss teori kanske är sann. Men även Åkesson och Herrstedt kan alltså tala sanning.

Mitt tips är att andelen sd-sympatisörer nog är ganska nära befolkningen i sin helhet bland HBT-personer. Möjligen har sd något sämre siffror. Bland homosexuella och transpersoner så är det tydligare att sd har sämre siffror än bland befolkningen i sin helhet medan mycket talar för att det bland bisexuella är tvärtom.

För det som kanske är mest intressant med Qx-enkäten är att sd får betydligt högre siffror bland bisexuella än bland homosexuella. Man kan givetvis bara spekulera i varför det är så. Kanske rättigheter som en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner generellt är viktigare för homosexuella än för bisexuella. Jag vill förtydliga att det är då generellt, inte för varje individ. Medan bisexuella har möjlighet att ingå äktenskap och adoptera med någon av motsatt kön även om sd skulle försämra HBT-rättigheter.

Däremot så är både bisexuella och homosexuella intresserade av att bekämpa islamism. Man måste givetvis för den skull inte sympatisera med sd, de allra flesta homosexuella och bisexuella gör det inte, men det är ju det som sd använder som främsta argument när de vänder sig till HBT-personer.

Men återigen det här är bara spekulationer. Och vi kan konstatera att statistik är komplicerat.

8 kommentarer:

 1. QX, vars webenkäter de refererar till i artikeln, har ju kommenterat och analyserat just dem och kommit till resultatet att Sd nog har mindre stöd bland HBT-personer än andra partier.
  http://www.qx.se/samhalle/13726/sverigedemokraterna-soker-hbtstod

  SvaraRadera
 2. Sverigedemokraterna själva har ju försvarat Åke Green som i princip uttryckt samma åsikter som Sheikh Quick.

  Vi vet ju, mer eller mindre, redan att Sverigedemokraterna största bekymmer inte är vad Quick säger utan att han heter Abdullah Hakim Quick och är muslim.

  Jag spår in i framtiden här men jag misstänker att deras HBT-politik inte förändrats ett dugg på pappret.

  SvaraRadera
 3. Freddy

  Jag håller med om att sd är hycklare, hade det varit någon kristen präst som sagt man bör döda folk i homorelationer så hade nog sd inte kommenterat det.

  Men det är också viktigt att inte förringa allvarlig i kommentaren från Quick. Hur vedervärdig än kommentaren från Green var så argumenterade han aldrig för dödsstraff för homorelationer.

  Att låtsas som att det de båda sagt är jämförbart är säkert välmenat från dig men det riskerar att legitimera Unga muslimer som något "offer" i den här debatten. De är de inte. De blev så skarpt kritiserade av den enkla orsaken att de samarbetade med någon som var värre än Green.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Bengt,

  Åke Green var ju ändå snäppet värre och undrade vad som hindrade en jordbävning eller regnoväder att döda hundratusentals människor på grund av våra syndare. Han beskrev sexuella abnormiteter som en djup cancersvulst på samhället. Det lämnar ju faktiskt inte många andra praktiska lösningar.

  Men efter att ha läst och Greens predikan och det lilla jag kan hitta om vad Quick skulle ha sagt så talar de bägge två om synen på homosexuella inom sin religion. Det är ju i allra högsta grad jämförbart.

  Det är ju dessutom två rätt väsentliga skillnader här. Sd mobiliserade sina sympatier för Green innan han ens blivit frikänd och är ett politiskt parti. Green har ju dessutom fortsatt predika om homosexualitet och bjudits in till prästseminarier till andra kyrkor med snarlika åsikter.

  Hade Sd dömt Quick och Sveriges Unga Muslimer som de dömt sig själva och Green hade de upplösts för länge sedan och vägrat ta emot partistöd.

  Därav min slutsats att det inte handlar om vad som sägs utan vem som säger det.

  SvaraRadera
 5. Freddy

  Jag håller inte med. Att säga att olyckor drabbar ett land för man respekterar homorelationer är visserligen fånigt och vedervärdigt. Men att argumentera för att döda människor för att de har homorelationer är faktiskt värre. Det senare är även brottsligt vilket det första inte är.

  Att sedan sd är hycklare inom det här området är vi helt ense om. Men det är en annan debatt än om Quick eller Green varit vidrigast.

  Bengt

  SvaraRadera
 6. Bengt,

  Går man till urkunderna så säger ju både Bibeln och Koranen att syndare, män som ligger med män och kvinnor som ligger med djur (för att nämna några) skall dödas.

  Som religiösa fundamentalister gjorde de ju ett alldeles förträffligt jobb att tolka sin religiösa texter restriktivt.

  Men det är, som sagt, en helt annan sak. Jag har själv legat i lite mejl-korrespondens med en Sverigedemokrat idag om frågan och som det verkar är de ju för det första inte ett nyfrälst HBT-parti alls, har inte ändrat sig i några frågor alls och det enda de garanterar homosexuella är de rättigheter som återfinns i FN:s Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna.

  En författning, som trots sin förträfflighet och eminenta syfte, överhuvudtaget inte nämner sexuell läggning och författades på en tid då de med avvikande sexualitet fortfarande, som bäst, sjukdomsförklarades.

  Så det verkar ju inte bättre än att de enda fri- och rättigheter som garanteras enligt Sd är just de mänskliga rättigheterna. Att ha identiska rättigheter med heterosexuella verkar inte vara en rättighet alls.

  SvaraRadera
 7. Hej!

  Jag har läst Greens predikan i sin helhet, och han uttrycker ingen märkbar lust att slå ihjäl homosexuella. Han är hatisk mot homosex som fenomen, men medlidsam med utövarna. Detta medlidande är såklart nedlåtande, det handlar om bot och bättring hos förbrytare, men hämnd, straff och död ligger i guds händer.

  Jag tror väldigt få homo-bisexuella är rädda för fysiskt våld från gruppen troende kristna. Så känner iaf jag.

  SvaraRadera
 8. Hej anonym!

  Som du själv säger är det väl få som gissar att Green vill mörda bögar och lesbiska. Men hans kommentarer är trots det helt oacceptabla. Bra att vi tydligen är ense om det.

  Bengt

  SvaraRadera