tisdag 13 april 2010

Från gaypartier till svängande manshöfter. HBT i östra Asien. Del 2.

Andra och sista delen av HBT i östra Asien.

Det är inget av länderna i östra Asien som har någon typ av partnerskapslag eller homoadoptionslag. Taiwan har dock i flera år haft en seriös debatt om införande av en könsneutral äktenskapslag. Opinionsmätningar visar att ca 75 % av befolkningen "accepterar homosexualitet". Landet har lagar mot diskriminering p.g.a sexuell läggning inom bl.a. arbetsmarknad och utbildning.

HBT-föreningar i Taiwan arrangerar även den största gayparaden i Asien, ofta är det 20 000 människor, och landet har många gayställen. Från och med 2011 ska enligt ett nytt förslag skolorna ge information om homosexualitet. Taiwan är definitivt det land i östra Asien som har de HBT-vänligaste lagarna.

Japan har inte några nationella lagar om homosexualitet, varken positiva eller negativa. Däremot har en del städer infört lagar mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Förra året avgjorde landets regering att de lokala myndigheterna ska vara ansvariga för att fixa fram dokument för att samkönade par enklare ska kunna ingå äktenskap i de länder där det är tillåtet. Japan var ett av två länder från Asien som 2008 röstade ja till en resolution i FN om att fördöma avrättningar av HBT-personer. Det andra landet var Nepal.

Sydkorea har ännu förbud för homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret Men i övrigt har debatten om homorelationer startat i landet, HBT-teman har blivit vanligare inom kulturen.

När det gäller "könsbyten" skaffade Kina en lag som reglerar det 2003 och Japan 2004. Många transsexuella (även från Europa) opererar sig i Thailand men trots det tillåter landet inte juridiska könsbyten. Även Filippinerna förbjuder juridiska könsbyten.

Attityderna i de två länderna är annars ganska toleranta. Thailand sa i en folkomröstning 2009 ja till en ny konstitution med bl.a. förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Landet har definitivt flest gayställen i Asien och dess parlament har även debatterat att tillåta juridiska könsbyten. På Filippinerna har det i parlamentet i flera år varit seriös debatt om lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning även om det ännu inte blivit någon majoritet för det.

Betydligt värre är situationen i Indonesien. När HBT-föreningen ILGA (motsvarigheten till RFSL på internationell nivå) skulle hålla en konferens i Surabaya i mars i år blev den inställd efter att protesterande muslimer besökt hotellet och polisen var rädd för att det skulle bli våldsproblem. Givetvis helt oacceptabelt både av de homofientliga muslimerna soch av polisen som fegt nog inte försvarade yttrandefriheten för en laglig konferens.

Generellt är min bedöming att östra Asien blir det område som får den snabbaste utvecklingen när det gäller juridiska rättigheter för HBT-personer det närmaste decenniet. De senaste 10 åren har processen med HBT-vänligare attityder och bättre juridiska lagar startat på allvar i Latinamerika och mitt tips är att det blir samma tendens i östra Asien.

Till sist något som visserligen är från 2007 men som är så kul att jag vill skriva om det. Ansvarig för Filippinernas polis accepterar homosexuella inom yrket. Men tydligen har en del kolleger till honom, ja hur man ska kalla det, rört sina höfter för mycket när de marscherat.

Från HBT-siten Pinknews.
The Philippine National Police warned its gay officers not to sway their hips or demonstrate provocative behaviour while on duty or they risk losing their jobs.

"If they sway their hips while marching, or if they engage in lustful conduct, I think that will be ground for separation" from the service, Chief Supt. Samuel Pagdilao told the Philippine Star.

Still, the PNP says that homosexuals are welcome to join the police force, provided that they refrain from immoral and indecent behaviour.

Vad jag vet har det aldrig varit debatt i Sverige om hur poliserna rör sina höfter.

Bland de som lämnar information om den juridiska situationen för HBT-personer internationellt är ILGA, International Lesbian and Gay Association. Daniel Ottosson skrev 2006 för ILGA:s del en rapport om HBT-lagar i världen, LGBT world legal wrap up survey. Ottosson var då juriststudent vid Södertörns högskola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar